2:54 am - Ponedjeljak Juli 6, 2015

Riječna paklara (Lampetra fluviatilis) i Potočna paklara (Lampetra planeri)

Potočna paklara (Lampetra planeri)

Potočna paklara ima zmijoliko tijelo, sa gornje strane tamnomaslinasto, sluzavo i bez krljušti, a cijeli kostur se sastoji od ljuskave kičme. Bokovi su joj žučkasti, a trbuh bijel. Paklare nemaju prsnih niti trbušnih peraja. Imaju okrugla usta, ali bez čeljusti i šiljaste zube kojima se hvataju za ribu. Narastu oko 15-ak centimetara i živi u rijekama. Mrijesti se pri kraju proljeća, a ikru odlaže u gnijezdu koje grade mužjaci i ženke zajedno. Nakon mriješćenja uginu.

Riječna paklara (Lampetra fluviatilis)

Riječna paklara ima razmaknute ledjne peraje. Slična je potočnoj paklari samo sto može biti veća. Naraste do 40 centimetara. Živi u moru i rijekama, gdje dolazi na mrijest u proljeće i jesen. Hrani se insektima, crvima, a priljepi  se i na žive ribe.

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Naučimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu (FBiH)

Članak 55.

Novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj građanin i ribolovac, ako:

1. obavlja sportski ribolov zabranjenim sredstvima i priborom (članak 14.);

2. bez dozvole korisnika ribolovnog područja obavlja ribolov (članak 24. stavak 2.);

3. postupi suprotno zabrani iz članka 29.;

4. postupi suprotno članku 36. st. 1. i 2.;

5. stavlja u promet ulovljenu ribu (članak 43.);

6. ako postupi suprotno članku 46. toč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11,12, 13, 14, 15. i 16.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim počinjenjem kao i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene počinjenjem prekršaja i izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja ribolova i oduzimanja dozvole za ribolov u trajanju od jedne godine.

Powered by WordPress Popup