2:38 pm - Petak August 1, 5017

U.S.R. “Krušnica” Bosanska Krupa

Posjetite stranicu U.S.R. "Krušnica"

Početak organiziranog ribolova na podrucju opcine Bosanska Krupa, na rijekama Uni i Krusnici te njihovim pritokama datira od 1929. godine.
Clanovi drustva „UNA“ pripadali su svim socijalnim kategorijama gradjana.
Prema sjecanjima medju vrsnim ribolovcima a koji su ujedno i zacetnici organizovanog ribolova spominju se: Rasid Badnjevic, Juso Pasalic, Husnija Ezic, Nail Sehic, Pero Kolican, Avdo Mahic, Smajo Dzigumovic, Ahmo Dzigumovic, Fuad Dzigumovic, Asim Kocic, Ejub Causevic, Jusuf Alagic, Karlo Musicki, Fadil Redzic – Rana, Omer Sertovic, Becir Hadzic, Suljo Harbas, Nail Harbas, Rifet Harbas, Enver Mujakic, Slobodan Vucicevic, Drago Majkic, Sefik Alijanovic, Ferid Besic, Danilo Zaharov i mnogi drugi. Oni su obiljezili vremensko razdoblje od preko 50 godina.
Poznato je da su medju prvim predsjednicima udruzenja bili Husnija Ezic, Avdo Mahic i Omer Sertovic koji je zajedno sa Suljom Harbasem bio najuspjesniji ribolovac ovog perioda. Njihovo umjece u ribolovu a posebno u pravljenju

vjestackih mamaca medju kojima je bio poznat u svojim rukotvorinama Sacir Besirevic – Ljaljo cijim su vjestinama bili impresionirani i cesti gosti iz Zapadne Evrope.

Adem Harbaš 1960 godine

Kao posebno razdoblje se navodi period od 1970 do 1990 godine koji je obiljezio razvoj novih tehnologija i alata za ribolov. Taj period karakterizira veliki broj sportskih ribolovaca, clanova udruzenja sa 400 – 600 uplacenih godisnjih dozvola. U tom periodu predsjednici udruzenja su bili: Mustafa Hasanagic, Smai

l Okic, i Idriz Ezic, a dugogodisnji ribocuvar Himzo Eljazovic.

Poslije agresije na BiH udruzenje se organizira pod imenom „KRUŠNICA“. Vrijeme obiljezavaju sportski ribolovci; validni i invalidni, koji upraznjavaju sportske aktivnosti radi razonode i rekreacije. Medju njima ima jedna vrsna i uspjesna skupina sportskih ribolovaca takmicarskog duha a koju promoviraju; Hikmet Harbas, Dzevad Dzigumovic, Meho Mulalic, Mumin Kocic, Zijad Grosic, Ahmet Hadzic a koji su svojim uspjesnim nastupima kako na opstinskim, kantonalnim, drzavnim tako i na takmicenjima organiziranim sirom Europe i svjeta na prvenstvima u lovu ribe na plovak u validnom sportu.

Izvor Krušnice Čovječija ribica u izvoru Krušnice Donji tok Krušnice

Suljo Harbaš - najbolji ribar

Isto tako vrsni takmicari u istoj sportskoj grani Fly Fishing su: Dzevad Dzigumovic, Meho Mulalic, Samir Beganovic i Suad Besirevic. U invalidnom sportu se isticu Amir Hasic, Nermin Harbas, Hasan Kovacevic.
USR “Krušnica” je i organizator tradicionalnog međunarodnog takmičenja “Potraga za Kraljicom Une” u lovu na mladicu, koje se ove godine održava od 26.05.2006.godine do 28.05.2006.godine.
Iz prezentiranog je ocigledno da je nase drustvo u citavom posmatranom periodu organiziralo razlicite vrste takmicenja u validnom i invalidnom sportu, u razlicitim sportskim disciplinama ribolova i na taj nacin profilisali vrsne sportske takmicare koji su afirmisali nase drustvo, Bosanski Krupu i BiH.
Vazno je napomenuti da je po prvi put u bogatoj istoriji Bosanske Krupe a preko naseg udruzenja aktivirana znacajna funkcija iz oblasti aqua kulture, u procesu je izgradnja jednog od naj savremenijih mrjestilista autohtonih vrsta ribe lipljena, potocne pastrmke i mladice. Nas upravni odbor je osnivac privrednog drustva „Eko Riba Krusnica“ ciji je agilni direktor Hikmet Harbas.
Ocekujemo da ce kapitalna investicija biti u funkciji krajem ove poslovne godine i da cemo prve proizvode ponuditi trzistu pocetkom 2007 godine.

Kontakt osobe:
Predsjednik skupštine: Zijad Grosić
Predsjednik udruženja: Nijaz Tatarević + 387 (0)61 144 193
Podpredsjednik udruženja: Idriz Ezić
Direktor “Eko Riba Krušnica”: Hikmet Harbas + 387 (0)61 476 141
Tel/Fax “Eko Riba Krušnica”: + 387 (0)37 471 034
Ribočuvar: Adem Taci
Adresa udruženja: 511.slavne brdske brigade, bb, 77240
Telefon: 037 47-11-31, 061/105-385

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Naučimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu (FBiH)

Članak 55.

Novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj građanin i ribolovac, ako:

1. obavlja sportski ribolov zabranjenim sredstvima i priborom (članak 14.);

2. bez dozvole korisnika ribolovnog područja obavlja ribolov (članak 24. stavak 2.);

3. postupi suprotno zabrani iz članka 29.;

4. postupi suprotno članku 36. st. 1. i 2.;

5. stavlja u promet ulovljenu ribu (članak 43.);

6. ako postupi suprotno članku 46. toč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11,12, 13, 14, 15. i 16.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim počinjenjem kao i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene počinjenjem prekršaja i izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja ribolova i oduzimanja dozvole za ribolov u trajanju od jedne godine.

Powered by WordPress Popup