S.R.U. “Zlatovčica” Jajce

Posjetite stranicu Udruženja

RIBOLOVNO DRUŠTVO U JAJCU

Koliko smo uspjeli saznati prva organizacija sportskih ribolovaca u Bosni i Hercegovini osnovana je u Sarajevu 1906 godine.
Austro-Ugarska je krajem 19. stoljeća poribila Čerkazoviće sa šaranom i linjakom te postavila stražu da niko ne lovi, kako bi se riba udomaćila. Poribljena su i oka: Osmica, Imamov Đo, Akifov Đo i druge bare. Drago Lacić, zvani Kovač, prvi je platio dozvolu da smije loviti ribu u Općini Jajce 1912. godine.

Za vrijeme Prvog svjetskog rata zamire rad organizacije ribolovaca u BiH, da bi se ista obnovila u Sarajevu 1924. godine, kao Udruženje sportskih ribolovaca Sarajevo, a već 1925. godine ima svoje podružnice u Travniku i Jajcu. Ova podružnica u Jajcu prerasta u samostalno Udruženje sportskih ribolovaca 1926. godine. Članovi ovog drustva bili su: predsjednik dr. Miller-direktor Elektrobosne, Josip Šubert, Otmar Siglhuber, Drago Livančić, Josip Kolak, Mujo Sarač, Jozo Šerbetić, Niko Rajić, Idriz Sarač, Ilija Šerbetić, Drago Lacić zvani Kovač, Josip August zvani Jozika, Alojz Mandelc, Suljo Džabić zvani Beg, Ahmed Hodžić zvani Mušičar, Bogdan Kalinić, Jako Sevalija, Avdo Spahić i drugi.

Na Plivi i Plivskim jezerima lovilo se iz “lađa” i na “vlak”. Lađa je bila izdubljeno deblo sa nešto sijena da na njega sjedne ribar. Vozilo se jednim veslom. Vlak je bio u obliku velikih rašlji, na koje je bila pričvršćena mreža. Vlak se koristio samo kod lova na ciprinidne vrste riba: šaran, linjak, karaš i bjelica. Ribar bi “vlak” prislonio uz jošiku uz obalu i mlatio štapom po jošiki, a iz njenih grana je riba bježala u “vlak”.

Pred Drugi svjetski rat u Jajcu je bilo i profesionalnih ribara, koji su općini plačali porez. Najpoznatiji bili su Brišo i Kadro iz Jezera. Iako je u jajačkim vodama bilo puno ribe, već od početka Udruzenja vodila se briga o ribljem fondu pa su se često vršila poribljavanja. Riba se smjela loviti i na gradskom podrucju, a to je zabranjeno negdje 60-tih godina.

Zahvaljujemo se gospodinu Bruni Ljubezu na ovim podatcima.

Ribolovno drustvo prestaje sa radom u ratnom periodu od 1992-1995. Ponovo se formira 1996 te sad ima oko 200 članova. Ribolovne vode kojima upravlja S.R.U.”Zlatovčica” redovito se poribljavaju tako da su vode u periodu od 1997-2006. poribljene sa 125.000 komada mlađi potočne i kalifornijske pastrve te potočne zlatovčice, 12.000 komada konzumne kalifornijske pastrve te 4500 kilograma šarana i amura (oko 8000 komada). U ovoj 2006. godini ribolovne vode poribit će se sa 52.000 komada mlađi potočne pastrve i potočne zlatovčice te 2000 komada dvogodišnje mlađi šarana.

RIBOLOVNE VODE

Rijeka Vrbas od Doganovaca do usća rijeke Ugar u Vrbas.
Rijeka Pliva od “Osmica” do usća u rijeku Vrbas.
Pritoke Vrbasa: Rika, Lučina, Komotinski potok.

STALNE ZABRANE RIBOLOVA

Rijeka Pliva uzvodno od Vodopada do Šipadovog mosta (gradsko područje).
Sve pritoke rijeke Vrbas (prirodna mrijestilišta).

POSEBNI REVIRI

Od ušća rijeke Plive u Veliko Plivsko Jezero uzvodno do “Osmica” dozvoljen je ribolov isključivo vjestačkim mamcima (salmonidno područje).

Na rijeci Vrbas od “TUK” tunela do HE “Jajce I” dozvoljen je ribolov isključivo vjestačkim mamcima (salmonidno područje)

Predsjednik udruženja:
Ahmet Šeretmet
ahmet@zlatovcica.net