Rijeka Piva

Rijeka Piva teče kroz izuzetno lijep i dubok kanjon, ali je njegov najveći dio potopljen izgradnjom Hidroelektrane “Piva”. Piva se na Šćepan Polju sastaje sa Tarom i prave Drinu. Kanjoni ovih rijeka su duboki i nerijetko uklesani u stjenoviti teren i predstavljaju prirodnu atrakciju svjetskog značaja.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na: bistrobih@gmail.com