Rijeka Ukrina

N/V izvora
utoka u BiH u metrima
N/V ušća
istoka iz BiH u metrima
Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km
120 96 24 53,3 53,3

httpv://www.youtube.com/watch?v=QtvdFd9rJ1A

Ukrina je manja desna pritoka Save čiji sliv leži između donjih tokova rijeka Vrbasa i Bosne. Dužina sliva iznosi oko 100 kilometara sa prosiječnom širinom oko 15 kilometara a ukupna površina koja pripada slivu iznosi oko 1500 kilometara kvadratnih što se može ocijeniti kao relativno malo slivno područje.

Po nekim osobinama Ukrina se razlikuje od drugih rijeka – naime, na njenom dosta kratkom toku jedini grad u srednjem dijelu jeste Derventa. Ova povoljna okolnost, s obzirom da su gradovi veliki zagađivači rijeka, posebno se odrazila na kvalitet vode, što se mpže procijeniti na osnovu hemijske analize vode.

Od značajnih osobina rijeke Ukrine jeste mala razlika između nadmorske visine izvorišta koja iznosi oko 25 m n/v. Velikim dijelom toka Ukrina prolazi kroz aluvijalne nanose, koji su dosta neotporni pa dolazi do erodiniranja naročito za vrijeme visokog vodostaja i povećanog protoka rijeke.

Rijeka Ukrina je svakako poznata i kao poseban fenomen, s obzirom da se na njoj dešava rijedak proces cvjetanja Ukrine – parenje i ugibanje insekata poznatih pod nazivom “Vodeni cvijet”

Za Derventu i njene građane rijeka Ukrina je od velikog značaja, naročito u ljetne dane kada je svima neophodno osvježenje. Upravo se na rijeci Ukrini i nalazi gradska plaža Patkovača koja je poznata i po tome što se na istoj održavaju mnogobrojne manifestacije.