S.R.D. “Kreševo” Kreševo

OVDE MOŽE BITI VAŠA PREZENTACIJA, POTPUNO BESPLATNO !!!

Adresa: Restoran  “Stari ribar”, 71260 Kreševo
Telefon: 030/808-002 ; 063/334-002
E-mail: kresevo@srsbih.com