Krkuša (Gobio gobio obtusirostris)

Govedarka – Grundl – Pištavac

Krkuša naseljava sve evropske vode sem one u Skandinaviji, Škotskoj, Pirinejima , južnoj Italiji i Grčkoj i to sa većim brojem podvrsta. Naseljava sva moguća staništa od planinskih potočića do bazena. Iako nije česta u dubokim bazenima, u njima može porasti izuzetno krupna. Ponekad se čak nalazi i u morskoj vodi sa manjom koncentracijom soli. Potrebna joj je bistra, topla voda srednje jako struje i kameno ili pješčano dno. Mrijesti se od maja do juna iznad kamenitog tla obraslog travom. Nastavlja sa hranjenjem i u toku zime sa tim što se seli u veće dubine. Nakon 2 do 3 godine krkuša postaje polno zrela. Njegov životni vijek je oko 6 godina i maksimalno poraste 15 cm. Ova tanušna srebrna ribica je ukrašena crnim tačkama po cijelom tijelu i perajima. Izuzetno liči na sitnu mrenu ali ima jedan par brčića dok mrena ima dva para. Po položaju usana može se zaključiti da se hrani sa dna larvama insekata, puževima i zglavkarima. Usne mogu da joj se transformišu u tubu kojom je u stanju da isisa životinjice iz tla kao usisivač. Nema neki privredni značaj izuzev u Francuskoj u kojoj se od nje pravi jedna vrsta nacionalnog jela. U centralnoj Evropi ovom ribicom hrane svinje. U prirodi ona je hrana većim predatorima.

LOV KRKUŠE

Krkušu možete naći u gustim jatima u vodama sa jakom strujom. U toku zime odlazi u duboke vode, a ljeti se pomjera u pliće vode do 2 m, gdje se hrani sa dna larvama insekata, puževima i zglavkarima. Najbolji period ribolova je od avgusta do septembra. Peca se finim priborom sa dvije udice veličine 12 u razmaku 8 cm jedna od druge sa mamcem prezentovanim na dnu. Prije početka ribolova, štapom zamutite vodu, rijući po dnu. Ovo će djelovati kao alarm za krkuše i jato će se pojaviti da se počasti životinjicama dna koje ste upravo izvadili. Kao mamac koristite gliste i mesne crviće.