Rijeka Krivaja

N/V izvora
utoka u BiH u metrima
N/V ušća
istoka iz BiH u metrima
Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km
560 200 360 65,5 65,5

Krivaja je rijeka u središnjoj Bosni i Hercegovini.
Rijeka Krivaja ne izvire ona nastaje spajanjem rijeka Bioštice i Stupčanice u gradu Olovo, a završava svoj tok nakon nekih 70-ak kilometara ulijevanjem u rijeku Bosnu kao desna pritoka u gradu Zavidovići. Poznata je po čistoći i bogastvu ribom (pastrmka, lipljen, škobalj, klen, mrena, plotica i naravno “kraljica” Krivaje – mladica), a veliki uticaj na šire poznanstvo rijeke Krivaje ima međunarodni Krivaja rafting. Do sada je održano 8 Krivaja raftinga i svake godine imamo veći broj učesnika raftinga.

Podatke i slike poslali Omer Čamdžić i Kemal B.