Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Održana sjednica Upravnog odbora SRS FBiH

Dana 24.03.2012. godine održana je redovna prva sjednica Upravnog odbora  SRS Federacije BiH  u novom sazivu sa početkom u 11,00 sati.
PRISUTNI POZVANI ČLANOVI: 1.Bahrudin Vrana (BPK) ; 2. Ašić Muhamed (USK) ; 3.Pjevac Josip (HNŽ) ; 4.Kučinski Marcel (SBK) ; 5. Vrgovčević Fuad(ZE-DO) ; 6. Lelić Vahid(TK) ; 7. Bošnjak Stanko (ZHK) ; 8. Gromilić Igor( LK) ; 9. Hodak Zlatko (Jajce-.Dopredsjed. Skupštine SRS F BiH).
ODSUTNI POZVANI ČLANOVI I GOSTI: 10. Christian Oršolić (Pos.Kanton) ; 11. Darko Ružić (SK) ; 12. Mitko Pirkić (Konjic) Predsjednik Skupštine
ZAPISNIČAR: Lidija Bogić, sekretar Saveza Federacije BiH
Sastanak je vodio Predsjednik SRS Federacije BiH , Marcel Kučinski
Usvojen je jednoglasno slijedeći DNEVNI RED:

1. Informacija o provedenim aktivnostima vezanim za registraciju novih ovlaštenih osoba- Završni račun SRS F BiH za 2011.godinu- Zapisnik sa Skupštine SRS F BiH  od 21.01.2012. i aktivnosti delegate u UO SRS BiH,

2. Zapisnik o primopredaji dužnosti u Savezu;

3. Informacija o Finansijskoj stanju na dan 15.3.2011. u SRS F BiH izvršene obveze
po Planu za 2012.

4. Utvrdjivanje obaveza članova Upravnog odbora SRS F BiH -podjela zadataka;

5. Informacija o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o slatkovodnom ribarstvu F BiH i utvrđivanje daljih obveza Komisije SRS F BiH za usaglašavanje teksta Zakona

6. Donošenje odluke o formiranje Takmičarske komisije 3 člana ;

7..Donošenje odluke o formiranju sudiijske komisije 3 člana ;

8. Donošenje odluke o izmjeni Kalendara takmičenja u SRS Federacije BiH za 2012.g. Broj 20/2012TK i usaglašavanje sa Kalendarom SRS BiH broj 22/2012/TKSRSBiH;

9. Donošenje odluke o izboru 1 člana iz SRS F BiH u Sudijsku komisiju SRS BiH ;

10. Donošenje odluke o Izboru komisije za ekologiju i zaštitu ribljeg fonda ;

11. Donošenje Odluke o Izboru Komisije za marketing;

12. Donošenje Odluke o izboru komisije za nagrade i priznanja Saveza F BiH;

13. Informacija vezana za organizaciju Skupštine SRS BiH u Bihaću ;

 •       – Izvještaj o radu SRS BiH za 2011 godinu,
 •       – Plan prihoda i rashoda SRS BiH za 2012.
 •       – Zajednički kriteriji za utvrđivanje troškova u državnim ligama
 •       – Program rada SRS BiH za 2012 godinu
 •       – Utvrdjivanje stavova vezanih za donošenje odluka o domaćinima prvenstava :JPK,SP po objavljenim Natječajima SRS BiH za 2012, 2013 I 2015 godinu;

14. Razno

 •       – Dopis Kantonalnog saveza ZE-DO kantona vezan za kormorane
 •      – Stav u vezi jezera “Hazna” Gradačac,
 •      – Stav u vezi plačanja naknada u vezi ribolovnog prava u USK,
 •      – Donošenje odluke o osiguranju prostorija SRS F BiH
 •      – Nabavka osnovnih sredstava
 •      – Izvjestaj sa takmicenja u Ustikolini- Vrana Bahrudin

Nakon što je usvojen Dnevni red radilo se po usvojenim tačkama dnevnog reda i doneseni su slijedeći zaključci:

ZAKLJUČAK PO TAČKI 1.

