Rijeka Tinja

 

N/V izvora
utoka u BiH u metrima
N/V ušća
istoka iz BiH u metrima
Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km
500 80 420 69,0 69,0

Rijeka Tinja: Osnovu hidrografske mreže prostora općine Srebrenik čini rijeka Tinja sa svojim pritokama, (Slanjanka, Lušnička rijeka, Bistrica, Kugićka rijeka, Urvenica, Drapnički potok i druge manje). Rijeka Tinja izvire na Majevici u naselju Gornja Obodnica u općini Tuzla na 560 metara nadmorske visine, a ulijeva se u Savu kod Brčkog na nadmorskoj visini od 88 metara. 

Dužina toka rijeke Tinje je 69 kilometara i njen sliv se prostire i na područjima susjednih općina, dok se Srebrenička općina nalazi u gornjem dijelu sliva. Rijeka Tinja teče središnjim dijelom općine iz pravca juga prema sjeveru tako da je dijeli na dva dijela.  Sliv ove rijeke drenira oko 91,65% područja općine.

 Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na