S.R.D. “Čelinac” Čelinac

OPIS RIBOLOVNOG PODRUČJA
Zahvaljujuci clanovima ribolovackog udruženja i eko-udruženja „Buducnost” obale rijeka su ocišcene i omogucen je pristup svim prevoznim sredstvima.

Podrucje ribolovnih voda pripada rijekama Vrbanja, Ukrina, Jošavka, Šnjegotina kao i dva jezera u Branešcima.

Pritoke ovih rijeka su bogate potocnom pastrmkom

DETALJAN OPIS RIBOLOVNOG PODRUČJA
Površina ribolovnog područja:
Ukrina, Vrbanja sa pritokama, dva jezera u Branešcima.

Kojim prevoznim sredstvom je dostupno ribolovno područje?
Svim prevoznim sredstvima.

Postojeća brojnost i bogatstvo ribljeg fonda:
Najbrojnija vrsta ribe je škobalj, bijela riba, klen, potocna pastrmka.

Udaljenost ribolovnog područja od najbližeg grada i od većih gradskih centara:

* 2 km od Celinca
* 16 km od Banja Luke
* 65 km od Teslica

Dozvole koje izdaje vaše udruženje:
Godišnje dozvole, jednodnevne dozvole.

Cijena članarine na godišnjem nivou:

* Godišnja 50,oo KM
* Domaci turisti 20,oo KM
* Strani turisti 30,oo KM

Sigurnosne mjere prilikom ribolova:
Nema.

Da li udruženje pruža mogućnost osiguravanja turista?
Nema.

Osobe koje su zadužene za posjetitelje (vodiči):
Ribocuvarska služba.

Da li u okviru udruženja postoji trgovina sa opremom za ribolov ili iznajmljivanje?
Ne

Manifestacije koje se održavaju u okviru vašeg udruženja:

* Društveno takmicenje – u maju;
* Kup medunarodnog znacaja – 27.07.

Adresa: Kralja Petra I, Čelinac
Email: info@ljeto-zima.com
Telefon: +387 065 641 514
Fax: Kontakt osoba: Katalina Miroslav