Iz Udruženja i savezaNajnovije vijestiTakmičenja

Održana sjednica Izvršnog komiteta Svjetskih prvenstava 2013. godine

1111-IMG_3195U subotu, 09. februara 2013. godine, u prostorijama SRS  BiH održana je 1. sjednica Izvršnog komiteta svjetskih prvenstava  invalida i veterana pod presjedavanjem predsjednika Tihomira Popovića.

Prvenstva svijeta u lovu ribe udicom na plovak održat će se od  07. do 11. avgusta 2012. godine na rijeci Krupi u Čapljini.

Na sjednici su donesene odluke i usvojeni sljedeći zaključci

  1. Usvojena je informacija o preuzetim aktivnostima na pripremi  svjetskih prvenstava, elaborirani razlozi kašnjenja, data pojedina objašnjena šta se radilo, i što nije urađeno, a objektivno se moglo
  2. Usvojen je Finansijski plan takmičenja koji je dopunjen nekim stavkama troškova za 6.000 KM , a koji se odnose na prevozne troškove, nabavku vaga itd., tako da je Finansijski plan usvojen u konačnoj verziji
  3. Usvojen je dinamički plan aktivnosti od 09.02.2013. godine pa sve do 11.08.2013. godine u kom je analitički za svaki mjesec razrađeno šta tko od učesnika priprema i organizacije prvenstava treba da radi, kada će to Izvršni komitet kontrolisati, zadaci komisijama, način izvještavanja itd.
  4. Usvojen je tekst Biltena-1 i donesena je odluka da se isti štampa na našem jeziku, nakon održavanja sastanka u Čapljini sa predstavnicima hotela i usaglašavanja cijena boravka reprezentacija, a da se nakon toga Bilten  u engleskoj i francuskoj verziji sa pozivnim pismom pošalje zemljama sudionicima  u elektronskom obliku.
  5. Pod ovom tačkom dat je kraći presjek stanja odnosa u Savezu, raznih stavova zahtjeva i mišljenja, dopisivanja i prepisivanja sa akcentom na poslijednja događanja poslije  Skupštine SRS Federacije u Donjem Vakufu, te nakon izrečenih  oprečnih mišljenja sudionika rasprave, zaključeno je sa se ova pitanja stave na prvu sjednicu Upravnog odbora SRS BiH i stvar raspravi na mjestu gdje i treba da se raspravlja, jer za to nije nadležan Izvršni komitet  i dio članova U.O. SRS BiH koji je bio na ovoj sjednici, već U.O. SRS BiH u punom sastavu.

DINAMIČKI PLAN  AKTIVNOSTI PRIPREME I ORGANIZACIJE SVJETSKIH PRVENSTAVA
15. Svjetsko Prvenstvo invalida
6. Svjetsko prvenstvo veterana
Rijeka Krupa, Karaotok – Čapljina, BiH

Na temelju dobivene organizacije 15. Svjetskog prvenstva invalida u sportskom ribolovu i 6. Svjetskog prvenstva veterana u sportskom ribolovu čiji je domaćin Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine  i dobivene saglasnosti za organizaciju od Prezidijuma FIPSed Federacije od 25.11.2012. godine,  nakon pregleda inspekcije FIPSed Federacije na stazi na rijeci Krupi, Organizacioni odbor  prvenstava na sjednici održanoj 09.02.2013. godine utvrđuje Program priprema i organizacije svjetskih prvenstava  invalida i veterana u sportskom ribolovu od 5-11. augusta 2013. g. u Čapljini na rijeci Krupi kako slijedi:

PRIPREMA TAKMIČENJA – KONSTITUISANJE ORGANIZACIONOG KOMITETA RAD IZVRŠNOG KOMITETA I KOMISIJA PRVENSTVA 2012. GODINA

RB

VRSTA AKTIVNOSTI

ROK IZVRŠENJA

NOSILAC ZADATKA

1. Pribavljanje suglasnosti od Ministarstva CP za organiz, SP

2012

Završeno
2. Konstituisanje Izvršnog komiteta SP  na UO SRS BiH

2012

UO- Završeno
3. Apliciranje za dodjelu incijalnih sredstava za org. SP

2012.

