Rijeka Lištica

Lištica je rijeka u Širokom Brijegu. Izvor Lištice je vrelo Borak, a Lištica je uz Ugrovaču, jedina rijeka u Širokom Brijegu

 Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na: bistrobih@gmail.com