Rijeka Rama

Rijeka Rama izvire u podnožju planina Vrana, Raduše i Vranice u selu Varvara. Vodu joj daju brojna kraška vrela od kojih su Rama, Buk i Krupic najveca! Tok rijeke Rame je bio dug 33 km. Kroz Ramsku kotlinu tekla je širokim plitkim koritom sa malim padom a nakon 10 km ulazila je u uski kanjon s visokom padom te 9 km prije svog ušca ulazi u hidroakumulaciju Jablanickog jezera! Visinski pad od izvora do ušca iznosi 376 m! Korito rijeke Rame je pjeskovito! Gradnjom brane 1968 god. dolina Rame je ujezerena do sela Mluša!
Od brane do Marine pecine u duzini od 9 km, dokle dopire voda Jablanickog jezera , šljunkovitim koritom Rame i danas tece voda. Potpomognuta svojim pritokama: Prozorcicom, Duscicom, Crimom, Zagorackom rikom i Volujakom izmedu stijena, izlomljenih kamenja i grebena voda koritom šumi stvarajuci brzace i slapove!

Temperatura vode rijeke Rame je od 4,5° C u zimskom razdoblju do 13,9° C tijekom mjeseca srpnja, sa visokom koncentracijom kisika što je od posebnog znacaja za život potocne pastrve. Prema svim fizikalno-kemijskim pokazateljima voda rijeke Rame je tipicna salmonidna voda.
Osim Neretve, mekousna pastrva je u velikom broju nastanjivala srednji dio toka rijeke Rame. Iskusni ribolovci svjedoce da je izgradnjom brane 1968 godine i nastankom hidroakumulacije, u ljeto došlo do velikog pomora mekousne pastrve, što zbog visoke temperature i neprilagodenosti novonastalim uvjetima. Kasnijim istraživanjima na ramskom jezeru (lovom s mrežam) zabilježene su jedinke mekousne pastrve u neznatnim pomacima u rastu. Populacija mekousne pastrve je potpuno nestala kako u Ramskom jezeru, tako i u rijeci Rami. U pjeskovitim i tihim dijelovima rijeke Rame obitavao je i rijecni Peš cije prisustvo nije zabilježeno u posljednjh desetak godina.Populacija potocne pastrve, koja je autohtona u ovoj rijeci, u masenom pogledu je dominantna, dok je dužicasta pastrva zastupljena u znatno nižem masenom udjelu.

Gornji dio Rame

Text i foto by jjossip@net.hr – Hvala, Josipe! 😉

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na: bistrobih@gmail.com