Rijeka Sokočnica

Sokočnica je lijeva pritoka Plive.U njoj ima potočne pastrmke.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na