S.R.D. “Ustikolina” Ustikolina

Halil Sofradžija mladica 58 kilograma - Ustikolina

Sportsko ribolovno društvo “Halil Sofradžija” je mlado društvo,osnovano 1997.godine i broji oko 180 članova.Predsjednik društva je Admir Kuljuh, sekretar Sulejman Dreca a članovi upravnog odbora su: Enver Kunovac, Taib Brajlović, Zijad Dreca, Nedžad Brajlović, Kasim Mujezinović, Husnija Čengić.
Gazduje vodama na području opštine Ustikolina a to su:
— rijeka Kolina od izvora do granice sa opštinom Foča,
— rijeka Drina od granice sa opštinom Foča (selo Čaira) do granice sa opštinom Goražde (selo Osanica).

Od riba u tim vodama nalazimo: lipljena, potočne pastrmke, mladice, škobalja, mrene, plotice, krkuše, klijena, pliske.Lov na salmonide je dozvoljen na vještačke mamce (površinska mušica i sve vrste varalica),a ribolov na podvodne mušice je strogo zabranjen.
Količina dozvoljenog ulova po jednodnevnom izlasku je:
— Lipljena 4 komada
— Potočne pastrmke 4 komada
— Mladice 1 komad
— Škobalja 6 komada
— Klijena 6 komada
— Mrena 6 komada
— Plotica 6 komada
Minimalne dozvoljene mjere za ulove su:
— Lipljen 30 cm
— Potočna pastrmka 25 cm
— Mladica 70 cm
— Škobalj 20 cm
— Klijen 20 cm
— Mrena 35 cm
— Plotica 20 cm
Cijene dozvola su 10 KM (dnevnih), dozvola za ribolov na posebnim revirima je 20 KM, dok su godišnje dozvole podijeljene po kategorijama i iznose:
— RVI 25 KM
— Žene 25 KM
— Penzioneri 50 KM
— Juniori 50 KM
— Seniori 100 KM
Dozvole se mogu kupiti kod čuvara ribolova i kod sekretara SRD “Halil Sofradžija”
Kapitalni primjerci riba ulovljeni u vodama kojima gazduje ovo društvo su mladica koju je uhvatio Halil Sofradžija 1938. godine na Drini (Dragojević buk), a koja je težila čitavih 58 kilograma, te potočna pastrmka od 10 kilograma uhvaćena takodje na Drini (Rasadnik).

Ovo Društvo je do sada bilo organizator tri memorijalna takmičenja “Halil Sofradžija” u lovu mladice na varalicu, te domaćini kantonalnog takmičenja u lovu ribe na plovak “Modran 2005”.U proteklom periodu je izvršeno i poribljavanje rijeke Drine sa 50 000 komada mlađi potočne pastrmke, a kvartalno se organizuje uređenje vodotokova.U okviru manifestacije “Ustikoljansko ljeto”, organizuju se i revijalna takmičenja u ribolovu sa ribarskim sijelima.Svake godine, povodom otvorenja ribolovne sezone na lipljena i mladicu, prvi vikend u junu mjesecu se organizuje ribarsko druženje.

Članovi koji su postigli značajniji uspjeh na ribolovnim takmičenjima su seniori Džomba Senad i Brajlović Nermin, pobjednici na kantonalnom takmičenju u lovu ribe udicom na plovak, održanom u Goraždu.

Društvo se finansira od članarine i donacija firme “Bekto Internacional”iz Goražda.

Tokom ovog perioda je ostvarena jako lijepa i plodna saradja sa Skautima Ustikoline, Goražda i Prače, lovcima iz Lovačkog društva “Grebak” te Turističkom zajednicom Bosansko-podrinjskog Kantona.
Od drugih ribolovnih udruženja sa kojima ovo društvo ima kvalitetnu saradnju su: SRD “Breza” iz Breze, SRD “Mladica” iz Foče, SRD “Goražde”, SRD “Toplik” iz Prače, SRD “Ilidža”, SRD “Novi Grad” iz Sarajeva, SRD “Sarajevo 1906”.
Takođe, jako dobra saradnja je i sa Kantonalnim ribolovnim savezom Bosansko-podrinjskog Kantona, gdje se priprema zajednička izrada ribarske osnove i usklađuju planovi poribljavanja, te sa SRS F BiH.

Upravni odbor se sastaje sedmično, a najnovije odluke i prijedlozi upravnog odbora su:
— Odluka o ekonomskom reviru,
— Pripreme za odlazak delegata na sjednicu SRS FBiH gdje će se predložiti da se Memorijalno takmičenje “Halil Sofradžija”, koje se održava zadnje subote mjeseca januara svake godine, uvrsti u kalendar takmičenja, te predlaganje zaključka o zabrani izgradnje hidroelektrane na Drini kod Ustikoline.

Za 2006-tu godinu, u planu je organizovanje škole ribolova na Drini za djecu iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine, te formiranje kampova za ribare i njihove porodice.U narednom periodu se planira i u potpunosti pristupiti primjeni zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Nažalost, na lijevoj strani rijeke Drine, od granice sa opštinom Foča (Bakina voda) do table sa natpisom Ustikolina (Kristina kuća), nalazi se dio koji je pod MINAMA ili se sumnja da je pod MINAMA.

I jedna molba i poruka iz ovog udruženja:

Poštovani sportski ribolovci,

pomozite nam u akciji “Ne gradite HE na Drini ” ! ! !
Za vrijeme školskog raspusta na vodama našeg SRD-a organizujemo kampovanje mladih generacija koji se obučavaju u pravljenju mušica, lovu ribe na plovak i edukovanju na temu “Ekologija riječnih dolina”.
B i s t r o !

Kontakt osobe:
Predsjednik: Kuljuh Admir 061-388-215
Sekretar: Dreca Sulejman 061-534-469
Upravni odbor: Kuljuh Admir, Kunovac Enver, Brajlović Taib, Dreca Zijad, Brajlović Nedžad, Mujezinović Kasim, Čengić Husnija.
Fax: 038-518-103
Adresa: Ustikolina b.b. – 73250 Ustikolina
e-mail: srd.halilsofradzija@yahoo.com i ustikolina@srsbih.com