Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zaključci sa redovne godišnje SRS RS održane 23.12.2006.

Prihvata se Izvještaj o radu sa pregledom prihoda i rashoda saveza u 2006.godinu. Prihvata se izvještaj Nadzornog odbora saveza za 2006. godinu. Predlaže se Upravnom odboru saveza da u planu i programu rada za 2007. godinu kao svoje zadatake postavi:
– analizu pada broja članova u pojedinim društvima i na osnovu te analize da sačini program omasovljenja društava i popularizacije ribolovnog sporta naročito među mladima, da u vezi sa navedenim aktrivira rad sportsko ribolovnih škola u svim SRD članicama saveza; da od svih sportsko ribolovnih društava zatraži da ažuriraju svoje aktivnosti u realizaciji
preuzetih obaveza prema rješenjima kojima su dobili vode na gazdovanja od nadležnog Ministarstva;
– da sva društva kojima ta rješenja ističu zatraže njihovu obnovu-produženje, da se preko nadležnih državnih organa i Ministarstava hitno zatraže rješenja za probleme oko
pregrađivanja rijeke Ukrine i odvoda vode iz nje u ribnjak u Brodu, rješenja za probleme
oko ribarske staze na brani na rijeci Drini u Zvorniku i regulisanje načina ribolova sa
društvom iz Malog Zvornika;
– radi boljeg i blagovremenijeg međusobnog informisanja između društava a samim tim i izbjegavanja dosadašnjih nesporazuma kada su u pitanju režimi ribolova na teritorajama pojedinih društava i drugog, predlaže se svim sportsko-ribolovnim društvima da u 2007.godini nabave svu potrebnu opremu (računare i dr.), a SRS da izradi jedinstveni program za evidenciju članstva, praćenja sportskih rezultata i drugih aktivnosti, u cilju usaglašavanja režima ribolova u sportsko-ribolovnim društvima, kao i jedinstvenih kriterijuma po svim drugim osnovama, obavezuju se sva sportsko-ribolovna društva da svoja normativna akta usklade sa Zakonima i podzakonskim aktima donesenim na nivou Republike Srpske, radi lakšeg uvida u rad svih društava, obavezuju se nadzorni odbori društava da svoje godišnje izvještaje dostave Nadzornom odboru Saveza;
Upravni odbor će preko SRS BiH stupiti u kontakte sa sportsko-ribolovnim savezima Srbije i Hrvatske i razriješiti sva sporna pitanja oko ribolova na graničnim rijekama (Drina i Sava). U iznalaženju najboljih rješenja zatražiće se pomoć formirane asocijacije sportsko-ribolovnih društava sa Drine čije osnivanje se podržava u cilju smanjenja troškova, preporučuje se Upravnom odboru da analizira tiraž ribolovnih novina.
Upravni odbor bi trebao u svom programu već za prvo polugodište postaviti sebi zadatak da uputi zahtjeve svim državnim organima i ministarstvima u cilju iznalaženja rješenja za namirenje štete nanesene ribljem fondu od eksploatacije šljunka, kormorana, zagađenja voda, bespravne sječe drveta na obalama rijeka i jezera i dr., sredstva je neophodno u prvom tromjesječju zatražiti i za sva takmičenja koja organizuje Savez, pripreme rezprezentativnih selekcija i izmirenje obaveza po osnovu finansiranja Svjetskog klubskog prvenstva 2007.;
Podržavaju se aktivnosti sportsko-ribolovnog društva iz Prnjavora na zaštiti rijeke Ukrine i ukrinskog cvata i aktivnosti sportsko-ribolovnih društava iz Kotor Varoši i Delinca na zaštiti od pojave zagađenja rijeke Vrbanje.
Prihvataju se predložene odluke o visini članarina i dnevnih dozvola za 2007. godinu i obavezuju sva sportsko-ribolovna društva na dosljednu primjenu ove odluke, a naročito na primjenu odredbe o izdavanju dozvola samo licima sa mjestom prebivališta u sjedištu matičnog društva. Svako kršenje ove odluke ima za posljedicu disciplinsku mjeru.
Prihvata se predloženi finansijski plan prihoda i rashoda za 2007. godinu, s tim da se predloženi iznos donatorskih sredstava povećava sa 5.000,00 na 20.000,00 KM i cjelokupan taj iznos usmjeri za nabavku poslovnog prostora za potrebe Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske.
Na prijedlog sprotsko-ribolovnog društva „Klen” iz Kozarske Dubice i većine dragih društava, predlaže se Upravnom odboru da zakaže sastanak sa nadležnim inspekcijama za zaštitu voda, ribljeg fonda i drugog, sve u cilju iznalaženja zajedničkih rješenja za mjere i aktivnosti u sprečavanju svih negativnih pojava i sveukupnoj ekološkoj zaštiti prirodnih resursa Srpske.
Svim sportsko-ribolovnim društvima Republike Srpske i njihovim članovima Skupština je uputila čestitke na do sad postignutim rezultatima uz želje da se sa njima nastavi i u narednoj godini.Bistro!
Predsjednik Skupštine SRS RS Milovan Živković

Pročitajte i:   Narodna vjerovanja: Šta simbolizuje riba i zašto šutjeti tokom pecanja?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.