Iz regijeNajnovije vijesti

Zeleni klub pisao Predsjedništvu BiH: Neprihvatljiv nuklearni otpad u “našem dvorištu”

Zeleni klub grupe zastupnika Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta FBiH, Narodne skupštine RS i lokalnih vijeća uputio je pismo članovima Predsjedništva BiH, poručivši da je inicijativa Hrvatske da se radioaktivni i nuklearni otpad odlaže i skladišti na samoj granici s BiH ujedinio sve bh. političke snage.
Zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH i predsjednik Zelenog kluba Saša Magazinović potpisnik je pisma upućenog članovima Predsjedništva BiH kojeg prenosimo u cijelosti.

“Obraćam vam se kako bih vas informisao o aktivnostima Zelenog kluba potaknutim namjerom i započetim aktivnostima institucija Republike Hrvatske, da radioaktivni i nuklearni otpad odlaže i skladišti na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, na lokaciji Trgovska gora u općini Dvor, nekoliko stotina metara od granice sa BiH, jednako toliko udaljeno i od područja odakle veliki broj građana BiH koristi vodu za piće, te manje od 3 km od središta opštine Novi Grad u Bosni i Hercegovini.

Protivljenje ovoj neshvatljivoj odluci susjedne države u Bosni i Hercegovini je ujedinilo sve političke snage što je rijetkost u našoj državi. Parlament Bosne i Hercegovine, ali i oba entitetska parlamenta, kao i predstavnička tijela lokalnih zajednica, usvojili su suštinski iste stavove protivljenja ovoj namjeri institucija Republike Hrvatske ističući da predmetna lokacija ne ispunjava ni minimalne uslove, te da nije u skladu sa međunarodnim konvencijama, direktivama, sporazumima i standardima. Brojni su primjeri i pojedinačnih aktivnosti predstavnika izvršne vlasti po ovom pitanju, ali isto tako je nemoguće primjetiti da je izostala kvalitetna koordinacija.

Zbog toga raduje činjenica da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 22. marta 2019. godine usvojilo je zaključke kojima se, između ostalog, traži od Republike Hrvatske da lokaciju Trgovska gora, izuzme kao mjesto predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada. Liderstvo koje bi u rješavanju ovog problema preuzelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, značilo bi nadu da možemo ostvariti sinergijski efekat svih pojedinačnih aktera i aktivnosti koje poduzimaju, od lokalne zajednice, pa do državnog vrha.

Na nedavno održanoj konferenciji ‘Problem skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore’ koja je u organizaciji Zelenog kluba održana u Parlamentu BiH uz učešće velikog broja predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora, usvojen je niz zaključaka koje vam proslijeđujem.

Na kraju, u ime Zelenog kluba još jednom se zahvaljujem Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na konkretnom angažmanu po pitanju sprečavanja namjere da se nuklearni i radioaktivni otpad odlaže i skladišti u ‘našem dvorištu’, te vas molim da iskoriste svoj lični i politički kapacitet kako bi ujedinili sve raspoložive snage u zajedničkoj borbi za interese naših građana i naše države. U tom smislu, Zeleni klub stoji na raspolaganju za svaki vid saradnje i zajedničkih aktivnosti.

Pročitajte i:   Održano Prvenstvo SRS F BiH u lovi ribe udicom na plovak

Zeleni klub grupe poslanika/zastupnika Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine RS i lokalnih skupština/vijeća, dana 25. 03. 2019. godine u Sarajevu organizovao je konferenciju ‘Problem skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore’, (u daljnjem tekstu: Konferencija), te su učesnici Konferencije, uzimajući u obzir sve dosadašnje postupke i radnje koje su nadležne institucije i organi Republike Hrvatske izvršili, kao i strategije, planove i programe koje su usvojili radi uspostave/izgradnje skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore, u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, usvojili sljedeće

