U.G.S.R.D. “Srebrenik” Srebrenik

Udruženje je osnovano 1955.godine i po podacima iz 2005.godine broji 143 člana.Gazduje rijekom Tinjom u dužini od 45 kilometara njenog toka.
Od riba u Tinji prisutne su: klijen, škobalj, mrena, crvenperka, jez, štuka, krkuša, manjić, šljivar, babuška, dok se u donjem toku pojavljuje i deverika.
Cijene dozvola su:
—- dnevne, za sve kategorije – 10 KM, a za strane državljane – 20 KM,
—- godišnje
— RVI, penzioneri i žene – 50 KM
— seniori,juniori i strani državljani – 100 KM

Dozvole se mogu kupiti u prostorijama “Crvenog Krsta” u Srebreniku.

Ribu je dozvoljeno loviti sa dva štapa sa po dvije udice i pecaljkom, a dozvoljena količina je 10 klijenova preko 25 centimetara ili 10 škobalja preko 25 centimetara.
Kapitalni primjerci ulovljeni na vodama kojim gazduje Udruženje gradjana sportsko ribolovno društvo “Srebrenik” su: štuka – 8 kg; klijen – 2,80 kg; škobalj – 1,70 kg; mrena – 5,50 kg.

U 2005.godini Udruženje je provelo niz aktivnosti, a neke od njih su: udruženjsko takmičenje, učestvovanje na regionalnom i federalnom takmičenju, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, učestvovanje na svjetskom prvenstvu u Novom Sadu, te redovne akcije čišćenja riječnog korita koje se vrše dva puta godišnje.

Član ovog Društva je i Muratović Zlatan, četverostruki prvak države, učesnik dva Svjetska prvenstva (Madžarska i SCG), gdje je osvojio 9, odnosno 13 mjesto u svijetu za juniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Nažalost, finansiranje odlazaka na Svjetska prvenstva ovog mladog i uspješnog takmičara je podjeljeno izmedju njegovih roditelja (60%) i Sportsko ribolovnog saveza/društva (40%), te bi u perspektivi trebalo učiniti nešto da makar ovaj procentualni omjer bude veći na strani Saveza.

Upravni odbor godišnje održi od 15 do 20 sastanaka na kojem se razmatraju sva pitanja koja su od značaja za nesmetan rad Društva.

Udruženje ostvaruje lijepu saradnju sa Udruženjima iz Distrikta Brčko, te iz Republike Srpske, gdje se organizuju zajedničke akcije čišćenja.Takodje, saradnja sa federalnim i kantonalnim Savezima je okarakterisana kao dobra i kvalitetna.

Planovi za 2006.godinu su: Organizovati i sprovesti udruženjsko takmičenje, obilježiti ribolovno područje, izvesti dvije akcije čišćenja korita rijeke Tinje, izraditi ribolovnu osnovu, omasoviti Društvo sa mladjim kategorijama (pionirima i pionirkama), uzeti učešće i kvalifikovati se na Svjetsko prvenstvo u Portugalu.

I jedna lijepa poruka iz ovog udruženja; na pitanje “Da li ste i kada organizovali akcije poribljavanja?”, odgovor je bio

“Najbolje poribljavanje je kvalitetno čuvanje postojećeg ribljeg fonda!”

Bistro!!!

Kontakt osobe:
Predsjednik: Muratović Refik
Sekretar: Mujkić Mustafa
Upravni odbor: Kešetović Ševal, Suljić Mujaga, Čosić Senaid, Ferizović Mustafa, Kahvić Hasan, Tursunović Rifat
Adresa: “Crveni Križ” – Srebrenik
Telefon: 035 651-289 ; 061/678-049 ; 061/355-604