Podbila (Chondrostoma phoxinus)

Podbila iz porodice Cyprinidae endemična je riblja vrsta, koja se još ponegdje može pronaći u Neretvi, u vodama Glamočkoga, Livanjskoga, Duvanjskoga i Sinjskoga polja te u Buškome blatu. Opisao ju je ihtiolog J. J. Heckel 1843. U leđnoj peraji ima tri negranate i od sedam do devet granatih zraka, a u podrepnoj peraji ima tri negranate i od sedam do devet granatih zraka. Ljuske su joj vrlo sitne i u bočnoj crti ima ih 80 do 103. Broj pršljenova varira od 39 do 45. Slično kao u škobalja, usta su joj na donjoj strani,s osobitom zaoštrenom donjom čeljusti obloženom hrskavicom. Ždrijelne zube ima u jednome redu, najčešće 6 -6. Podbila je ukusna mesa i ribari je rado spremaju za obrok, premda je mala riba koja naraste prosječno do 15 cm, bez repne peraje, a rijetki primjerci do 20 cm. Ranije se razmišljalo da u Buškome blatu dobije sportsko lovno značenje, ali ideja nije zaživjela. U prehrani i razmnožavanju nalikuje škobalju, ali ima svojih osobitosti. Njezina biologija nije jos dostatno proučena. Zadnji put opisana je 1998. u časopisu Folia Zoologica Ceske akademije znanosti. Pretpostavlja se da živi jednim dijelom godine u podzemnim vodama. Međunarodnim konvencijama proglašena je za vrlo ugroženu vrstu.

Slika podbile preuzeta iz “Crvene knjige slatkovodnih riba Hrvatske”