Pred. IK završeno
4. Apliciranje SRU”Bjelave kom Ministarstva okuliša  F BiH

2012

Završeno
5. Organizacija sastanka kon Načelnika opć ine Čapljina

2012

Završeno
6. Prijem Inspektora FIPSEd – pregled staze “Krupa”

2012

Završeno
7. Izrada BILTEN-1 (engleski+francuski+naš jezik)

2012

Završeno
8. Dobivena suglasnost od FIPSed  za organizaciju SP

2012.

Završeno
9. Uradjena WEB stranica prvenstva

2012

Završeno
10. Otvoren žiro račun za SP (poseban)

2012

Završeno
11. Uplačena incijalna sredstva za početak rada  IK

2012

Završeno
12. Obavljeni razdovori za Predsjednika OK

2012

Nije završeno

JANUAR /SIJEČANJ 2013.

RB

VRSTA AKTIVNOSTI

ROK IZVRŠENJA

NOSILAC ZADATKA

1. Završen Bilten –prijevod engleski+francuski

31.01.2013

Završeno
2. Upoznata Skupština SRS F BiH

26.01.2013

Završeno
3. Napravljen plan obuke međunarodnih sudija

31.01.2013.

Završeno
4. Puštena u rad WEB stranica   SP (invalida i veterana)

31.01.2013.

Završeno
5. Otvoren  E-mail za korespodenciju

31.01.2013.

Završeno
6 Napravlje Nacrt  Financijskog plana

25.01.2013

Završeno

FEBRUAR / VELJAČA 2013.

RB

VRSTA AKTIVNOSTI

ROK IZVRŠENJA

NOSILAC ZADATKA

1. Prikupljene ponude za smještaj u čapljini

05.02.2013

Članovi  Fin. Komisije
2. Sastanak Izvršng  1 sjednica

09.02.2013

Izvršni komitet
3. Zatražen od FIPSed saglasnost na Bilten-1 I poz. Pismo

05.02.2013

Međ. organizator
4. Uplata od SRS F BiH inc. pomoći  SRU”Bjelave”

05.02.2013

Izvršeno
4. Usvojen Finansijski plan takmičenja

09.02.2013

Izvršni komitet
5. Usvojen Dinamički plan aktivnosti priprema  SP

09.02.2013.

Izvršni komitet
6 Slanje BILTENA-1 elektr. obliku i poz. pisma  učesnicima

15.02.2013

Međ. organiz Kan. saveza
7. Prikupljanje 3 ponude za štampanje BILTENA-1

15.02.2013

Međ. organizator
8. Štampanje BILTENA-1

20.02.2013.

Međ. organizator
9. Slanje . pisma i štampanog BILTENA-1 zemljama učesnic.

22.02.2013

Međ. org i kanc. Saveza
10. Izrada tender dokumentacije za prik. Ponuda za isporuku
opreme po LOT-ovima

22.02.2013.

Komisija za marketing
+ Fin komisija
11. Raspisivanje javnog Natječaja po tender documentaciji po LOT-ovima

22.02.2013.

Komisija za  prikupljane ponuda
12. Izrada aplikacije za Ministarstvo civilnih poslova

28.02.2013.

Komisija za marketing
13. Izrada aplikacije za Vladu  Federacije BIH

28.02.2013.

Komisija za finansije
14. Izrada aplikacije za  Ministarstvo okoliša F BiH

28.02.2013

Komisija za Finansije
15. Izrada aplikacije za Ministarstvo sporta RS

28.02.2013

Komisija za Finansije
16. Izrada  pozivnog pisma za sponzore

28.02.2013

Komisija za marketing
17. Izrada sponzorskog ugovora

28.02.2013.

Komisija za marketing
18. Punjenje WEB stranice podacima iz Biltena

18.02.2018.

Kom. za inf. i međ.organ.
19. Postavlanje podataka  i na WEB  SRSBIH

18.02.2013.

Kom.za inf.i međ.org
20. Objava tekstova i dnevnim listovima

Trajan zadatak

Komis. za informiranje
21. Objava tekstova na Facebok profilima

Trajan  zadatak

Komis. za informiranje
22. Upučivanje pisma FIPSed za dostavu medalja radi gravir.

