Rijeka Janjina

Janjina je rijeka u istočnoj Bosni i Hercegovini i protiče kroz grad Čajniče.

Janjina je desna pritoka Drine. U Drinu se uliva u općini Goražde.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na