S.R.D. “Zalomka” Nevesinje

Sportsko-ribolovno društvo “Zalomka“ Nevesinje osnovano je 1968.godine.Društvo je osnovano pod imenom S.R.D. “Alagovac“ i dobilo je ime po nazivu vještačkog jezera u neposrednoj blizini grada.1997.godine društvo je promjenilo ime u S.R.D. “Zalomka“ i to ime nosi i danas a dobilo ga je po rijeci ponornici koja protiče kroz opštinu Nevesinje.Društvo trenutno broji oko 80 članova.
S.R.D. “Zalomka“ Nevesinje gazduje vodama na teritoriji opštine Nevesinje a to su rijeka ponornica Zalomka u dijelu koji pripada opštini Nevesinje, a počinje od granice opštine Nevesinje i opštine Gacko i ide rijekom Zalomkom od mjesta “Kunjak“ – do tkz.“Prosiječene grede“, te tokom rijeke do ponora u Biogradu, riječica Batuša od izvora pa do ušća, odnosno slivno područje potoka podno Postoljana i Donje Bijenje (Markov potok, Novaci i Jamnik) koji se ulijevaju u Sopiljski potok zvani “Babova jama“, vještačke bare i mrtvaje na području Sopilja nastale vađenjem gline za potrebe bivše ciglane u Nevesinju i vještačkom akumulacijom “Alagovac“.
Grb S.R.D. “Zalomka“ je grb grada Nevesinja sa ribom pastrmkom u sredini.
U vodama kojima gazduje naše društvo zastupljene su sledeće vrste riba: potočna pastrmka, kalifornijska pastrmka, klen, šaran, amur, som, smuđ, bodorka, plotica i gatačka gaovica (girica).
Cijena godišnje dozvole za seniore je 50km, za penzionere 25km, za juniore i žene cijena dozvole je 25km, s tim što ratni vojni invalidi od 1-4 kategorije godišnju dozvolu plaćaju 15km, od 5-10 kategorije 25km, a cijena dozvole za djecu poginulih boraca je 10km.
Društvo takođe izdaje i turističke dnevne, sedmične, mjesečne i tromjesečne dozvole koje važe samo za vode kojima gazduje ovo društvo a cijena tih dozvola je sledeća:
-dnevna dozvola za strane turiste je 30km.
-dnevna dozvola za članove S.R.D.iz federacije BiH je 10km.
-sedmična turistička dozvola je 50km.
-mjesečna turistička dozvola je 70km.
-tromjesečna turistička dozvola je 100km.
Dozvole se mogu kupiti u kancelariji društva u ulici Obrena Ivkovića b.b., u video-klubu „Bata“i kod ribočuvara.
Način dozvoljenog ribolova je u potpunosti u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu s tim što je na jezeru “Alagovac“ dozvoljen ribolov sa maksimalno 6 udica u vodi, ribolov je na jezeru dozvoljen i noću osim sa čamcem, a na tekućim vodama nije dozvoljen ribolov sa živim mamcima.
Količina dozvoljenog jednodnevnog ulova je pet (5) pastrmki dnevno, četiri (4) soma, smuđa i šarana, jedan (1) amur – najviše tri (3) godišnje.
U slučaju ulova raznih vrsta ribe maksimalan ulov je uvjek pet(5)komada ribe.
Minimalne dozvoljene mjere ulova su za pastrmku (potočnu i kalifornijsku) 25 cm., soma i amura 60 cm., smuđa 40 cm., šarana i klena 30 cm., ploticu 18 cm., za raka kamenjara 8 cm.
Neki od kapitalnih primjeraka ulovljenih na našim vodama su som od 31 kg., amur od 25 kg., smuđ od 7 kg., potočna pastrmka od 8.5 kg. ulovljena 2006. godine na jezeru “Alagovac“, kao i potočara od 6 kg. ulovljena na rijeci Zalomci, šaran od 15kg.
Osnovni vid finansiranja je od dozvola i članarina te od donacija, a jedan dio se takođe realizuje u donaciji riblje mlađi (HE na Trebišnjici).
Društvo do sada nije organizovalo takmičenja ali ove godine planiramo da održimo takmičenje na jezeru “Alagovac“ u lovu ribe udicom na plovak koje će se održati u mjesecu avgustu u sklopu tradicionalne Nevesinjske olimpijade i za koje se nadamo da će postati tradicionalno.
Ove godine smo obavili poribljavanje naših voda sa 20.000 komada mlađi kalifornijske pastrmke (donacija HE na Trebišnjici) i sa 110 komada mlađi Šarana koju smo obezbijedili vlastitim radom i trudom.U planu nam je da do kraja ove kalendarske godine (2008) poribimo jezero “Alagovac“ sa većom količinom mlađi šarana, smuđa i potočne pastrmke.
Provodimo akcije redovnog godišnjeg čišćenja priobalja dva puta godišnje a naročito izloženog dijela obale više puta u toku godine.
Sarađujemo sa lokalnim udruženjima slične orijentacije a naročito dobru saradnju imamo sa lovačkim udruženjem “Srndać“ iz Nevesinja, Omladinskom inicijativom, Turističkom organizacijom kao i sa krovnom organizacijom „Eko-Velež“iz Blagaja.Sarađujemo sa svim ribarskim udruženjima iz Istočne Hercegovine a želimo da poboljšamo saradnju sa svim društvima iz BiH, a naročito sa društvima iz Zapadne Hercegovine jer smo sa njima regionalno i povezani.
Skupština S.R.D. “Zalomka“ Nevesinje se održava najmanje jednom godišnje a po potrebi i više puta u toku godine dok se sastanci Upravnog odbora održavaju jednom mjesečno a po potrebi jednom sedmično zbog nagomilanih problema i potrebe realizacije planova i aktivnosti.
Dosadašnja saradnja i komunikacija sa udruženjima ribolovaca iz drugih sredina,kao i sa Sportsko-ribolovnim savezom R.S. i sa Sportsko-ribolovnim savezom BiH bila je slaba, gotovo nikakva što namjeravamo u budućnosti znatno popraviti i poboljšati.
Što se tiče naših planova u budućnosti za koje se nadamo da ćemo ih realizovati to su inicijativa za izgradnju ribarskog doma, organizovanje takmičenja u lovu ribe udicom na plovak, povećanje redovnog članstva, uspostavljanje stalne ribočuvarske službe, planiranje kvalitetnijeg učešća ribolovne ponude u turističkoj ponudi grada Nevesinja.
Na vodama kojima gazduje ovo društvo NEMA područja koja su ili za koja se sumnja da su pod minama.

Predsjednik Upravnog odbora: Glogovac Slaviša
Sekretar: Manjak Manojlo
Blagajnik: Kuzman Zdravko
Članovi Upravnog odbora su: Grahovac Lazar, Zubac Momčilo, Žerajić Željko, Simeonović Goran,Savić Dragan i Pikula Radovan.
Kancelarija S.R.D. “Zalomka“ se nalazi u ulici Obrena Ivkovića b.b., 89280 Nevesinje
E-mail adresa nevesinje@srsbih.com ili lazoglo@teol.net
Kontakt telefoni su 065/535-255 ili 065/371-086