S.R.D. “Jelah” Tešanj

SRD “Jelah” Tešanj je osnovano, po jednim predanjima 1946 godine, a po drugim 1947.godine.Bez obzira na to, u ovoj godini povodom manifestacije “Jelaško ljeto” proslavičemo i 60 godina postojanja našeg udruženja, te održati u mjesecu augustu IV po redu međudržavni kup u lovu ribe udicom na plovak.

Među najstarije članove udruženja koji se i danas aktivno bave ribolovom spadaju: Mešić Ibrahim, Gazić Osman, a po njihovim predanjima, oni su i jedni od osnivača udruženja sportskih ribolovaca.

Detalj sa osnivačke skupštine 1995. god. - Gost predsjednik Saveza ZE-DO Kantona gosp. Terzić Muhamed

U poslijeratnom periodu, aprila 1995. godine, članovi udruženja Piknjač Nermin, Gopo Husein, Širbegović Hilmija, Ramić Ibrahim, Hujdur Muharem, Mešić Ibrahim i Memić Džemal pokreću inicijativu oko oživljavanja rada udruženja te vrše preregistraciju istog.

Udruženje, kako rekosmo, postoji oko 60 godina, a prije rata brojalo je i do 500 članova i bilo jedno među priznatijim udruženjima.U više navrata udruženje je mijenjalo naziv, te poslije rata ponovnim oživljavanjem društva mijenja ime u “JELAH” Tešanj pod kojim i danas egzistira. Poslije ratnih dejstava, kao i u svim sredinama, došlo je do bezakonja, tako da je u toku i po završetku rata došlo do velikog nekontrolisanog izlova ribe na nedozvoljen način kako raubanjem, mrežama tako i najgorim sredstvima dinamitom i bombama. Zahvaljujući nekolicini entuzijasta sportskih ribolovaca koji su 1995 godine oživili rad udruženja i preregistrovali isto, počelo se i uvoditi reda u zaštiti ribljeg fonda kao i zaštiti obala i korita rijeka na području naše Općine.

Gdje planinska rijeka Usora stvara lijepe ambijente Pousorja, smještena je MZ Jelah na području opčine Tešanj, nudeči svoje pitome i neopisive ljepote svakom dobronamjernom putniku. Pored rijeke u pitomoj dolini Pousorja smješteno je naselje Jelah največa MZ u općini Tešanj koje datira iz starih davnina, još iz doba Tvrtkove vladavine Bosnom, dok bi se najraniji pomen mjesta mogao vezati za Antiku, odnosno za Grčko- Rimski uticaj na ovim područjima. Općina Tešanj sa svojom nadmorskom visinom do oko 500 m, bogatim, riječima neopisivim šumskim kompleksima, bogatim svim vrstama plemenite i druge divljači, mineralnim izvorima sa zavidnim ljekovitim svojstvima, te nezagađenim potocima i izvorištima, i naravno, rijekom Usorom i dijelom rijeke Bosne.Vodotoci kojima gazduje udruženje sportskih ribolovaca «Jelah» Tešanj nalaze se u toku pomenutih rijeka u dužini od oko 50 km.

Rijeke Bosna i Usora su područja kojim mi gazdujemo, a nastanjene su cipiridima i to: somom, šaranom, mrenom, smuđem, klenom, šljivarom, škobaljom, ploticom, te sitnom keder ribom.

Prema dugoročnom planu razvoja, uzgoja, zaštite i unapređenja ribljeg fonda te pravilnog gazdovanja i odnosa prema sportskom ribolovu, upravni odbor društva maksimalnom angažovanošću i svesrdnim zalaganjem naročito užeg kruga rukovodstva, odlučio je da se budući rad uglavnom usmijeri ka zaštiti ribljeg fonda, zaštiti flore i faune, poribljavanju, razvijanju takmičarskog duha i učešću na takmičenjima od udruženjskog pa do međudržavnog nivoa.Takodje, posebna pažnja će se dati i na razvijanje eko svijesti kod svakog sportskog ribolovca kao i potencialnog zagađivača, uređivanju ribarskih staza, edukaciju i osviježenje udruženja kako sa seniorima tako i pionirima i omladinom.

U proteklom periodu izvršili smo poribljavanje naših rijeka skupa sa susjednim udruženjima “Bosna” Maglaj i udruženjem “Kulina” Doboj-Jug, sa kojima imamo veoma dobru saradnju.Saradnja i sa svim udruženjima širom BiH a i van naše države je jako dobra.

Pobjednici takmičenja u Bužimu

Osim navedenih aktivnosti udruženje “Jelah” Tešanj ulaže velike napore u saradnji i koordinaciji sa svim udruženjima sportskim ribolovcima sa ciljom prevazilaženja svih nesuglasica, neupućenosti, odnosno nastojanjima da se svaki sportski ribolovac-član drugog udruženja, na našim vodama osjeća kao kod svoje kuće. Naše vode su otvorene za sve sportske ribolovce i ljubitelje prirode.

Iako malo udruženje takmičari istog redovno nastupaju na svim takmičenjima od među udruženjskim tako i na svim ostalim nivoima.Rado smo pozivani kako u BiH tako i u nama susjednim državama gdje imamo i zapažene rezultate.

Naše Udruženje je bilo prvak Bosne i Hercegovine u ekipnom takmičenju u Bužimu 2004.godine, a članovi ekipe su bili: Piknjać Nermin, Travančić Amer, Širbegović Kenan, Mustajbašić Adnan, PilavRagib i Hujdur Samir.Vođe ekipe i puta bili su Karahodžić Sead, Gopo Husein, Hasanbašić Suad, Memić Džemal i Širbegović Hilmija.

Ekipa koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu u Španiji
Ekipa koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu u Španiji

Kao prvaci BiH nastupili smo na Svijetskom takmičenju u lovu ribe udicom na plovak u španskom gradu Toledu, te smo zauzeli solidno 19 mjesto od 25 svijetski poznatih ekipa.Taj plasman su ostvarili: Piknjać Nermin, Mustajbašić Adnan, Širbegović Kenen, Travančić Amer i Hujdur Samir.

Povodom dana “Jelaško ljeto”, udruženje organizuje tradicionalni Kup u lovu ribe udicom na Plovak na kome nastupaju ekipe iz cijele BiH, a i ekipe iz nama susjednih država.

U skladu sa donesenim zakonom o sladkovodnom ribarstvu i naše udruženje poštuje doneseni zakon te primjenjuje sve odluke Saveza.U toku 2006 god. bit če organizovano polaganje ribičkih ispita što je po zakonu o slatkovodnom ribarstvu obaveza svakog sportskog ribolovca.Visina ribolovne dozvole je usaglašena u Ministarstvu za vodoprivredu i šumarstvo, te su cijene dozvola sljedeće:

1 . Seniori od 18 do 65 god. Starosti 100 KM

2 . Penzioneri,invalidi i lica preko 65 god. te lica od 14 do 18god.50 KM

3 . Pioniri do 14 god. 25 KM

Upravni odbor udruženja
Kontakt:
Adresa: Dom kulture M.Tita bb, 74264 Tešanj
Telefon: 032/650-440 ; 061/751-047
E-mail: jelah@srsbih.com