Rijeka Studeni Jadar

Studeni Jadar je rijeka u istočnoj Bosni, u BiH.

Protječe kroz općinu Milići. Ova rijeka je dužine oko 30 km i ima jednu pritoku. Izvire u selu Zalukovik. Zajedno sa Zelenim Jadrom, Studeni Jadar gradi novu rijeku – Jadar. Ušće se nalazi u Milićima.

Duljina 30 km
Izvor Zalukovik
Ušće Milići
Države BiH
Ulijeva se u Jadar

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na