Čikov (Misgurnus fossilis)

Brkica – Legbaba – Piškor

Među čikove najčešće ubrajamo dvije vrste riba: kamenog čikova (Misgurnus fosilis) i badelja (Cobitis taneia). Ovo su ribe nizijskih voda crnomorskog sliva. U drugim slivovima Srbije ga nema. Mogu da prežive i u uslovima gdje bi svaka druga riba uginula. Uz pomoć jednog crijeva apsorbuju kiseonik iz vazduha i stvaraju rezerve, pa mogu ukopani u vlažnom mulju da opstanu i po mjesec i više dana. Bez obzira na veličinu, ovo su veoma bitne ribe u ekosistemu, jer proždiru i najsitnije hranjive ostatke sa dna voda. Važna su karika u lancu ishrane i drugih riba ali i barskih ptica. Kameni čikov je tanji, a njegovo oblo tijelo je bočno izduženo kako se ide ka repu. Ima šest brkova iznad gornje usne. Leđa su mu zeleno-braon boje, dok je žuto-braon boje sa strane. Nepravilno je prošaran po cijelom tijelu braon pjegama. Naraste do 20 cm. Živi u rijekama jačih struja, gdje se obično krije iza sitnog kamenja, u vodenoj travi ili u korjenju priobalnog bilja. Hrani se krupnijim podvodnim insektima i račićima, noću i u sumrak. Mrijesti se od aprila do juna, polažući ikru na kamenja i podvodno bilje. Jaja se izvaljuju nakon 14 do 16 dana, u zavisnosti od temperature. Badelj je mnogo čistijih boja. Na svijetlo žutoj podlozi, nalaze se čisto braon pjege. Kao i kod čikova, tijelo badelja je vitko, ali je bočno spljošteno od glave do repa. Takođe ima šest brkica na gornjoj usni, ali su oni mnogo kraći nego kod prvog. Ispod svakog oka nalazi se po jedna mala bodlja okrenuta ka repu. Naraste do 10 cm. Živi u sporotekućim rijekama i drenažnim kanalima. Ukopava se u mulj, tako da mu samo glava viri ili se u toku ljetnjih mjeseci, kada voda opadne i procvjeta, krije se u gustom vodenom bilju. Hrani se sitnim ljuskarima sa dna u toku cijelog dana, ali izbjegava jako sunčane periode. Mrijesti se od aprila do juna, polažući ikru na alge na dnu vode.

LOV ČIKOVA

Lovi se vađenjem mulja ili vršama, lako i dugo se čuva u akvarijumima i raznim kantama na čijem dnu ima nekoliko centimetara muljevitog pijeska i nešto vode. Čikov je izuzetan mamac za soma, a osim soma čikova rado napadaju i štuka, smuđ, bucov i jegulja. Čikov je i najpouzdaniji meteorolog. Možete ga držati u akvarijumu i posmatrati njegovo ponašanje. Dan-dva prije promjene vremena čikov se uznemiri i sa dna akvarijuma izlazi na površinu vode po kojoj nervozno pliva do pred samu promjenu vremena ili pojavu vremenske nepogode.