Strugač (Leuciscus svallize svallize)

Sval

Strugač je još jedna od autohtonih vrsta u slivnom području Neretve. Karakterističan je po vitkom tijelu, a glava i čelo su prilično uski i zaobljeni. Morfometrijska i meristička svojstva ove vrste su detaljno izučena, dok je njena ekologija, a posebno biologija razvića, malo ili nikako razjašnjena.

U literaturi se mogu naći podaci da ova podvrsta u slivu Neretve naseljava (pored toka Neretve i njenih pritoka) i akumulaciona jezera Hercegovine: Bilećko, Jablaničko, Ramsko itd. u kojima se izuzetno dobro adaptirala ekološkim uvjetima “novih” ekosistema. Naseljava kraške vode, uglavnom u većim jatima. KapetanovićiVuković(1968) ističu da nalaz strugača u vodama Popovog polja ukazuje na podatak da ova riba izvjestan period godine provodi u podzemnim vodama. Autori pretpostavljaju da strugač naseljava podzemne vode najmanje šest mjeseci godišnje.
Spolnu zrelost dostiže u trećoj i četvrtoj godini. Mrijesti se u proljetnom peri­odu od aprila do juna. Ikru odlaže na kamenitoj podlozi, te je, kao i bijeli klijen, u tom pogledu litofilna vrsta. Kada u akumulacionom jezeru ne postoje uvjeti za mriješćenje, strugač u velikim jatima zalazi (migrira) u pritoke.Ova vrsta je endem ograničenog dijela voda Jadranskog sliva. Živi u vodama Zrmanje, Krke, Neretve i Trebišnjice. Pored opisane neretvanske podvrste, u Zrmanji živi podvrsta L svallize zrmanjae, koja je vrlo slična opisanoj.U neretvanskim hidroakumulacijama sval je izraziti kompetitor vrlo vrijednim salmonidnim vrstama, posebno u pogledu prostora, hrane i nekih drugih ekoloških činilaca. U svakom slučaju, izučavanju biologije ove višestruko zanimljive vrste u narednom periodu trebalo bi posvetiti značajno veću pažnju.