Zaključke i inicijative

 1. Lokacija Trgovska gora, mikrolokacija Čerkezovac, općina Dvor, Republika Hrvatska koja je Nacionalnim programom za provedbu Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) određena kao lokacija za zbrinjavanje institucionalnog radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, kao i za dugoročno skladištenje nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrene Krško, nije prihvatljiva jer se nalazi na granici, uklinjena u teritorij Bosne i Hercegovine, te ista ne ispunjava eliminatorne kriterije za odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada.
  Zbog blizine granice sa Bosnom i Hercegovinom i njenog geografskog položaja predmetna lokacija imat će najveći negativni utjecaj na stanovništvo i životnu sredinu u Bosni i Hercegovini, na raznovrsni biljni i životinjski svijet, na rijeku Unu i vodozahvate vode za piće, ugrozit će Park prirode „Una“, Nacionalni park „Una“ i onemogućiti turizam i proizvodnju zdrave hrane u cijelom pogođenom području.
 2. Dosadašnji postupci koji su vođeni od strane institucija i organa Republike Hrvatske, a koji se odnose na odabir lokacije na Trgovskoj gori za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, nisu u skladu sa međunarodnim konvencijama, direktivama, sporazumima i standardima koji su pravno obavezujući i za Republiku Hrvatsku.
 3. Pozdravljamo i izražavamo podršku zaključcima koje je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo na sjednici održanoj 22. marta 2019. godine kojima se, između ostalog, traži od Republike Hrvatske da lokaciju Trgovska gora, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, izuzme kao mjesto predviđeno za odlaganje i skaldištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada.”.
 4. Pozivamo sve nadležne institucije i organe u Bosni i Hercegovini na intenzivniji institucionalni i sveobuhvatni pristup radi osporavanja i sprečavanja uspostavljanja skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore korištenjem pravnog osnova iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti (Beč, 17. jun 1994. godine), Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i zbrinjavanja radioaktivnog otpada (Beč, 5. septembar 1997. godine), Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Espoo, februar 1991. godine) sa Protokolom o strateškoj procjeni okoliša (Kijev 21. maj 2003. godine), Arhuske konvencije od 25. juna 1998. godine o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristup pravdi u okolišnim pitanjima i EU/EURATOM direktiva.
 5. Predlaže se Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da se hitno izvrši izmjena i dopuna Odluke o formiranju Radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom skladišta/odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore, Općina Dvor, Republika Hrvatska, radi izmjene članova posalnika/zastupnika i delegata kojima je istekao mandat, te da se poboljša operativnost i efikasnost ovog radnog tijela.
 6. Uvažavajući dosadašnji aktivizam i pravovremene reakcije pozivamo sve lokalne zajednice, gradove i općine u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koje su posredno i neposredno zahvaćene i pogođene mogućim negativnim utjecajem skaldišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore da i dalje prate, planiraju i organiziraju događaje koji imaju za cilj razvijanje svijesti o zaštiti zdravlja, životne sredine i okolinske sigurnosti, kao i protivljenje/sprečavanje uspostave predmetnog radioaktivnog i nuklearanog skladišta/odlagališta.
 7. Predlaže se nadležnim institucijama utvrđivanje mogućnosti sudske zaštite ljudskih prava građana sa obje strane rijeke Une, a zbog kršenja osnovnih ljudskih prava i prava na zdavu životnu sredinu.
 8. Pozivamo nadležene institucije Bosne i Hercegovine da pristupe formiranju pravnog i ekspertnog tima koji će izvršiti pripremu scenarija za pravne i institucionalne postupke, ukoliko Republika Hrvatska i dalje bude ignorirala i zanemarivala usvojene i prezentirane stavove kroz Rezoluciju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i zaključke Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
 9. Predlaže se Zelenom klubu da o ovim zaključcima upoznaju nadležne institucije i javnost u Bosni i Hercegovini, kao i Europski parlament i nadležne međunarodne institucije i organizacije.”
Pročitajte i:   Poziv za učešće na Prvenstvu i Kupu FBiH u lovu ribe udicom na plovak

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.