S.R.D. “Vrbas” Donji Vakuf

Ovo društvo je osnovano 1957. godine, a po podacima iz prošle godine broji 243 člana. Na žalost, ove godine se, do sada, učlanilo jedva polovina od prošlogodišnjeg broja. Društvo gazduje rijekom Vrbas u administrativnim granicama Općine Donji Vakuf, te rijekama: Semešnica, Prusačka, Oboračka, Čehajička, Sandžački potok.

Posebnim revirima određena su područja :

-Gradska zona – Takmičarska staza za “Fly-Fishing” (od “Janjevog Mosta” do kraja fiskulturne sale Osnovne Škole)(Trening dozvoljen samo priborom i mamcima za “Fly-Fishing” i režim “UHVATI I PUSTI” (osim kalifornijske pastrmke). Ostavljena je mogućnost otkupa kapitalnih primjeraka, po tržišnoj cijeni – 1 kg = 10,5 KM )

-Gradska zona – “Fly-Fishing” zona (od kraja fiskulturne sale Osnovne Škole do ul. Potok – samo lijeva strana rijekeVrbas)
Ribolov dozvoljen samo priborom i mamcima za “Fly-Fishing”, ulov i dozvoljene mjere u skadu sa “Zakonom o slatkovodnom ribarstvu”

Većina voda kojim gazduje ovo Društvo su uglavnom salamonidne i u njima egzistiraju: mladica, potočna pastrmka, potočna zlatovčica, lipljan i kalifornijska pastrmka, a ima i manjih staništa ciprida (škobalj , klijen i mrena).

CIJENE DOZVOLA:

KATEGORIJA RVI PENZIONERI SENIORI JUNIORI PIONIRI STRANCI
GODIŠNJA (federalna) 50 KM 50 KM 100 KM 50 KM 25 KM
DNEVNA (samo za članove SRD»Vrbas») 3 KM 3 KM 5 KM 3 KM 3 KM
VIKEND (sub. i ned.)
(samo za članove SRD “Vrbas” D.Vakuf)
4 KM 4 KM 6 KM 4 KM 4 KM
DNEVNA za članove drugih SRD koje nisu potpisnice jedinstvene dozvole 10 KM 10 KM 10 KM 10 KM 10 KM
DNEVNA  za gradjane 20 KM 20 KM 20 KM 20 KM 20 KM 50 KM
KOTIZACIJA za trening-takmicenje na takmičarskoj stazi za “Fly-Fishing” 20 KM 20 KM 20 KM 20 KM 20 KM

Dozvole se mogu kupiti u uredu SRD “Vrbas” D.Vakuf, Ul. 14. septembar bb (u samom centru D. Vakufa- zgrada “Borovo” do rijeke Vrbas) Ukoliko se ribolovac zatekne na vodi bez dozvole, čuvar će pristupiti naplati dozvole po cijeni od 20 KM (Dnevna dozvola za građane F BiH)!!!

Ribolov je dozvoljen isključivo vještačkim mamcima, osim velikih virova, koji su uredno označeni za lov na dubinku (grund) i plovak ( “Ekonomija”, “Bajrin Tuk”, “Zelenac”, “Mala Markovača”, “Džopin Vir”, “Baškalov Vir”, “Vran Kamen”, “Krivače”, “Bulajin Vir” itd)

Količina maksimalnog jednodnevnog ulova i minimalne dozvoljene mjere su uskladjeni sa “Zakonom o slatkovodnom ribarstvu”. (kalifornijska pastrmka se ne računa u ulov, a mjere su: pastrmka 25 cm, lipljan 30 cm, mladica 70 cm…)

Od kapitalnih primjeraka ulovljenih na ovim vodama izdvajamo mladicu od 17 kg, ulovljena 1984. godine na lokalitetu ušća Sandžačkog potoka u Vrbas. Sretni ribolovac je rahmetli Korugić Mehmed-Mele. Od novijih “kapitalnih” ulova treba izdvojiti mladicu od 15,5 kg, uhvaćenu u januaru 2006. god. na lokalitetu “Ekonomija” a sretni ribolovac je Cerić Amir-Deba. Tu je još i više primjeraka mladica od 10-15 kg, potočnih pastrmki od 5-7 kg., lipljena od 2,5-3 kg…….

Svake godine donjevakufski ribolovci tradicionalno izlaze na obale rijeka i priključuju se eko-akcijama čišćenja vodotokova, pravljenju ribarskih staza, odmorišta, izletišta itd. Izvrseno je i poribljavanje (dopuna ribljeg fonda) na takmičarskoj stazi za Fly-Fishing od 100 kg potočne pastrmke dužine preko 25 cm (40-tak primjeraka od 700-3000 grama, ostala riba 200-300 grama) .SRD “Vrbas” D.Vakuf svake godine sprovodi akcije poribljavanja vodotokova nad kojim gazduje, a nastavit će sa tom tradicijom, ukoliko dobije “Koncesiju za gazdovanje”, koja se raspisuje ove godine. Ove godine je ovo Društvo bilo domaćin I kola Premijer lige u Fly-Fishing 27.-28.05.2006.god.(Takmicenje koje se boduje zajedno sa II kolom koje ce se odrzati na rijeci Plivi u Sipovu 17. i 18. 06. 2006. god.).

