Rijeka Una

N/V izvora
utoka u BiH u metrima
N/V ušća
istoka iz BiH u metrima
Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km
520 94 426 212,0 212,0

httpv://www.youtube.com/watch?v=E1mxfYfpxTQ

Rijeka Una, je dobila ime od starih rimljana, koji su, po prvi put ugledavši njenu živopisnu ljepotu i čuvši žubor njenih slapova, uzviknuli UNA što bi prevodu značilo “jedna” ili “jedina“. Ukupna dužina toka rijeke Une iznosi oko 212.5 kilometara a rijeka izvire u blizini mjesta Donja Suvaja i Donji Lapac ispod padina planina Plješevice i Stražbenice u Republici Hrvatskoj u području Like a ulijeva se u rijeku Savu pored Jasenovca u koju godišnje donese gotovo 8 milijardi kubnih metara vode.

Što zbog plodne zemlje a što zbog izravnog pristupa vodi, neposredno područje rijeke privuklo je velik broj stanovnika tako da u teritoriji oko rijeke koja iznosi preko 9368 km2 živi preko 700 000 ljudi. Izvor rijeke se nalazi na nadmorskoj visini od oko 450 metara i neodoljivo liči na minijaturno jezero zelenkasto modre boje oko kojeg su locirane velike vapnenačke stijene. Izvor je zaštićen kao geografsko geološki spomenik prirode. Veoma hladna izvorska voda izbija ogromnom snagom iz podzemlja i pravi velike virove a već nakon 20-tak metara od izvora rijeke nalazi se prvi slap. Veliku količinu vode upotpunjava i nekoliko manjih pritoka od kojih izdvajamo Studeni Potok, Srebrenicu, Sredicu i Lalinovac. Riječni tok Une se proteže kroz slijedeće gradove: Martinbrod, Kulen Vakuf, Ripac, Bihać, Bosansku Krupu, Bosansku Otoku, Novi Grad, Kostajnicu, Kozarsku Dubicu a rijeka utječe u Savu u blizini Jasenovca.

Od većih pritoka izdvajamo Srebrenicu, Unac, Krušnicu, Mlječanicu, Moštanicu, Sanu kao priliv sa desne strane te Klokot i Žirovac sa lijeve strane uz napomenu da se u području toka rijeke od izvora do Bihaća u Unu ulijeva i mnošto podzemnih voda i manjih kraških vrela. Rijeci Uni pripada sliv voda između slivova rijeka Kupe i Save na sjeveru, Krke i Zrmanje na jugu, Korane na sjeverozapadu, Vrbasa na istoku te Save na sjeveroistoku. Klima pored Unskog sliva je umjerena kontinentalna planinska klima sa nekih 9.5 C ili približno 12.5 milijardi padavina godišnje. U vrijeme sušnih ljetnih mjeseci rijeku Unu karakteristiše nizak vodostaj a od novembra do kraja proljeća vodostaj rijeke je prilično visok a rijeka nerijetko zna i da poplavi.

U polaznom toku gdje ima osobine planinske rijeke, sve do Martinbroda Una ima prvu kategoriju kvalitete vode. Sve do Bihaća Una teče dinarskim smjerom tj. od jugoistoka prema sjeverozapadu a poslije tok rijeke skreće u pravcu sjeveroistoka i dalje teče duboko usječenom, širkom i prostranom dolinom gdje ima drugu kvalitetu vode.

U rijeci Uni, prema podacima živi 28 različitih vrsta riba koje znaju doseći i preko 30 kilograma težine. Pored rijeke raste i gotovo dvije stotine različitih vrsta ljekovitih biljaka a jedna rijetka biljka “Unska Zvončica” je upravo dobila ime po rijeci Uni. U gornjem toku rijeke Une zastupljene su sve vrste salamonida;lipljan,pastrmka a nizvodno od Bihaća prema Bosanskoj krupi su salamonidi i ciprinidi i kapitalni primjerci mladice.

Location: north-west region of B&H

Spring: near Donja Suvaja and Donji Lapac in Croatia

Characteristics: mountain river, 25-60 m wide and 0.5-2.5 m deep

…is mountain river with plentiful rapids, cascades and waterfalls. Una got it’s name during golden age of Roman Empire. The story tells us that when the first Romans saw it they said UNA – that means THE ONLY ONE. It realy was and is precious stone amoung the world natural inheritance.

At the upper river flow between Martin Brod and Kulen Vakuf at western part of B&H, there is a special fly fishing area rich in brown trout and greyling.

Every single fish caught is experience for itself because all the species are native and absolutely wild, and not rearly extremely large. It offers the best conditions for fly fishing using dry fly, nymphs and streamers.

Una River

Una is a river in the western part of Bosnia and Herzegovina; in its lower course it borders Croatia. Una is a right tributary of the Sava river. Its river basin has an area of is 10,400 km² and it is inhabited by around a million people.

Una springs from the northeastern slopes of the Stražbenica mountain, and flows through: Martinbrod, Kulen Vakuf, Ripac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Novi grad (Bosanski Novi), Kostajnica (Srpska(Bosanska) and Hrvatska), Kozarska Dubica ((Bosanska Dubica)). It flows into the Sava river near Jasenovac in Croatia. The main tributaries are the Unac, Sana, Klokot and Krušnica rivers.

Over 170 types of medicinal herbs grow by the Una River; a rare plant called Campanile unensis, the Una blue-bell, was named after the Una river's bright blue colors. 28 kinds of fish live in this river and the biggest of which is the huchen.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na