S.R.D. “Ukrina” Derventa

SRD „UKRINA” je osnovano 1946.godine.
Udruženje broji oko 570 clanova.
Sam grad Derventa nastao je kraj rijeke Ukrine.
Ona je manja desna pritoka rijeke Save ciji sliv leži izmedu donjih tokova rijeka Vrbasa i Bosne.
Dužina sliva iznosi oko 100 km, sa prosjecnom širinom oko 15 km, a ukupna površina koja pripada slivu iznosi oko 1.500 km.
U izvorištu Ukrine formirana su 2 vodotoka tj.kraka Velika i Mala Ukrina.
Njena najveca pritoka je Ilova, koja je skoro citavim svojim tokom prirodna granica izmedu opštine Derventa i Doboj, dok je Ukrina granica sa opštinom Prnjavor.
Voda na Ukrini je bila toliko cista da su je obližnji stanovnici upotrebljavali za pice, dok se u današnje vrijeme voda iz ovih slivova i vodotoka ne smije upotrebljavati za pice jer je prilicno onecišcena raznim hemikalijama i drugim necistocama.
Riba se zadržala u Ukrini, dok potoci i rjecice imaju mnogo manje ribe nego nekada, kao i Ilova.
Zahvaljujuci pomoci udruženja iz obližnjih gradova, stepen cistoce se znatno poravio.
Na rijekama Savi i Ukrini su uradene platforme za invalide da bi im se omogucio pristup za ribarenje.
Takode u okviru društva se organizuje i škola ribolova.
Površina ribolovnog područja:

* Ukrina – 80 km i
* Sava – 10 km

Kojim prevoznim sredstvom je dostupno ribolovno područje?
Svim prevoznim sredstvima.
Postojeća brojnost i bogatstvo ribljeg fonda:
Sve vrste bijele ribe.
Periodi u godini kada je ribolov zabranjen

* šaran 01.04. – 31.05.
* som 15.05. – 15.06.
* klen i plotica 15.05. – 30.06.
* smud i keciga 01.03. – 31.05.

Udaljenost ribolovnog područja od najbližeg grada i od većih gradskih centara:

* 100 m od centra Dervente,
* 40 km od Doboja,
* 26 km od S.Broda,
* 85 km od Banja Luke.

Dozvole koje izdaje vaše udruženje:
Jednodnevne i godišnje
Cijena članarine na godišnjem nivou:

* 50,oo KM
* 10,oo KM dnevna za domace turiste
* 30,oo – 50,oo KM za strane turiste

Da li udruženje pruža mogućnost osiguravanja turista?
Ne
Osobe koje su zadužene za posjetitelje (vodiči):
Sekretar društva Dragic Pavlović.
Manifestacije koje se održavaju u okviru vašeg udruženja:

* 02.08. Ilindanski susreti na kojima se okupljaju književnici i ribari,
* 28.08. Derventski vašar-ribolovno takmicenje i pravljenje riblje corbe i paprikaša.

Adresa: Kralja Petra 44, Derventa
Email: info@ljeto-zima.com
Telefon: +387 (051) 334-177
Kontakt osoba: Stojan Daugić, Sretko Nikolić