Rijeka Stavnja

Stavnja je rijeka u središnjoj Bosni i Hercegovini. Stavnja je desna pritoka rijeke Bosne.

Stavnja izvire kod Vareša (taj se gradić smjestio u kotlini Stavnje), a u Bosnu se ulijeva u Ilijašu. Dužina rijeke Stavnje je 30,4 kilometra

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na