S.R.D. “Mladica” – Foča

SRD “Mladica” iz Foče je osnovano 1907. godine, te je jedno od najstarijih u Bosni i Hercegovini, uskoro slavi 100-ti “rodjendan”.Trenutno broji oko 250 članova svih uzrasta.Ima sreću da na području kojim ono gazduje postoji jako mnogo predivnih rijeka i potoka,još uvijek slobodnih od ljudskih onečišćenja,te bogatih ribom,uglavnom salmonidnim vrstama.Interesantno je da na tom području ne postoji niti jedno jezero.

Rijeke kojima gazduje ovo društvo su:

— DRINA – od spoja Pive i Tare pa do granice sa opštinom Ustikolina
— PIVA – državna granica-upravno na maticu rijeke od lijeve obale do granice sa Srbijom i Crnom Gorom pa do sastavka sa Tarom
— TARA – državna granica-upravno na maticu rijeke od desne obale do granice sa Srbijom i Crnom Gorom pa do sastavka sa Pivom
— ĆEHOTINA – od granice sa Srbijom i Crnom Gorom pa do ušća u Drinu
— SUTJESKA – od ušća Hrčavke pa do ušća u Drinu
— BISTRICA – od granice sa opštinom Kalinovik pa do ušća u Drinu
— GOVZA – od ušća Krupice, uzvodno do ušća u Bistricu
— Miljevka, Oteša, Govza, Bjelava, Ćelebićka rijeka, Vrbnička rijeka, Jošanička rijeka, Slatinska rijeka, Kolina

te potoci:

Dragočavski potok,Jelovića potok i Prevrački potok

Cijene godišnjih dozvola za ribolov na ovim rijekama su:

— Seniori 50 KM
— Seniorke 20 KM
— Pionirke/Pioniri 20 KM
— Omladinke/Omladinci 20 KM
— Invalidi I kategorije Besplatno
— Članovi od 65 god.strarosti 20 KM

Cijene dnevnih dozvola su:

— Za državljane BiH te SCG 10 KM
— Za strane državljane 30 KM

Dozvole se mogu kupiti u prostorijama društva i na recepciji hotela “Zelengora” u Foči

Od riba u rijekama nalazimo;

— DRINA – mladica, potočna pastrmka, lipljen, škobalj, plotica, klijen, mrena, pliska, zelja, krkuša
— PIVA – mladica, potočna pastrmka, lipljen
— TARA – mladica, potočna pastrmka, lipljen, a ljeti se pojavi i škobalj
— ČEHOTINA – mladica, potočna pastrmka, lipljen, škobalj, klijen, mrena, pliska
— SUTJESKA – potočna pastrmka i lipljen
— BISTRICA – potočna pastrmka, lipljen i u vrijeme mrijesta škobalj
— SVE OSTALE RIJEKE I POTOCI – potočna pastrmka

Ribolov na salmonide je dozvoljen samo vještačkim mamcima,a podvodne mušice su zabranjene.Ribolov na ostale vrsta riba je dozvoljen sa dva štapa sa po tri udice.Najveća dozvoljena količina jednodnevnog ulova je 5 (pet) komada riba salmonidne vrste ili 8 (osam) komada ciprinida.Minimalne dozvoljene mjere ulova za pojedine vrste su:
— Mladica 70 cm
— Potočna pastrmka 25 cm
— Lipljen 30 cm
— Plotica 18 cm
— Kljen 30 cm
— Škobalj 20 cm
— Mrena 35 cm

ZABRANE RIBOLOVA

— Mladica od 01.02. do 01.06.
— Potočna pastrmka od 01.10 do 01.03.
— Lipljen od 01.01. do 15.05.

Takodje, na Drini,od ušća Ćehotine uzvodno do Tobačkog potoka je stalna zabrana jer je tu prirodno mrijestilište riblje populacije

Kapitalni primjerci ulovljeni u vodama ovog društva,a itekako vrijedi pomena su mladica od 58 kg, koju je uhvatio Halil Sofradžija 1938 godine,te potočna pastrmka od 8,450 kg,koju je uhvatio Gavran Milan 1988 godine.

U 2005 godini,ovo društvo je bilo organizator takmičenja u lovu ribe udicom na plovak,u julu mjesecu,te tradicionalnog i internacinalnog takmičenja “Hucho Hucho Cup” u lovu na mladicu, održanog 17.12..Za iduću,2006. godinu,osim ova dva takmičenja,u planu je i ponovna organizacija takmičenja u lovu ribe mahačem (flyfishing),a koje bi se trebalo održati u avgustu mjesecu na Drini u kampu Bastasi.

U akciji poribljavanja,u rijeke Drinu,Ćehotinu i Bistricu je ,2005 godine,ubačeno 64250 komada mladji potočne pastrmke.U 2006 godini,planirano je poribljavanje ove tri rijeke sa većom količino mladji mladice i lipljena.

Značajniji uspjeh članova ovog udruženja su ostvarili najmladji-pioniri,osvojivši na takmičenju “Kup Drinskih Nada” u disciplini – lov ribe na plovak, 4 mjesto.Imajući u vidu da ovo društvo na području svog gazdovanja nema niti jedno jezero,uspjeh pionira time još više dobija na vrijednosti.

Finansiranje društva je,kao i kod večine,od članarina te naplate novca od zagadjivača rijeka.

Društvo ima jako lijepu i uspješnu saradnju sa Ekološkim Društvom “Drina” iz Foče, te lovcima iz udruženja “Bakić”,takodje iz Foče.Zajedničkim snagama pokušavaju održati čistoću tog kraja i za sada im to i uspjeva.

Od ribarskih udruženja,tu su komšije – udruženje “Bajo Pivljanin” iz Plužine (SCG) te SRD “Halil Sofradžija” iz Ustikoline.Saradnja se ogleda u druženjima, zajedničkim izlascima na vodu, te povlaštenijem statusu pri ribarenju na komšijskim vodama a kojima gazduju ova udruženja.

Društvo “Mladica” iz Foče je član saveza Republike Srpske, ali saradnja nije kakva bi trebala i mogla biti, nedostaje inicijetive i ideja od vrha u savezu.

Odbor društva se sastaje dva puta mjesečno a članovi su:

– Predsjednik društva: Mladjenović Radojica
– Sekretar društva : Vuković Milenko
– Članovi upravnog odbora: Čančar Vasilije, Krunić Slobodan, Perović Dragan, Fundić Boro, Miletić Nebojša.
Telefon: 058/421-904
E-mail: foca@srsbih.com