U.G.S.R. “Kulina” Doboj Jug

Ovo Udruženje je osnovano 1996 godine i broji 195 članova.
Gazduje dijelom rijeke Bosne i dijelom rijeke Usore.Od riba, u tim rijekama nalazimo: soma, kljena, mrenu, deveriku, šarana, škobalja, šljivara, ploticu, zelu, krkušu, bucova, smudja….. Jedan od kapitalnih ulova na vodama kojim gazduje ovo Udruženje je som od 32,5 kilograma, dužine 165 centimetara.
Cijene dnevnih dozvola su 10 KM za sve kategorije, vikend 20 KM, a godišnje:

— Juniori ———————- 25 KM
— RVI, Penzoneri ———– 50 KM
— Seniori ——————— 100 KM

Dozvole se mogu kupiti u ribarskoj kući u Mravićima, srijedom od 16:oo do 18:oo h. i nedjeljom od 11:oo do 13:oo h.

Dozvoljeni način ribolova, količina dozvoljenog jednodnevnog ulova i minimalne dozvoljene mjere ulova su u skladu sa Federalnim zakonom o slatkovodnom ribarstvu. Udruženje je u proteklom periodu redovno organizovalo udruženjska takmičenja, poduzimalo eko akcije čišćenja i uredjenja obala rijeka Bosne i Usore, te sagradilo ribarsku kuću u Mravićima pored rijeke Bosne. Finansiranje Udruženja je od članarina i dozvola, te donacija od strane općine Doboj Jug. UGSR “Kulina” ima dobru saradnju sa svim susjednim udruženjima i društvima, a formirana je i interesna grupa za zaštitu rijeke Bosne (Doboj Jug, Tešanj, Maglaj i Doboj), koja se proširila i na druga, susjedna Udruženja.Takodje, u saradnji sa drugim društvima slične orjentacije, organizovan je i rafting na rijeci Bosni, od Maglaja do Doboja.Planovi za naredni period su:

— izgradnja ribarske staze na rijeci Bosni,
— izgradnja revira za lov šarana,
— organizovanje ribolovne škole za djecu,
— organizovanje udruženjskog takmičenja,
— učešće na kantonalnom i ostalim takmičenjima.

Povodom “21. marta”, dana općine Doboj Jug, kod nove Ribarske kuće u Mravićima organizovan je svečani ručak za 50-tak donatora i predstavnika općine Doboj Jug. Pomenuto druženje se održalo 18.03.2006. godine.
Svečano otvaranje Ribarske kuće je organizovano 19.03.2005.godine u 11 sati. Na otvaranju je uručeno oko 60 zahvalnica za donatorsku i svaku drugu pomoć u izgradnji pomenute kuće. Najveću materijalnu i moralnu podršku nam je pružila općina Doboj Jug. Sredstva za izgradnju su uglavnom bila donatorska od privrednih i fizičkih lica sa našeg šireg područja.Takođe pomogla su nam i druga udruženja.

Uz ove lijepe vijesti ide i najava za udruženjsko takmičenje: Ovogodišnje Udruženjsko takmičenje planira se za 07.05.2006. godine na rijeci Bosni (ukoliko to vremenski uslovi dozvole).
Očekujemo oko 50- tak takmičara svih kategorija. Poslije takmičenja, organizuje se ručak u Ribarskoj kući gdje se dodjeljuju nagrade i diplome najboljim takmičarima.

Udruženjsko takmičenje održano prošle godine, organizovano je 15.05.2005.godine na rijeci Usori. Učestvovalo je 28 seniora i 9 kadeta. Pobjednici su učestvovali i na Kantonalnom takmičenju, dok je naš najbolji takmičar Mujkanović Ismet uzeo učešće i na Državnom takmičenju.

Kontakt osobe:
Predsjednik: Čabrić Nedžad
Sekretar: Tukić Nedin 061 453 949
Adresa: Mravići, 74203 Doboj Jug
e-mail: nedin@bih.net.ba