28.02.2013.

Kanc. saveza i međ.org.
23. Konstituisanje Organiz. komitetza prvenstva

28.02.2013.

Izvršni komitet
Pročitajte i:   Narodna vjerovanja: Šta simbolizuje riba i zašto šutjeti tokom pecanja?

 MART / OŽUJAK  2013.

RB

VRSTA AKTIVNOSTI

ROK IZVRŠENJA

NOSILAC ZADATKA

1. Ugovaranje smještaja u Čapljini

4.04.2013

Članovi  Fin komisije
2. Otvaranje ponuda za usluge I isporuku opreme oi LOT

23.03.2013

Komisija za odabir ponuđ
3. Odabir Izvođača I izrada Zapisnika

23.03.2013.

Komisija za odabir,ponuđ
4. Potvrđivanje Izbora na Izvršnom komitetu tel.sjednica

25.03.2013

Izvršni komitet
5. Izrada i potpisivanje Ugovora sa dobavljačima

01.04.2013

Komisija za odabir ponuđ
6. Kontakti  sa učesnicima I davanje odgovora po Biltenu

Trajni  zadatak

Međ.organiz .i kom. Za inf.
7. Izrada prezentacije na DVD za Kongres FIPSed

31.03.2013.

Kom. za informisanje
8. Razgovori u javnom servisu RTV BiH  vezano za SP

31.03.2013.

Predsjednik    IK
9. Razgovori u radiju BIH vezani za pokrivanje  SO

31.03.2013.

Predsjednik    IK
10. Sjednica Izvrš. komiteta SP(pregled izvrš. zadataka)

31.03.2013

Izvršni komitet
11. Izrada sponzorskih ugovora

31.03.2013.

Kom.za marketing
12. Upučivanje dopisa MUP-u HNŽ za izradu projekta osig.

31.03.2013

Komisija za bezbjednost
13. Obavljanje razgovora u Vladi HNŽ u vezi sponzorstva

31.03.2013

Pred.IK i  Međ.organiz.

APRIL/TRAVANJ /  2013.

RB

VRSTA AKTIVNOSTI

ROK IZVRŠENJA

NOSILAC ZADATKA

1. Izrada informacije za Skupštinu  u UO SRS BiH

04.04.2013

Izvršni komitet
2. Potpisivanje sponzorskih ugovora

15.04.2013

Komisija za marketing
3. Eventualno učešće delegate na kongresu FIPSed

28.04.2013

Izvršni kom.i UO SRS BiH
4. Odabir sudaca Glavnih i sektorskih za 2 SP

30.04.2012

Koord. sud. tijelo saveza
5. Odabir startnih sudaca

30.04.2013

Međ. organizator
6. Razgovor u Olimp. Komitetu BiH vezano za antidoping

30.04.2013.

Međ. organizator
7. Sjednica Izvrš. komiteta SP(pregled izvrš. zadataka)

27.04.2013.

Izvršni komitet
8. Nastup na radiju I TV prve informacij

30.04.2013.

Predsjednik   IK
9. Dopuna Izvršnog komiteta I komisija

27.04.2013.

Izvršni komitet
10. Obavljanje razgovora u Eronetu za sponz. Telefona

30.04.2013

Međ.org. i predsj. IK
11. Izrada programa obuke startnih sudaca

30.04.2013.

Sudijska. kom. Federacije
12. Izrada plana poribljavanja staza

30.04.2013.

Međ. organizator
13. Definiranje isporuke mamaca sa isporučiocem I prib. Sugl

30.04.2013

Međunarodn .organizator

MAJ / SVIBANJ –  2013.

RB

VRSTA AKTIVNOSTI

ROK IZVRŠENJA

NOSILAC ZADATKA

1. Grubo uređenje takmičarskih staza.košenje

31.05.2013.

Teh.. komisija i međ.org.
2. Izvođenje radova na pristupnom putu i mostu

31.05.2013

Teh.. komisija i međ.org.
3. Okupljanje  i trening reprezentacije inv, i veteran

31.05.2013.

