Mostarsko jezero

Mostarska akumulacija je najmladje jezero na Neretvi, napravljeno 1987.godine.Maksimalna dužina jezera je oko 10 kilometara, a površina oko 112 ha.Najveća dubina jezera je oko 20 metara, dok su oscilacije vode do 5 metara.

Sprovedena  ihtiološka  istraživanja  neretvanskih  akumulacionih jezera obuhvatila su i jezero Mostar koje, po vremenu svoga postojanja, predstavlja jedan relativno “mlad” vodeni ekosistem antropogenog porijekla. Ovo vještačko jezero egzistira od 1987. godine.Istraživanja ( Rifet Škrijelj 1990.godine ) su pokazala da u njemu živi sedam vrsta riba iz tri familije. Iz familije Salmonidae to su: potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario L), neretvanska mekousna pastrmka (Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus Steind.) i neretvanska glavatica (Salmo marmoratus Cuv.).  Također je utvrđeno da u ovoj hidroakumulaciji živi strugač (Leuciscus svallize svallize Heck. et. Kn.), bijeli klijen (Leuciscus cephalus albus Bon.) i šaran (Cyphnus carpio L). Među ciprinidnim ribama samo je šaran introducirana vrsta. U mostarskom vještačkom jezeru je konstatirana i jegulja (Anguilla anguilla L). Gledano u cjelosti, akumulaciono jezero Mostar, sa aspekta kvalitativnog sastava ribljeg dijela biocenoze, predstavlja relativno očuvan i mlad ekosistem, u kome se, međutim, ipak osjeća “najava” promjena koje slijede.
Kvalitativni sastav ihtiofaune hidroakumulacije Mostar.
Od 80 jedinki koje su ulovljene u istraživanju obavljenom u augustu 1990.godine, zastupljenost po vrstama je bila sljedeća:
1. 5 komada     Potočna pastrmka {Salmo trutta m. fario L.)
2. 6 komada     Glavatica (Salmo marmoratus Cuv.)
3. 8 komada     Neretvanska mekousna pastrmka (Salmothymus obtusirostris oxyrhinchus Steind.)
4. 50 komada     Strugač – sval (Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.)
5. 5 komada     Bijeli klijen (Leuciscus cephalus albus Bon.)
6. 5 komada     Šaran (Cyprinus carpio L)
7. 1 komad       Jegulja (Anguilla anguilla L.)

This acumulation is the jungest  lake on Neratva river, made in year 1987. It is long about 10 km, and its size is about 122 hectares. The depth of this lake is about 20 meters, while the oscilations of water level are until 5 meters.
The ichtyological explorations of  Neretva acumulations are confirmed that this lake is one relatively «young» water ecosystem. This artificial lake exists from 1987. The exploration ( Rifet Škrijelj 1990. ) were showed that in this kake lives 7 types of fishes from 3 kinds. From kind Salmonidae: the brook trout (Salmo trutta m. fario L), Neretvanski mekousni trout (Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus Steind.) i glavatica from Neretva (Salmo marmoratus Cuv.). Also it was confirmed that in this hidroacumulation lives strugač (Leuciscus svallize svallize Heck. et. Kn.), white klijen (Leuciscus cephalus albus Bon.) and carp (Cyphnus carpio L). Only carp was introduced in this lake. In Mostarsko lake was found an eel too (Anguilla anguilla L). This artificail lake from the quality aspect is relatively saved and young ecosystem.
From 80 units which were caught in exploration from August 1990. the pressence of these fish kinds were next:

5   brook trouts (Salmo trutta m. fario L)
6    Marble trout (Salmo marmoratus Cuv)
8   Softmouth trouts (Salmothymus obtusirostris oxyrhinchus Steind.)
50  Adriatic Dace (Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.)
5   White chub (Leuciscus cephalus albus Bon.)
5 Carps (Cyprinus carpio L)
1    eel (Anguilla anguilla L.)
Prevod: Jasmina Ramić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.