U.G.S.R. “Bosna” – Ilidža

Udruženje sportskih ribolovaca “Bosna” Ilidža je osnovno 1956. godine, na incijativu tadašnjeg Udruženja sportskih ribolovca Sarajevo, kojeg su sačinjavali članovi sa šireg regiona Sarajeva. Osnivačka Skupština udruženja je održana u septembru mjesecu. Tek osnovano Udruženje imalo je 37 članova sa područja općine Ilidža, Hadžici i Trnovo. Broj članova udruženja konstantno raste da bi se 1958. godine izdvojili članovi sa područja Hadžici i Trnovo.Tako nastaju dva nova udruženja čije osnivanje u organizacijskom smislu provodi Udruženje Ilidža.

I pored toga, brojnost članstva se konstantno povećava, tako da 1978. godine, udruženje broji 555 članova svih uzrasnih kategorija.Izgradnjom Doma, znatno su poboljšani uslovi za rad i djelovanje udruženja. U vrijeme kada je udruženje imalo pravo koristenja ribljeg fonda, preduzimane su mjere zaštite putem društvene kontrole članstva i za ostvarene rezultate na očuvanju ribljeg fonda, novčano je nagradjivano od Saveza sportskih ribolovaca BiH.

U okviru takmičarskog sporta, omladinci udruženja su imali najzapaženije rezultate, mada su rezultati i drugih kategorija za svaki respekt.Dokaz tome su osvojena 43 pehara i 78 medalja sa diplomama, sa različitih takmicenja, od zonskog do medjunarodnog nivoa.

Medju medaljama je i jedna zlatna, osvojena u kategoriji seniora u lovu ribe udicom na plovak, i titula prvaka Bosne i Hercegovine.

Udruženje sportskih ribolovaca Ilidža je bilo i domaćin dva republička prvenstva BiH, prvo, u lovu ribe udicom na plovak, a dvije godine potom, i ubacačkim disciplinama. Za postignute rezultate zaslužan je znatan broj ranijih aktivista i ribolovaca. Udruženje je dobitnik i Zlatne plakete za zasluge sa poveljom, najvećeg priznanja SRS BiH, dok su dvojica aktivista dobitnici Zlatne plakete za zasluge SRS Jugoslavije, 16 aktivista dobitnici Zlatne značke za zasluge SRS BiH i 7 dobitnika Značke za zasluge SRS Jugoslavije.

Udruženje danas okuplja oko 250 članova. Djeluje i radi u renoviranom i adaptiranom Domu, koji je u toku ratnih dejstava bio uništen i devastiran kada su otudjeni svi trofeji i arhiva udruženja. Za opravku i adaptaciju Doma, udruženje je utrošilo više od 20.000 KM . Udruženje je član Saveza udruženja sportskih ribolovaca Sarajevo i Sportsko ribolovnog saveza BiH. Svoj rad temelji na principima obaveza preuzetih iz zakonskih propisa, u smislu zaštite, razvoja i unapredjenja ribljeg fonda, zaštite i unapredjenja životne sredine i okoliša, razvoju i unapredjenju takmičarskog sporta i drugih aktivnosti.

Kontakt:
Adresa: Dom ribolovaca, 71210 Ilidža
Telefon: 061/190-983 ; 061/109-908
E-mail: ilidza@srsbih.com