Selektori  i međun.org
4. Izdada programa otvaranja i zatvaranja takmičenja

31.05.2013

Međ. organizator I opčina
6. Razgovor u olimp.komitetu BiH vezano za antidoping

31.05.2013.

Međ. organizator
7. Izrada đingla za  TV predstavljanje SP

31.05.2013.

Kom. za informmisnje
8. Nastup na lokalnim TV  i javnom servisu

Stalni zadatalk

Preds. IK i međ. organiz.
9. Obavljanje razgovora sa sponzorima  i dog. o reklamiranju

Stalni zadatak

Kom. za marketing
10. Kontakti sa zemljama učesnica SP vođana ekipa

Stalni zadatak

Međunarodni organizator
11. Preuzimanje opreme isporučene po ugovorima

Stalni zadatak

Kan. saveza i međ.organ.
12. Sjednica Izvrš. komiteta SP(pregled izvrš. zadataka)

31.,05,2013

Izvršni komitet

JUNI / LIPANJ   2013.

RB

VRSTA AKTIVNOSTI

ROK IZVRŠENJA

NOSILAC ZADATKA

1. Održavanje kola lige veteran i invalida na Karaotoku

30.06.2013.

Takmič. Kom. SRS BiH
2. Nastavak radova na uređenju i pripremi staza

30.06.2013

Teh. komis. i međ.organ
3. Sastanak reprezentativaca I selektora na kolu ligde

30.06.2013.

Selekt. i međun.organiza.
4. Usvajanje programa otvaranja I zatvaranja takmiičenja

31.05.2013

Međ. organizator i opčina
5. Ugovaranje Antidoping kontrole sa nadlež. Instit.

30.06.2013

Međ. organizator I TK
6. Provjera ugovaranaj isporuke hrane I mamaca-naruđbe

30.06.2013.

Međ. organizator
7. Nastupi na radiju I TV

Stalni zadatak

Članovi Izvrš. komiteta
8. Objava najnovijih informacija o dolasku reprez. u BIH

Stalni zadatak

Komisija za informisanje
9. Obavljanje razgovora u policijskoj .upravi  Čapljina

30.06.2013.

Komis. za sigurnost
10. Definisanje  nerješ.problema sa sponzorima i izrad. Logo
i banner za predstavljanje sponzora na stazama

30.06.2013.

Komisija za marketing
11. Sjednica Izvrš. komiteta SP(pregled izvrš. zadataka)

30.06.2013.

Izvršni komitet
12. Dodatna obukla sekretara takmičenja(2)  za rad sa software za obradu podataka FIPSed

30.06.2013

Komisija za infor. TK
13. Uskladištavanje  ispor. opreme u Savezu  i Čapljini

30.06.2013

Međ.org. i kanc. SRS BiH
14. Obavljanje razgovora u Tur. Zajednici Čapljina- smještaj ekipa i gostiju u njihovoj režiji

30.06.2013.

Međ.org. i kom za marketing
Pročitajte i:   Kalendar takmičenja Sportsko ribolovnog saveza BiH za 2024. godinu

JULI / SRPANJ   2013.

RB

VRSTA AKTIVNOSTI

ROK IZVRŠENJA

NOSILAC ZADATKA

1. Štampa prijavnih obrazaca i startnih lista u SRS BiH

15.07.2013.

Teh. Komisija i međ.org
2. Izrada spiskova  ekipa i mjesta smještaja takmičara

30.06.2013

Teh. komis. i međ.organ
3. Poribljavanje rijeke Krupe

15.07.2013.

Ribočuvari i članovi
4. Donošenje odluke o zabrani ribolova na rijeci Krupi

od 15.7-12.08.

SRU” Bjelave” Čapljina
5. Završni radovi na pristupu mostu i košenje staze

31.07.2013.

Teh.. kom i međ. Organiz.
6. Dostava informacija startnim sudijama  i obuka

31.07.2013

SK  SRS F BIH
7. Telefonske sjednice Izvršnog komitetapo potrebi

31.07.2013.

