Rijeka Rakitnica (Trnovo)

N/V izvora
utoka u BiH u metrima
N/V ušća
istoka iz BiH u metrima
Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km
1300 320 980 30 30

Rijeka Rakitnica izvire iz nekoliko obronaka Bjelašnice, blizu sela Rakitnice (na cca 1.500 metara n/v, 35 kilometra udaljeno od Sarajeva) i ulijeva se u Neretvu na planinskoj tromeđi Bjelašnica-Visočica-Prenj (na n/v cca 300 metara), nedaleko od Boračkog jezera. Rijeka i selo su dobili ime po vrbi rakiti kojom je gornji tok obrastao.

Ova tipična planinska rijeka se duboko usjekla između planine Bjelašnice sa desne strane i Visočice sa lijeve strane, praveći niz bizarnih kanjona, brzaka, slapova, vodopada i mirnih bazena što predstavlja neponovljivu turističku atrakciju.

Radi svoje jedinstvene ljepote i nepristupačnosti Rakitnica je veliki izazov za planirare, alpiniste, ribiče kao i mnoge ljubitelje čistih prirodnih ambijenata. Svojim tokom od 30 kilometara ne protiče kroz naseljena mjesta a voda je pitka od izvora do ušća.U njoj se nalaze potočna i mekousna pastrmka (endem), i to u velikim količinama . Najpovoljniji dio toka za ribolov je od drumskog mosta kod sela Tušila do pješačkog mosta na stazi za Boboviciu.

Najatraktivniji dio toka ove rijeke se nalazi između mosta na saobraćajnici Lukomir-Bobovica do Lučice (Bajrina koliba) . To je tok rijeke od 4-5 kilometara sa padom od oko 300 metara i brojnim slapovima i vodopadima.

U vrijeme nižeg vodostaja moguće je pješačkom stazom proći od mosta kod sela Tušila do ušća u Neretvu (poželjno je koristiti manje gumene čamce) . U toku velikih padavina i topljenja snijega, u tijesnim kanjonima, nivo Rakitnice se podigne i za 20 metara. U vrijeme proljetnih kiša su naročito atraktivni vodopadi koji se obaraju sa visokih stijena na obrancima Visočice..

Ovoj izazovnoj rijeci je moguć pristup sa nekoliko strana:

• Moguće je kolima doći dobrim putem preko Babinog dola na Bjelašnici putem za Goražde, sa kojega se skrene prema planinarskoj kući ”Željo” i spustiti se do sela Šabići i dalje do mosta na Rakitnici kod sela Tušila.

• Nešto slabijim putem, moguće je iz Babinog dola sa puta za opservatorij skrenuti i doći u selo Lukomir automobilom, a odatle pješačkom stazom za 3 do 4 sata hoda stići na Rakitnicu kod Lučice.

• Iz Konjica je automobilom moguće doći do sela Blaca, a odatle pješačkom stazom za 1 sat hoda prići do vrlo interesantnog dijela toka Rakitnice iznad Džehenema i Oštre. Sličan prilaz je moguć i iz sela Dubočani.

• Lijep i atraktivan prilaz ovoj planinskoj rijeci je moguć u toku ljeta automobilom iz Glavatičeva preko obronaka Visočice do planinskog potoka Rijeka. Ovim plitkim potokom može se prići do Rakitnice za pola sata hoda.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na: bistrobih@gmail.com