Rijeka Milač

Ispod Gornjeg Malovan teče rijeka Milač. Rijeka Milač teče sporo i krivudavo kroz centralni dio kupreškog polja i ponire u tzv. Ponorima ispod Gornjeg Malovana, a pojavljuje se u Stržanju kao rijeka Stržanj, odnosno Šujica.

Milač je rijeka ponornica u Bosni i Hercegovini koja  izvire u  selu Kukavice, Kupres.
U gornjem toku  prima pritoke  izvora  oko Kukavičkog jezera  i iz  samog Kukavičkog jezera, te  mu se u Botunu, Goravcima, Begovom selu i Novom naselju pridružuju pritoke  potoka iz pravca Stožera.

Rijeka Milač je najveća rijeka na Kupreškom polju. Ponire  na kraju polja i izvire kao rijeka Šuica koja ponovno ponire u Duvanjskom polju. Njene podzemne vode se slijevaju u Buško jezero u okviru hidroenergetskog sustava rijeke Cetine, koja pripada Jadranskom slivu.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na: bistrobih@gmail.com