Izvršni komitet I međ.org.
8. Transport opreme iz Sara. u Čapljinu i smjestaj u Motel

31.07.2013

Kanc. saveza I međ.org.
9. Konačna objava učesnika takmičenja na SP u Čapljini

31.07.2013.

Komisija za informisanje
10. Reklamiranje  sponzora na radiju i TV

31.07.2013.

Komisija za informisanje
11. Čuvanje staze-provođenje zabrane ribolova na takm. stazi

31.07.2013

Ribočuvari iz Čapljine

AUGUST / KOLOVOZ   2013.

RB

VRSTA AKTIVNOSTI

ROK IZVRŠENJA

NOSILAC ZADATKA

1.  Završno uređenje staze, postavlanje banera

15.07.2013.

Teh. Komisija i međ.orga.
2. Dolazak Izvršnog komiteta u Čapljinu iI sjednica,analiza
i poduzimanje neophodnih mjera za korekciju priprema:
-analiza osiguranja dobave mamaca i hrane za takmičenje
-analiza priprema obilježavanja takmičarskih staza
-analiza priprema žrijeba i uređenje prostora za žrijeb
-analiza pripreme PRESS  centra i akreditacije ekipa.
-analiza  spremnosti za obradu podataka računari
-analiza postavljanje reklamnih banner sponzora
-analiza smještaja ekipa i takmičara i gostiju

03.08.2013.

Izvršni komitet ,Predsjednici komisija
i međunarodni organizator
3. Sjednica Izvršnog Komiteta I ponovna analiza svih
priprema oi provjera na licu mjesta:
-analiza otvaranje takmičenja,
-Priprema za akreditaciju ekipa u press centru
-.Priprema za organizacija zvaničnih treninga ekipa
-Analiza pristigle opreme  u Čapljinu.
-Analiza sanitetskog osiguranja na stazi,
– Analiza Plana osiguranja ekipa i takmičara
– Analiza Plana antidoping kontrole,
-Analiza Plana veza- sudije- press centar /mobitelima) itd
– Analiza Plana internet i fax veza
-Analiza Plana suđenja i izvještavanja  takmičara
– Plana podjele Biltena II I BILTENA III (završni podaci)

04.08.2013.

Izvršni komitet  iPredsjednici komisija
i
međunarodni organizator
3. Sastanak kod Načelnika općine-analiza otvaranja I zatvaranja takmičenja te sa predstavnicima HNŽ

05.08.2013.

Izvršni komitet
3.a) Organiziranje službe prevoditelja za WFC

05.08.2013.

Međ. organizator
4. Finalno uređenje staze i postavljanje table za objavu rezultata, banner i oznaka, šema staze i uputa gledaocima Tehnič. komisija i međ organizator SP
5. Formiranje punkta za prodaju mamaca

06.08.2013.

Isporučilac mamaca
6. Organizacija zvaničnih treninga na stazi

07-10.08.2013

Međ. organizator I sektorske sudije
7. Organizacija otvaranja prvenstva na trgu Izvršni komitet
8. Organizacija sastanaka vođa ekipa i žrijeb.

Stalni zadatak

Međ. organizator
9. Izrada  informacija u toku takmičenja I Biltena

Stalni zadatak

Komisija za indormisanje
10. Organizacija prodaje suvernira pred stazom i ribolovnogpribora

Stalni zadatak

Komis. za marketing
i SRD”Bjelave”
11. Organizacija zatvaranja takmičenja podjela priznanja
završnog BILTENA-III sa finalnim podacima

Stalni zadatak

Sve komisije i međ. organizator , predstavnici FIPSed, SRD”Bjelave”
12. Organizacija  gala večere (završne večere)u hotelu

Stalni zadatak

Sve komisije i međ. organizator
13. Izrada Izvještaja sa MCP, Skupštinu SRS , analiza  org.
Prvenstva

30.08.2013.

Sve komisije  i Izvršni komitet prvenstava
14. Sjednica Upravnog odbora SRS BiH- podnošenje Izvještaja o obavljenim takmičenjima naSP u Čapljini

30.09.2013.

Izvršni komitet

Sarajevo, 09.02.2013. godine
PREDSJEDNIK IZVRŠNOG KOMITETA
Tihomir Popović

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.