Rijeka Opačica

 

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na: bistrobih@gmail.com