U višegodišnjoj istoriji, ribolovci iz D. Vakufa tradicionalno postižu odlične rezultate u takmičenjima u ribolovnom “CASTING”-u (više prvih mjesta na državnom nivou, više puta osvajan “Kup Maršala Tita”, više puta ekipni prvaci “bivše Jugoslavije” i današnje BiH) a u zadnje vrijeme orijentacija se bazira uglavnom na takmičenja u “Fly-Fishing” gdje ribolovci iz D. Vakufa vode zapaženu ulogu. Od poznatijih takmičara izdvajaju se: rahmetli Došlić Zahid-Zekan, rahmetli Korugić Mehmed-Mele, Letić Kasim, rahmetli Vučić Hidajet-Hitko, Petrović Mladen, Jukić Zuhdija, Šačibović Fahrija-Fahrijica, Hodžić Ahmet-Duklja, Rujanac Mirsad-Čakija, Cerić Edib-Špicko, Vrebac Jasmin-Žvaljo, Kurić Dino-Hos, Cerić Amir-Deba, Omeragić Ismail-Mail, Radić Zlatko-Ćuran, Velić Mustafa-Muta, Selman Senid, Plivčić Armin-Pliva, Čošabić Kemal-Kemica, pokojni Petrović Miroslav-Miro, Kahvedžić Edin-Edo, Rujanac Nezir, Hodžić Admir-Ado, Talam Azema,Petrović Mario, Muratbegović Aida, Bristina Sabahudin-Sabo…..

Društvo se finansira uglavnom od članarina, ribolovnih dozvola, participaciji u sredstvima “Sportskog Saveza” D. Vakuf i sitnih donatorskih sredstava.

Saradnja sa ostalim USR i SRD na područiju kantona je korektna sto dokazuje i potpisan “Sporazum o jedinstvenoj dozvoli na prostoru Federacije” (dozvola na bazi reciprociteta).SRD “Vrbas” ima izuzetnu saradnju u eko-akcijama i sa UG “Eko-Zelenac” D.Vakuf i Udruženje žena “ANIMA” D.Vakuf.

Sastanci odbora se održavaju uglavnom po potrebi ali najmanje jednom mjesečno.Odluke sa zadnjeg “Izvršnog Odbora” održanog 21.05.2006. god.:
— Odluka o zaduženjima, vezano za održavanja 1. kola Premijer lige u Fly-Fishing (27. i 28. 05.2006. u D.Vakufu)
— Odluka o izmjeni i dopuni «Pravilnika o članarini i dozvolama» (za članoveSRD»Vrbas»D.Vakuf: dnevna dozvola za …..seniore 5 KM a za ostale ……kategorije 3 KM; vikend-dozvola (subota i nedjelja) za seniore 6 KM a za ostale kategorije …..4 KM; za članove USR i SRD koji nisu ……potpisnici«Jedinstvene dozvole» dnevna dozvola košta 10 KM ostalo …..uskladiti sa « Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-……rekreativniribolov»).

Na pitanje o saradnji sa Savezima, stigao je sljedeći odgovor: “Ljudi se udružuju u Saveze da bi im bilo bolje i da bi nastupali jedinstveno ukoliko se stvori problem koji pojedinac (pojedinci) ne može sam da riješi. Međutim, naši “Savezi” služe samo da bi bili na papiru, tj. da ispunimo neke norme!!!? (“Eto i mi imamo “Savez”, koji ništa ne radi i samo smišlja način da nas opelješi”, reče jedan moj dobar kolega, kojem ne bi naveo ime iz pristojnosti).”

Planovi za 2006.-u godinu su:
-Dobijanje koncesije za ribolovno područije
-Revizija Ribarske osnove u saradnji sa SBK i SRD na prostoru SBK
-Proglašenje rijeke Semešnice zaštićenom zonom
-Standardne ribarske aktivnosti (poribljavanje, čišćenje, uređenje ribarskih staza, označavanje itd).

Područja koja su pod minama, ili za koja se sumnja da su minirana su: Rijeka Semešnica (iznad “Motela”), rijeka Prusačka (lokalitet “Šipinog Mosta”, “Male Luke” i “Velike Luke”), rijeka Vrbas (lokalitet od “Miličevića kuća” do “Ekonomije” sa lijeve strane Vrbasa)!!!

Kontakt osobe:

Predsjednik: Armin Plivčić-Pliva 061-404-661
Sekretar: Mesud Letić-Leto 062-159-733
Upravni odbor: Armin Plivčić, Letić Mesud, Helja Naim, Malkić Senad-Brale., Korugić Tahir-Hari, Sultanović Šemsudin-Šemso i Selman Rešid.
Fax: 030-205-906 (Sportski savez D.Vakufa-za SRD «Vrbas» D.Vakuf)
Adresa: 14.septembar br: bb, Donji Vakuf
E-mail: armin_pliva@bih.net.ba