Bijeli tolstolobik / Sivi tolstolobik (Hipophthalmichthys molitrix) / (Aristichthys nobilus)

Postoje dvije vrste tostolobika

• bijeli (Hipophthalmichthys moltrix)

• sivi (Aristichthys nobilis)

Narastu do 1 m. Dostižu 20 kg mase. Tolstolobik je prenijet iz Kine, iz rijeke Amur. Gaji se u ribnjacima, a naselio je i Dunav i njegove pritoke. U našim vodama se mrijesti jedino vještački.

Bijeli se kao mlađ hrani zooplanktonom, a kada poraste isključivo fitoplanktonom (algama i jednoćelijskim organizmima).
Sivi se i kao odrastao hrani zooplanktonom (larve, vodene bube). Međutim, u ribnjacima, obje se vrste mogu naviknuti i na gliste i na zrnastu hranu.

LOV TOLSTOLOBIKA

Ulov tolstolobika je uglavnom slučajan. Češći je na hranjenim vodama, gdje se on navikava na zrnastu hranu.

Lovi se sa više uspjeha na plovak u srednjim slojevima vode nego dubinski. Najlonom od 0,20 mm do 0,30 mm i šaranskim udicama.

Za uspješan ribolov obavezno je korištenje primame (primama u vodi treba da stvara oblak po čitavoj visini vodenog stuba i blago muti vodu oko hranilice), od mamaca se koristi, prazna udica kod sistema sa tehnoplanktonskom tabletom (tolstolobik usisa udicu prilikom hranjenja), stiroporna kuglica, svila mladog kukuruza, mlad ili kuhani kukuruz, list djeteline, komadići vodenog bilja. Najbolji trenuci za ribolov su rani jutarnji i kasni večernji sati.