S.R.U. “Mrena” Kostajnica

Područje:
Porucje opštine Kostajnica – 17 km
Brojnost ribljeg fonda:
Sve vrste salmonidnih i ciprinidnih riba
Atraktivne vrste ribe:
Mladica (22 kg), plotica, som (40 – 50 kg)

SRU Mrena pokriva cijelo podrucje opštine Kostajnica. Društvo broji 160 clanova koji organizuju ribarsko-cuvarsku službu koju vrše cuvari ribolovnog podrucja i ribljeg fonda.

Ribolovno podrucje koje pokriva SRU Mrena prostire se uz rijeku Unu, koja je u svom srednjem dijelu, ravnicarskog toka, blaga i mirna, cista i providna. Cijelim tokom granici se sa Republikom Hrvatskom.

U tom dijelu Una je izrazito sedrovita i time pogodna za ribolovne discipline “lov udice na plovak” i “varalicarenje”.

SRU Mrena clanovima i gostima svog ribolovnog podrucja omogucio je dozvolu ribarenja iz camaca.

Svake godine SRU Mrena vrši poribljavanje svog ribolovnog podrucja sa mladi potocne pastrmke, amura i šarana. Unina pritoka rijeka Strigova je prirodno mrijestilište ribe.

Vec tradicionalno, udruženje Mrena organizuje takmicenja u svim ribarskim kategorijama.

Takođe se posvecuje pažnja mladim ribarima kroz školu ribarstva koja se organizje svake godine.

U saradnji sa ekološkim udruženjem „Pounje” jednom godišnje se vrši cišcenje dijela rijeke Une.

Najveci ulovljeni primjerci ribe na rijeci Uni u dijelu koji pokriva SRU Mrena, su mladica od 22 kg, som 47 kg i amur od 8 kg.

Kojim prevoznim sredstvom je dostupno ribolovno područje?
Svim putnickim i terenskim vozilima
Postojeća brojnost i bogatstvo ribljeg fonda:
Sve vrste salmonidnih i ciprinidnih riba

Periodi u godini kada je ribolov zabranjen
Potocna i kalifornijska pastrmka od 1. oktobra do 28. februara.
Mladica od 1. februara do 31. maja.
Keciga i smud od 1. marta do 31. maja.
Šaran od 1. aprila do 31. maja.
Som od 16. aprila do 15. juna.
Štuka od 7. februara do 31. marta.
Lovostaj na dijelovima ribolovnih voda koje cine granicu sa Hrvatskom odstupa od gore navedenih perioda.

Udaljenost ribolovnog područja od najbližeg grada i od većih gradskih centara:
Prolazi kroz sam grad Kostajnicu.
Prijedor – 50 km, Kozarska Dubica – 22 km, Novi Grad – 20 km, Gradiška – 70 km, Banja Luka – 100 km
Dozvole koje izdaje vaše udruženje:
Dnevne i godišnje dozvole
Cijena članarine na godišnjem nivou:

* 50 KM
* Dnevna dozvola za domace turiste – 10 KM
* Dnevna dozvola za strane turiste – 30 KM

Sigurnosne mjere prilikom ribolova:
Ribarsko – cuvarska služba
Da li udruženje pruža mogućnost osiguravanja turista?
NE
Osobe koje su zadužene za posjetitelje (vodiči):
5 ribocuvara
Druge djelatnosti koje pruža vaše udruženje:
Postoji mogucnost organizovanja drugih djelatnosti uz dogovor sa udruženjem.
Da li u okviru udruženja postoji trgovina sa opremom za ribolov ili iznajmljivanje?
NE
Manifestacije koje se održavaju u okviru vašeg udruženja:
Krajem juna svake godine se održava takmicenje i druženje na nivou društva.

Adresa: Petra Pecije 12, Kostajnica
Telefon: +387 (065) 975-686
Kontakt osoba: Borislav Garaca