Rijeka Krušnica

Krušnica je rijeka u zapadnom dijelu BiH, pritoka Une.

Vrelo rijeke Krušnice se nalazi 6 km od Bosanske Krupe, pod okomitom kosom kod Gudavca i Vranjske. Zahvaljujući kraškom reljefu ova rijeka se snabdijeva vodama sa područja Bosanskog Petrovca što je očit primjer bifurkacije. Niže vrela (200 m) se nalazi hidrocentrala izgrađena 1905. godine. Sam tok rijetko prelazi dubinu od pet metara dok se u jesenjim i proljetnim podvodnjima Krušnica obavezno izlije iz svoga korita.

Vrelo je impresivan prizor moći vode, a sama rijeka je mirna i čista. Cijeli tok rijeke je pitak, a interesantno je i to da se rijeka Una s dva svoja kraka prvo ulijeva u Krušnicu da bi se zatim rijeke spojile u divljem brzaku. Rijeke tvore kompleks ada (riječnih otoka) koje se nalaze praktično u središtu grada Bosanske Krupe.

Krušnica
Izvor kod mjesta Gudavac, 6 km od Bosanske Krupe
Ušće Bosanska Krupa
Države BiH
Gradovi Bosanska Krupa
Slijev crnomorski
Ulijeva se u Unu

 

 

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na