5:11 pm - Srijeda Juli 1, 2015

U.S.R. “Krušnica” Bosanska Krupa

Posjetite stranicu U.S.R. "Krušnica"

Početak organiziranog ribolova na podrucju opcine Bosanska Krupa, na rijekama Uni i Krusnici te njihovim pritokama datira od 1929. godine.
Clanovi drustva „UNA“ pripadali su svim socijalnim kategorijama gradjana.
Prema sjecanjima medju vrsnim ribolovcima a koji su ujedno i zacetnici organizovanog ribolova spominju se: Rasid Badnjevic, Juso Pasalic, Husnija Ezic, Nail Sehic, Pero Kolican, Avdo Mahic, Smajo Dzigumovic, Ahmo Dzigumovic, Fuad Dzigumovic, Asim Kocic, Ejub Causevic, Jusuf Alagic, Karlo Musicki, Fadil Redzic – Rana, Omer Sertovic, Becir Hadzic, Suljo Harbas, Nail Harbas, Rifet Harbas, Enver Mujakic, Slobodan Vucicevic, Drago Majkic, Sefik Alijanovic, Ferid Besic, Danilo Zaharov i mnogi drugi. Oni su obiljezili vremensko razdoblje od preko 50 godina.
Poznato je da su medju prvim predsjednicima udruzenja bili Husnija Ezic, Avdo Mahic i Omer Sertovic koji je zajedno sa Suljom Harbasem bio najuspjesniji ribolovac ovog perioda. Njihovo umjece u ribolovu a posebno u pravljenju

vjestackih mamaca medju kojima je bio poznat u svojim rukotvorinama Sacir Besirevic – Ljaljo cijim su vjestinama bili impresionirani i cesti gosti iz Zapadne Evrope.

Adem Harbaš 1960 godine

Kao posebno razdoblje se navodi period od 1970 do 1990 godine koji je obiljezio razvoj novih tehnologija i alata za ribolov. Taj period karakterizira veliki broj sportskih ribolovaca, clanova udruzenja sa 400 – 600 uplacenih godisnjih dozvola. U tom periodu predsjednici udruzenja su bili: Mustafa Hasanagic, Smai

l Okic, i Idriz Ezic, a dugogodisnji ribocuvar Himzo Eljazovic.

Poslije agresije na BiH udruzenje se organizira pod imenom „KRUŠNICA“. Vrijeme obiljezavaju sportski ribolovci; validni i invalidni, koji upraznjavaju sportske aktivnosti radi razonode i rekreacije. Medju njima ima jedna vrsna i uspjesna skupina sportskih ribolovaca takmicarskog duha a koju promoviraju; Hikmet Harbas, Dzevad Dzigumovic, Meho Mulalic, Mumin Kocic, Zijad Grosic, Ahmet Hadzic a koji su svojim uspjesnim nastupima kako na opstinskim, kantonalnim, drzavnim tako i na takmicenjima organiziranim sirom Europe i svjeta na prvenstvima u lovu ribe na plovak u validnom sportu.

Izvor Krušnice Čovječija ribica u izvoru Krušnice Donji tok Krušnice

Suljo Harbaš - najbolji ribar

Isto tako vrsni takmicari u istoj sportskoj grani Fly Fishing su: Dzevad Dzigumovic, Meho Mulalic, Samir Beganovic i Suad Besirevic. U invalidnom sportu se isticu Amir Hasic, Nermin Harbas, Hasan Kovacevic.
USR “Krušnica” je i organizator tradicionalnog međunarodnog takmičenja “Potraga za Kraljicom Une” u lovu na mladicu, koje se ove godine održava od 26.05.2006.godine do 28.05.2006.godine.
Iz prezentiranog je ocigledno da je nase drustvo u citavom posmatranom periodu organiziralo razlicite vrste takmicenja u validnom i invalidnom sportu, u razlicitim sportskim disciplinama ribolova i na taj nacin profilisali vrsne sportske takmicare koji su afirmisali nase drustvo, Bosanski Krupu i BiH.
Vazno je napomenuti da je po prvi put u bogatoj istoriji Bosanske Krupe a preko naseg udruzenja aktivirana znacajna funkcija iz oblasti aqua kulture, u procesu je izgradnja jednog od naj savremenijih mrjestilista autohtonih vrsta ribe lipljena, potocne pastrmke i mladice. Nas upravni odbor je osnivac privrednog drustva „Eko Riba Krusnica“ ciji je agilni direktor Hikmet Harbas.
Ocekujemo da ce kapitalna investicija biti u funkciji krajem ove poslovne godine i da cemo prve proizvode ponuditi trzistu pocetkom 2007 godine.

Kontakt osobe:
Predsjednik skupštine: Zijad Grosić
Predsjednik udruženja: Nijaz Tatarević + 387 (0)61 144 193
Podpredsjednik udruženja: Idriz Ezić
Direktor “Eko Riba Krušnica”: Hikmet Harbas + 387 (0)61 476 141
Tel/Fax “Eko Riba Krušnica”: + 387 (0)37 471 034
Ribočuvar: Adem Taci
Adresa udruženja: 511.slavne brdske brigade, bb, 77240
Telefon: 037 47-11-31, 061/105-385

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Naučimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu (FBiH)

Član 8.
Sportsko-rekreativni ribolov smije se obavljati s najviše dva ribolovna štapa sa po dvije udice i jednim ribolovnim štapom sa plovkom i jednom udicom.
Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na umjetni mamac – varalicu.

Član 9.
Sportsko-rekreativni ribolov salmonidnih vrsta riba (svih vrsta pastrmke, mladice, glavatice i lipljena) smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom.
Ribolovni štap iz stava 1. ovog člana smije imati najviše jedan umjetni mamac (mušicu ili varalicu), bez utega.

Član 10.
Izuzev od odredbe stava 2. član 9. pri vršenju sportsko-rekreativnog ribolova na ostale vrste riba mogu se koristiti svi prirodni i umjetni mamci, osim ikre.
Zabranjeno je loviti ribu uz upotrebu strane (alohtone) vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca.

Powered by WordPress Popup