Пpoдaвница опремe за риболов “Златна Рибица” – Модрича

Златна Рибица је основана 2006. године  са намјером да задовољи потребе за опремом риболовцима у доњем току ријеке Босне.

Стратегија пословања лежи у пажљивом избору опреме која се нуди риболовцима. Посебна пажња се обраћа на однос цијена-квалитет.

Овдје можете наћи опрему за готово све технике риболова. У понуди је око 200 врста штапова и око 100 врста машиница. (Trabucco, Marshall, Awa Shima, Byron, Okuma, Mitchell, SPRO, Mikado, Ryobi, Alccedo …)

Поред солидног избора крупне опреме, Златна Рибица је позната по јако великом избору ситних дијелова опреме и мало је вјероватно да  овдје нећете наћи оно што вам је потребно за успјешан риболов.

Посебно истичемо асортиман варалица (преко 250 типова металних варалица  и исто толико врста воблера. Већина металних варалица су квалитетне варалице из асортимана фирме Лав МД из Пожеге. Врхунси воблери ове фирме су први пута на нашем тржишту управо у Златној Рибици.

Златна Рибица је увозник и дистрибутер производа фирме Лав МД из Пожеге.

Такође смо и директни увозници воблера реномираног произвођачаn “Goldy”

Више информација о овој продавници, њеним производима и услугама, можете пронаћи на презентацији продавнице која се налази на линку www.zlatnaribica.rs.sr

БИСТРО!
Златна Рибица д.о.о Модрича
Доситеа Обрадовића б.б.
Тел. 065 395 590   или  065 214 603
zlatnaribicamd@gmail.com


Производи фирме “Goldy”

Златна рибица д.о.о. из Модричe je проширила асортиман производа у понуди, па тако однедавно можете набавити и сљедеће воблере реномираног произвођача ‘Goldy’
Vibro max
Воблер са невјероватно великом вибрацијом. Производи се у двије величине :
2,8 и 3,4 центиметра и 12 декора. Носива жица је из једног комада. Има куглице које дају звучни ефекат. Дубина зарањања од 0,8 до 2,0 метара.
Клен, пастрмка, бандар, штука и покоји сом.
Fighter
Мирније акције. Ефекат рањене рибице. Пастрмка, смуђ, клен… Величине:
3,5 ; 4,5 и 5,0 центиметара.
Зарања од 0,6 до 2,5 метара. Производи се у 14 декора.
Troter
Воблер мирније акције. Дужине 6 и 7 центиметара. Смуђ, штука, сом и младица. Дубина зарањања 1,2 до 3 метра, зависно од модела. 14 декора.

Tiny
Одличан воблер за лов клена, пастрмке и смуђа кад је опрезан. 38 милиметара, благо тонући. Зарања до 1,5 метара. Производи се у 8 декора.

Jointed Winner
Веома јака вибрација. Не претјерано велики па лови скоро све врсте рибе. 6 центиметара. 15 декора. Зарања 1-3 метра.

Jointed Wizard
Има веома јаку вибрацију. Намијењен је великим рибама (сом, младица). Дужине је 9 центиметара, зарања 1,5 до 3,5 метара. Производи се у 15 декора.

Challenger
Воблер за сома и младицу. 13 центиметара дуг. Зарања од 1,5 до 4 метра. 8 декора. Посебно стабилан у брзој води.


Seeker
17 центиметара дуг воблер. Погодан за велике сомове и младице. Добар је и за тролинг. Зарања од 1,5 до 4,5 метара. 10 декора.

Great Mate
Највећи воблер под знаком „Goldy“. Дуг је 21 центиметар и зарања од 1,2 до 4,5 метара. За лов најкрупнијих грабљивица. 10 декора.

 

Производи фирме Лав МД из Пожеге

ЛЕПТИРИ


Стандардни лептири. Клен, буцов, смуђ, сом, штука, бандар. Нема грабљивице која није уловљена овим типом варалице.

Намијењена за плитке и затрављене терене. Одлична за крупне штуке и смуђеве.


Намијењена за лов штуке у плитким или травнатим водама. Многи њоме лове и крупног смуђа.

Варалица за брзаке и љетно брзо вођење. Клен, буцов, већи и за сома. Јако популарна варалица.

Лептир са отежањем. Далеки избачаји. За клена али се добијају и смуђеви и сомови.

Лептир са отежањем. Могући јако дакеки забачаји. Намијењена за брзо повлачење или за брзаке.Одлична за клена, буцова. Јако популарна варалица са много остварених улова.

На бржој води се овим вараливама лови буцов. У мирној води је убитачна за штуку.

КАШИКЕ

Варалица широке намјене. Добро ради и при најспоријем повлачењу. При мало бржој води, најбоље ради у мјесту. Веће се користе за лов сома, а мање за остале грабљивице, чак и за буцова.

Кашика са мало специфичним обликом. Омиљена међу штукарошима.

Варалица намијењена за лов буцова. Јако ловна. Могући јако далеки забачаји. Води се брзо.Дешава се да је сом узме кад лови уз површину.

Кашика намијењена за лов сома. Има звечку која при вођењу удара од кашику. Често се добије и штука.

Кашика најшире употребе. Најпопуларнија метална варалица. Погодна за све грабљивице.Веће кашике за дубљу и бржу воду, а мање за мирну и плитку. На ове кашике су остварени највећи улови на ријеци Босни (сомови и до 35 кг).

