Zapisnik sa 9. redovne skupštine SRS F BiH

Zapisnik sa 9. redovne Skupštine SRS FBiH koja je održana dana 06.03.2010. godine u Zenici u prostorijama hotela “Internacional” sa početkom u 11:00 sati.
D N E V N I         R E D
1. Izbor Skupštinskih tijela:
a) Radno predsjedništvo;
b) Verifikaciona komisija;
c) Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika.
2. Izvješća:
a) Rad Upravnog odbora;
b) Rad Nadzornog odbora.
3. Utvrđivanje visine doprinosa članica saveza prema SRS FBiH sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu FBiH.
4. Plan rada za 2010. godinu.
5. Finansijski plan za 2010. godinu.
6. Popuna Upravnog odbora SRS FBiH.
7. Izbor – rotacija na poziciji predsjednika Upravnog odbora SRS FBiH.
8. Izbor – rotacija na poziciji predsjednika / dopredsjednika Skupštine SRS FBiH.
8a. Tekuća pitanja i zapisnika sa skupštine u Livnu .
9. Razmatranje zahtjeva za prijem u članstvo SRS FBiH.
10. Informacija o pripremama za Europsko prvenstvo u Fly Fischingu.
11. Razno
Nakon otvaranja sjednice i rasprave o dnevnom redu , izvršena je dopuna .
predloženog dnevnog reda te je dodana točka 8a. dnevnog reda nakon čega je dnevni red sa dopunom jednoglasno usvojen.

U međuvremenu je verifikaciona komisija je ustanovila da je prisutno 43 zastupnika, te da Skupština ima kvorum i može donositi pravosnažne odluke.

Potom je otvorena rasprava po točkama dnevnog reda sukladno utvrđenom redosljedu te su donesene odluke i zaključci kako slijedi :

Ad. 1.
Radna tijela skupštine izabrana su kako slijedi :

RADNO PREDSJEDNIŠTVO:  Gromilić Igor, Uzunović Sidik i Hodak Zlatko.

VERIFIKACIONA KOMISIJA: Mirsudin Hodžić i Čurčić Milorad.

ZAPISNIČAR: Doglod Adnan.

OVJERIVAČI ZAPISNIKA: Jamaković Bahrudin i Uzunović Sidik.

Ad. 2.
Odluka Skupštine SRS FBiH:
Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora SRS FBiH, kao i izvještaj Nadzornog odbora o pregledu materijalno – finansijskog poslovanja. Odluka je donesena sa jednim suzdržanim glasom.

Pročitajte i:   Kalendar takmičenja Sportsko ribolovnog saveza BiH za 2024. godinu

Ad. 3.
Odluka Skupštine SRS FBiH:

Udruženja koja ne gazduju ribljim fondom dužna su platiti članarinu prema SRS FBiH u visini od 10 % od prodane članske markice.
– 2 glasa protiv.
– Da bi se mogla tačno ustanoviti visina obaveza prema Savezu predlaže se štampanje markica u različitim bojama (po kategorijama).

Ad. 4. i 5.
Odluka Skupštine SRS FBiH:
Jednoglasnom odlukom zastupnika usvaja se Plan rada za 2010. godinu.

Odluka Skupštine SRS FBiH:
Usvaja se Finansijski plan za 2010. godinu. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 6.
Odluka Skupštine SRS FBiH:
O popuni Upravnog odbora SRS FBiH. Na prijedlog Upravnog odbora izvršene su slijedeće rotacije:

Umjesto Ahme Gogića u Upravni odbor SRS F BiH izabran je Vahid Lelić.
Umjesto Stipe Čuljka u Upravni odbor SRS F BiH izabran je Josip Praljak.
Umjesto Ermina Hadžića u Upravni odbor SRS F BiH izanbran je Darko Ružić.
Umjesto Hilmije Širbegovića u Upravni odbor SRS F BiH izabran je Fadil Kubat.
Umjesto Borka Grbavca u Upravni odbor SRS F BiH izabran je Miljenko Radić.
Umjesto Tihomira Popovića u Upravni odbor SRS F BiH izabran je Igor Gromilić.

– Odluka je donesena sa 3 glasa protiv.

Ad. 7.
Odluka Skupštine SRS FBiH:
Gromilić Igor imenuje se za predsjednika Upravnog odbora SRS FBiH.
Dosadašnji predsjednik Christian Oršolić ostaje dopredsjednik Upravnog odbora SRS FBiH.
Mandat izabranih osoba traje do redovne izborne skupštine, odnosno ističe zajedno sa ranije izabranim članovima Upravnog odbora.

– Odluka je donesena sa jednim suzdržanim glasom.

Ad. 8.
Odluka Skupštine SRS FBiH:
O imenovanju Hodak Zlatka za predjednika Skupštine SRS FBiH.

Pročitajte i:   Održana prva dva kola Premijer Feeder lige Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Odluka Skupštine SRS FBiH:
O imenovanju Ašić Muhameda za zamjenika predsjednika Skupštine SRS FBiH.

– Odluke su donesene sa jednim suzdržanim glasom.

Ad. 8 a.
Odluka Skupštine SRS FBiH:
O imenovanju Gunjić Damira za predsjednika Komisije za izradu prijedloga izmjena Zakona o slatkovodnom ribarstvu. Predsjednik komisije je ovlašten da sam izabere još 2 člana komisije.

Odluka Skupštine SRS FBiH:
Usvaja se zapisnik sa Skupštine SRS FBiH koja je održana u Livnu 24.01.2008. godine.

Ad. 9.
Odluka Skupštine SRS FBiH:
Odbacuju se zahtjevi UGSR “Naša sredina” Zavidovići i UŠR “Jug 2009.” Mostar za prijem u članstvo SRS FBiH iz razloga što su njihove aplikacije nepotpune, a zahtjev za prijem u članstvo RIZ “Krajina” d.o.o. Bihać se odlaže do daljnjeg.

Ad. 10.
Odluka Skupštine SRS FBiH:
Prihvata se informacija o pripremama za Europsko prvenstvo u Fly Fischingu.
Udruženja koja su dužna sredstva za članarinu za 2009. godinu ista moraju uplatiti na račun SRS FBiH u roku od 30 dana. U slučaju da se dugovanja ne izmire Upravni odbor je zadužen da iste sankcioniše u skladu sa Statutom SRS FBiH.

Ad. 11.
Odluka Skupštine SRS FBiH:
Zbog velikih doprinosa u radu Saveza Ermin Hadžić se nagrađuje zahvalnicom.

Zenica, 06.03.2010. godine
ZAPISNIČAR: Doglod Adnan
OVJERIVAČI ZAPISNIKA: Uzunović Sidik Jamaković Bahrudin
Predsjednik Skupštine SRS FBiH: Hodak Zlatko

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.