Riječna paklara (Lampetra fluviatilis) i Potočna paklara (Lampetra planeri)

Potočna paklara (Lampetra planeri)

Potočna paklara ima zmijoliko tijelo, sa gornje strane tamnomaslinasto, sluzavo i bez krljušti, a cijeli kostur se sastoji od ljuskave kičme. Bokovi su joj žučkasti, a trbuh bijel. Paklare nemaju prsnih niti trbušnih peraja. Imaju okrugla usta, ali bez čeljusti i šiljaste zube kojima se hvataju za ribu. Narastu oko 15-ak centimetara i živi u rijekama. Mrijesti se pri kraju proljeća, a ikru odlaže u gnijezdu koje grade mužjaci i ženke zajedno. Nakon mriješćenja uginu.

Riječna paklara (Lampetra fluviatilis)

Riječna paklara ima razmaknute ledjne peraje. Slična je potočnoj paklari samo sto može biti veća. Naraste do 40 centimetara. Živi u moru i rijekama, gdje dolazi na mrijest u proljeće i jesen. Hrani se insektima, crvima, a priljepi  se i na žive ribe.