Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zaključci sa sastanka Sudijske komisije

Na sastanku Sudijske komisije sa Komesarima liga održanom dana 24.02.2008 godine u Doboju, razmatrano je pitanje formiranja Sudijske organizacije SRS BiH, pitanje edukacije i licenciranja sudija, te uloga i zadaci KOMESARA LIGA U 2008 GODINI I DONESENI SU SLIJEDEcI

Z A K L J U Č C I
1. Organizacija Sudijske komisije u ovom trenutku je prelazni period do uskladjivanja entitetskih akata sa Pravilnikom o radu Sudijske komisije SRS BiH. To znaci da ce u 2008 godini Sudijske komisije entitetskih saveza i Saveza Distrikata Brcko raditi po svojim pravilnicima, vrše obuku sudija, ispitivanje za sve nivoe (društveni, kantonalni-regionalni i entitetski sudija, vode maticne knjige i evidenciju prema dosadašnjem ustroju.
2. SUDIJSAKA KOMISIJA SRS BiH ce u 2008 godini izvršiti provjeru sudija koji ce suditi u državnim ligama. U tom smislu formirat ce se

 „A“ lista sudija (medjuentitetski sudija) iz SRS Federacije BiH i SRS Republike Srpske i DB..
Za dostavu spiska sudija koji idu na „A“ listu zadužuju se HAJRULAHOVIc RASIM iz SRS F BiH i PAJIc SLAVKO IZ SRS RS, koji u roku od 7 dana trebaju dostaviti podatke za „A“ LISTU SUDIJA koji ce biti dodatno edukovani i testirani radi dobivanja certifikata za sudjenje u ligama koje organizuje SRS BiH u 2008 godinu.
3. Kucinski Marcel se zadužuje da spisak sudija sa „A“ liste za 2008 godinu objavi na WEB portalu, te prije pocetka održavanja seminara sudija , objavi satnicu i program seminara. Svi prisutni sudci na sastanku se zadužuje da dostave prijedlog ispitnih pitanja E-mailom na adresu srstk@gmail.com , koja ce Hodžic Bajro objediniti i napraviti testove za provjeru sudija sa „A“ liste,.vodeci racuna o specijalizaciji pojedinih sudija.
4. U toku mjeseca marta i aprila izvršit ce se edukacija sudija , testiranje i izdavanje licenci za sudije sa „A“ liste. Seminari ce se održati u
1. KLJUC
2. TESLUc
3. SARAJEVO
Termin i seminara biti ce objavljeni do 5 marta 2008 godine na WEB portalu i programi istog.
Sudije sa „A“ liste koje nisu angažovane kao Vrhovne sudije, delegati, biti ce od strane sudijskih organizacija entitetskih saveza angažovani kao sektorske i startne sudije .Testiranje mora da prodju clanovi koji su odredjeni za Delegate takmicenja.
Sudije i Delegati koji ne prodju provjeru-testiranje nece biti angažovani kao sudije na takmicenjima koje organizuje SRS BiH
– Zadatak Komesara liga je da stupe u kontakt sa entitetskim sudijskim komisijama i utvrde optimalan broj sudija za svako takmicenje, strogo vodeci racuna o troškovima. Rok je 7 dana poslije seminara sudija i izdavanja certifikata.
5. Za pokrivanje troškova seminara, nacin osiguranja potrebnih sredstava zadužuje se Hodžic Bajro da iste razriješi sa entitetskim savezima i SRS BiH.
6. Za izradu dizajna certifikata zadužuje se Popovic Biljana. Pristup edukaciji i izdavanju certifikata, biti ce omogucen samo sudijama koji su u entitetskim savezima izmirili clanarinu za 2008 godinu.
7. Radi Izrade BILTENA1 Takmicarske komisije SRS BiH, za 2008 godinu u kom ce biti dati svi relevantni podaci za takmicenja u 2008 godini entitetski savezi, njihove takmicarske komisije do 20 marta moraju Takmicarskoj komisiji dostaviti podatke o eventualnom odustajanju pojedinih takmicara i ekipa, kako bi se pozvale rezerve za takmicenja u 2008 godini.
BILTEN BROJ 1 Takmicarske komisije SRS BiH biti ce objavljen na WEB portalu saveza do 10 aprila 2008 godine u konacnom obliku i dostupan za preuzimanje putem Interneta.
8. Komesari liga dužni su pored opcih zadataka navedenih u Odluci o njihovom imenovanju, najmanje 20 dana prije pocetka takmicenja koje vode za svako kolo lige dostaviti satnicu takmicenja i sa urednikom WEB portala SRS BiH istu objaviti na WEB portalu. Pored toga Komesari lige moraju osigurati da se vodi sva potrebna dokumentacija vezana za troškove takmicenja, uplate kotizacije, takmicarske takse, isplata putnih troškova , itd., te nakon završetka lige Izvještaj u roku od 15 dana dostave u SRS BiH.
9. Zakljuceno je da se pristupi izmjeni i dopuni Pravila za takmicenja. Zadužuju se Takmicarske komisije entitetskih saveza da do kraja održavanja liga, dostave primjedbe i sugestije, kako bi Takmicarska komisija SRS BiH iste objedinila, usaglasila sa pravilima CIPS i FIPS federacija, te izdala inoviranu Zbirku propisa za 2009 godinu..
1. Na sastanku su bili prisutni: Živkovic Milovan, Nastic Bane, Popovic Biiljana, Pajic Slavko, Stevan Mesatovic, djug Hajrudin, Kucinski Marcel, Hajrulahovic Rasim, Hodžic , Jevtic Vidan
11. Izostanak su opravdali: Bogilovic Mirsad, Hošic Ale, i Vrgovcevic Fuad, a izostanak nisu opravdali Filipovic Alija, i Stanimir Ranko.
SRD Doboj i gosp. Nastic Bane dobro su organizirali sastanak, tako da su svi zakljucci doneseni jednoglasno.
SUDIJSKA KOMISIJA SRS BIH

Pročitajte i:   Bilten Kupa Jadransko podunavskih zemalja u lovu ribe udicom na hranilicu - Feeder

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.