Rijeka Neretva

 

N/V izvora
utoka u BiH u metrima
N/V ušća
istoka iz BiH u metrima
Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km
1320 0 1320 225,0 218,0

neret064.jpgneretvaulog1.JPGNeretva_Mostar.jpgneretva.jpgNERETVA_A3p_copy.jpgNERETVA_A2p_copy.jpgneretva_1.jpg

neretva-izvor-boracko.jpgneretva-konjic-jablanica.jpgJablanicko-karta.jpgborackokarta.jpgneretva-mostar.jpgneretva-trebizat-bregava-hutovo-blato.jpg

Neretva je najduža i vodom najbogatija balkanska pritoka Jadranskog mora. Izvire na 1.227 m nadmorske visine, pod vrhom Grdelj, koji pripada ograncima planine Lebršnik. Dužina toka iznosi 225 km,od čega 218 km kroz Bosnu i Hercegovinu.U svom gornjem toku Neretva protiče kroz dolinu, koja se pruža paralelno sa planinskim masivima i ne presijeca ih. Takve doline zovu se uzdužne.
Izvorišna dionica doline Neretve duboka je do oko 600 m i u svom gornjem dijelu se zove Borač, a u donjem dijelu (kod ušća Rame) ima naziv Župa. Do ušća Rame Neretva teće prema sjeverozapadu, a kad primi ovu pritoku, naglo skreće prema jugu. Odatle njena dolina presijeca planinske vijence pod pravim ili oštrim uglom. Takve doline zovu se poprečne.
Ovaj dio Neretve odlikuje se kanjonskim stranama visine od 800 do 1.200 m. Na tim stranama nema skoro nikakve vegetacije; građene su od naslaga krečnjaka, koje su, po procjeni geologa, starije od 175 miliona godina. Na području Borča pad Neretve je vrlo velik, a dolina uska. U Župi je pad znatno manji, a dolina šira. U kanjonu je Neretva vrlo brza, sa slapovima i manjim vodopadima. Neretva ima sva karakteristična svojstva planinske rijeke sa relativno velikim padom i jakom mehaničkom snagom. Napuštajući kanjon, ulazi u Mostarsko polje, a zatim, pošto napusti klisuru, ulazi u svoj donji tok, koji počinje nizvodno od Čapljine. Dalje se dolina Neretve širi i odlikuje širokim poplavnim pojasom uz korito rijeke. Širina rijeke u donjem toku se povećava i iznosi od 100 do 150 m, dok je dubina najčešće preko 1 m, a u nekim virovima i do 20 m.
Neretva godišnje unosi u more preko 8.830.000.000 m3.Plovna je do Metkovića i raspolaže velikim hidroenergetskim potencijalom od 4.905.600.000 kWh godišnje (prema: D u k i ć, 1952). Srednji tok Neretve danas je značajno izmijenjen u odnosu na stanje prije 1953.godine.Tada je na Neretvi, 5 km iznad Jablanice, podignuta lučna brana visine 80 m i na taj način je rijeka, uzvodno do Konjica, pretvorena u akumulaciono jezero.U gornjem toku rijeke, uzvodno od Konjica, u Neretvi nalazimo potočnu pastrmku, mekousnu pastrmku, glavaticu, lipljena, gagicu, i riječnog raka.Iako se rijeka redovno poribljava, mekousna pastrmka i glavatica su pred nestajanjem, a i čitav riblji fond je puno siromašniji nego prije samo pet-šest godina.Moguća izgradnja nove brane u kanjonu Neretve, protiv koje su se već oglasila udruženja zelenih i ribarska udruženja, u potpunosti bi izmjenila eko sistem i dovela do totalnog uništenja ove dvije endemične vrste ribe.U donjem toku osim ovih vrsta nalazimo i kalifornijske pastrmke, svala/strugača, klijena, šarana, jegulje, ukljeve, dok u akumulacijama nalazimo i babušku, smudja, jezersku pastrmku, jezersku zlatovčicu, a zadnjih godina su se pojavile i pliska i sunčanica čemu je najvjerovatniji uzrok nesavjesnost ribara i ubacivanje neiskorištenih, živih kedera u vodu.Glavne pritoke su: Rakitnica, Rama, Buna, Bregava, Trebižat…

Neretva is a river in Bosnia and Herzegovina and Croatia. The total length is 225 km, of which 203 km in Herzegovina, while the final 22 km are in the Dubrovnik-Neretva county of Croatia.

The upper stream of Neretva has water of Class A purity and is almost certainly the coldest river water in the world, often as low as 7-8 degrees Celsius in the summer months. Neretva also has some endemic and very delicate, fragile life forms that are near extinction.

Neretva originates deep in the Dinaric Alps and flows through them creating a large gorge. It eventually expands into a wide valley which provides valuable agricultural land. There exists a large accumulation lake near Jablanica, created on the Neretva and at least three hydroelectric dams between Jablanica and Mostar.

The Bosnian government has recently made serious plans to allow foreign investors to build several more dams in upper stream and destroy the canyon by flooding it. This is protested by environmentalists who wish for the canyon, considered at least as beautiful as the Tara canyon in the nearby Montenegro, to remain untouched as it has so far.

The smaller rivers of Rakitnica, Rama and Trebižat flow into Neretva from the right, while Buna and Bregava flow into it from the left. The last 30 km of Neretva's stream form an alluvial delta, before the river empties into the Adriatic Sea.

The biggest city on the Neretva is Mostar. Other towns on the Neretva include Konjic, Jablanica, Čapljina, Metković as well as the historical village of Počitelj.

The upper part of river Neretva Valley is some 600 meters deep and in its upper part is called Borač, while the lower part (near Rama debauchment) is called Župa. Al the way to Rama debauchment, Neretva flows north-west, but when it takes this tributary it suddenly turns towards south.

In the upper part of the river, upstream from Konjic, we can find trout, Adriatic trouts, Salmo Marmoratus, grayling, Eurasian minnow and freshwater crab. Although the river is frequently spawn, Adriatic trout and Salmo Marmoratus are close to extinction and the entire fish fund is a lot poorer then five or six years ago. 

In the lower part of the river, except of the fish we already mentioned, one can find, California trout, Leuciscus svallize, European Chub, common carp, eel, Alburnus arborella, while in lakes we can find Prussian carp, Zander, lake trout, charr and in the past few years, chubs and Pumpkinseeds can also be found. Main tributaries are: Rakitnica, Rama, Buna, Bregava, Trebižat…