Rijeka Bila

Rijeka Bila je lijeva pritoka rijeke Lašve u koju se ulijeva u naselju Mali Mošunj (Bistua Nova), na granici općina Vitez i Travnik.
Ova plaha planinska rijeka izvire na obroncima planine Vlašić u rejonu Vučije glave odakle, praveći kanjon, silazi prema plodnoj Lašvanskoj ravnici.
U selu Mehurići u nju se ulijeva rijeka Jasenica.
Malo niže u selu Han Bila u rijeku Bila se ulijeva i Zaseljačka rijeka (Rogačička rijeka).
Sliv rijeke Bile, administrativno, pripada Srednjobosanskom kantonu, općina Travnik, s centralnim naseljima Han Bila i Mehurići koja su najnaseljenija mjesta na njezinom putu ka ušću u rijeku Lašvu.
Sliv Bile je dug c.ca. 40 kilometara.
Bila izvire visoko u vrletima Vlašić planine i to njezine sjeverozapadne strane u području Vučije planine i Meokrnja, negdje na tromeđi općina Travnik, Teslić i Zenica, na nadmorskoj visini 1386 metara. Od mjesta svoga izvorišta pa do ušća u naselju Mošunj visinska razlika je 859 metara.
Rijeka Bila bogata je potočnom pastrmkom.
Rijekom gazduje SRD Mehurić iz Mehurića.
Podatke poslao: Fehim Muratović

(Slike u galeriji su jedine koju je bilo moguće naći na netu, a datiraju iz 2005 godine poslije velikih kiša i izljevanja rijeke Bile iz korita u mjestima Mehurić i Han Bila)

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na bistrobih@gmail.com