Дупла кашика. Честа код сомџија. На високој води велике, а кад се ријека смири, користе се мање. Сома привлачи звецкање кашике од кашику. Јако ловна варалица.

Кашика за плиће терене, лакша од класичне. У лову штуке по хладнијој и плићој води незамјенљива

Додатна опрема

Копча “чвор без чвора”. Служи за спајање дијелова прибора са струном или најлоном. Носивост најлона је 100%.Нема чвора. Фантастичан производ.
Врхунске копче за качење варалица. Произвођач гарантује 1000 отварања без губитка еластичности. Дугачке копче су oдличнe копчe за лов штуке.

Врхунска навоштена струна. 150 метара.

Златна Рибица д.о.о Модрича
Доситеа Обрадовића б.б.
Тел. 065 395 590   или  065 214 603
snekimik@dslon.ws
milivoje@modricaoil.com

Поред уобичајеног избора варалица које се могу наћи и у другим продавницама риболовне опреме, у овој фирми су у понуди и варалице које ћете тешко наћи код нас.

Златна рибица снадбијева тржиште варалицама Лав МД, Брзотрз, Главињаре Драшко, Калипсо…

Интересантан новитет су VMC удице које се пакују у Модричи. Хит производ су VMC трокуке 3х стронг. Сви који пецају сома, знају колико је важно имати несаломљиве удице.

Prodavnica opreme za ribolov “Zlatna Ribica” – Modriča Zlatna Ribica je osnovana 2006. godine sa namjerom da zadovolji potrebe za opremom ribolovcima u donjem toku rijeke Bosne.Strategija poslovanja leži u pažljivom izboru opreme koja se nudi ribolovcima. Posebna pažnja se obraća na odnos cijena-kvalitet.Ovdje možete naći opremu za gotovo sve tehnike ribolova. U ponudi je oko 200 vrsta štapova i oko 100 vrsta mašinica. (Trabucco, Marshall, Awa Shima, Byron, Okuma, Mitchell, SPRO, Mikado, Ryobi, Alccedo …). Pored solidnog izbora krupne opreme, Zlatna Ribica je poznata po jako velikom izboru sitnih dijelova opreme i malo je vjerovatno da ovdje nećete naći ono što vam je potrebno za uspješan ribolov.
Posebno ističemo asortiman varalica (preko 250 vrsta metalnih varalica i isto toliko vrsta voblera. Većina metalnih varalica su kvalitetne varalice iz asortimana tvrtke Lav MD iz Požege. Vrhunsi vobleri ove firme su prvi puta na našem tržištu upravo u Zlatnoj Ribici.Zlatna Ribica je uvoznik i distributer proizvoda tvrtke Lav MD iz Požege.Zlatna Ribica doo Modriča Dositea Obradovića bb Tel. 065.395.590 ili 065.214.603
snekimik@dslon.vs milivoje@modricaoil.com
Standardni leptiri. Klen, bucov, smuđ, som, štuka, bandar. Nema grabljivice koja nije ulovljena ovim tipom varalice. Namijenjena za plitke i zatravljen terene. Odlična za krupne štuke i smuđeve. Namijenjena za lov štuke u plitkim ili travnatim vodama. Mnogi njome love i krupnog smuđa.Varalica za brzake i ljetno brzo vođenje. Klen, bucov, veći i za soma. Jako popularna varalica. Leptir sa otežanjem. Mogući jako dakeki zabačaja. Namijenjena za brzo povlačenje ili za brzake.Odlična za klena, bucova. Jako popularna varalica sa mnogo ostvarenih ulova. Varalica široke namjene. Dobro radi i pri najsporijem povlačenju. Pri malo bržoj vodi, najbolje radi u mjestu. Veće se koriste za lov soma, a manje za ostale grabljivice, čak i za bucova. Varalica namijenjena za lov bucova. Jako lovna. Mogući jako daleki zabačaja. Vodi se brzo.Dešava se da je som uzme kad lovi uz površinu.Kašika namijenjena za lov soma. Ima zvečku koja pri vođenju udara od žlicu. Često se dobije i štuka. Kašika najšire upotrebe. Najpopularnija metalna varalica. Pogodna za sve grabljivice.Veće žlice za dublju i bržu vodu, a manje za mirnu i plitku. Na ove žlice su ostvareni najveći ulovi na rijeci Bosni (somovi i do 35 kg). Dupla žlica. Česta kod somdžija. Na visokoj vodi velike, a kad se rijeka smiri, koriste se manje. Soma privlači zveckanje kašike od žlicu. Jako lovna varalica.Dupla žlica. Česta kod somdžija. Na visokoj vodi velike, a kad se rijeka smiri, koriste se manje. Soma privlači zveckanje kašike od žlicu. Jako lovna varalica.

Pored uobičajenog izbora varalica koje se mogu naći i u drugim prodavnicama ribolovne opreme, u ovoj firmi su u ponudi i varalice koje ćete teško naći kod nas.

Zlatna ribica snadbijeva tržište varalicama Lav MD, Brzotrz, Glavinjare Draško, Kalipso…

Interesantan novitet su VMC udice koje se pakuju u Modriči. Hit proizvod su VMC trokuke 3h strong. Svi koji pecaju soma, znaju koliko je važno imati nesalomljive udice.

6 thoughts on “Пpoдaвница опремe за риболов “Златна Рибица” – Модрича

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.