Jednoglasno je prihvačena ponuđena informacija o registraciji novih ovlaštenih osoba, informacija o predaji Završnog računa, te tekst Zapisnika sa Skupštine SRS Federacije BiH.odrzane u Maglaju,te o održanon sastanku članova UO SRS iz F BiH u Upravnom odboru SRS BiH, a koji je održan u povodu priprema delegate za sjednicu UO SRS BiH.Prihvačena je informacija o podnosenim zahtijevima za izdavanje novog Rjesenja o ovlaštenim osobama , te deponovanju novih potpisnika u poslovnioj banci za obavljhanje platnog prometa.

ZAKLJUČCI POD TAČKOM 2.
Prihvačena je Informacija o zvaničnoj primopredaju dužnosti u SRS federacije BiH i Zapisnik o primopredaji kojim je izvršen popis (inventura) stanja osnovnih sredstava i dokumentacije koja je primljena od starog Upravnog odbora.

ZAKLJUČAK POD TAČKOM 3.
Informacija o trenutnom stanju Finansijskih obaveza na dan 23.03.2012 godine. Zaključeno je da članice koje su zaključile ugovor o reprogramiranju duga sukladno Odlucii Skupštine iz Maglaja nisu izvršile svoju obavezu. U tom smislu donesena je Odluka da se odmah svim članicama koje nisu uplatile 1 ratu duga do 15 marta uputi opomena da to izvrše odmah,a u slučaju da to ne urade da se zatraži intervencija inspekcija Kantonalnih ministarstava i naplata sredstava sukladno ugovoru. Za članice koje su aplicirale za domaćine medjunarodnih prvenstava , a nisu ispinili obveze poništava se potvrda o izmirenju obveza prema SRS BiH i kod donošenja odluke traži od organa SRS BiH da poštuju ovu Odluku Skupštine SRS Federacije BIH:
Pregled uplaćenih dugovanja sa 23. 03.2012. je slijedeći:

PREGLED DUGOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA PO PITANJU UPLATE ČLANARINE
ZA 2010 i 2011. GODINU I REPROGRAMIRANIM DUGOVIMA TEMELJEM POTPISANOG
UGOVORA (izvrsene uplate i stanje na dan 23.03.2012.)
================================================================
ČLANICA                                                          DUG               UPLACENO     OSATAK
do 23.3.             DUGA
================================================================
1.SRD “KLJUČ” KLJUČ USK……………1.245,00…………300,00…………. 945,00
2.SRD Bužim USK …………………………..310,00……………………………….310,00
3.ŠRDUNA” BIHAĆ USK…………………3055,00…………2.000,00………1 055,00
4.ŠRU “Bjelave” Čapljina…………………..550,00…………..550,00……………0,00
5.SRD”Neretva 1933” Mostar………….8.170,00……………………………. 8 170,00
6.SRD “Konjic” Konjic HNK……………..6 457,00…………………………….6 457,00
7.SRD”Dunajac” Čitluk HNK…………….1 505,00…………………………….1 505,00
8.SRD”Rama” Prozor HNK…………………695,00…………..208,50……….. 486,50
9.SRD”Bregava” Stolac HNK……………….951,00……………………………….951,00
10.SRD “UNAC” Drvar LK………………….815,00………………………………..815,00
11.SRD”STRŽANJ”-Šuica LK………………670,00………………………………670,00
12.SRD Buško jez. Tomisl.LK…………….1 500,00…………………………..1. 500,00
13.SRD”Kravice” LjubuškiZHK…………….905,00……………………………..905,00
14.SRD”H.Sofradžija”Ustikolina…………..425,00…………………………….. 425,00
15.SRD” Kulina” Doboj JUG…………………615,00………..460,00………….155,00
16.SRD”Kakanj” KAKANJ ZE-DO……….1. 690,00…………………………..1 690,00
17.SRD”Visoko” VISOKO ZE-DO……………415,00……………………………. 415,00
18.SRD”Škobalj” USORA……………………2 180,00…………………………..2 180,00
UKUPNO………………………………………..32 153,00……3.518,50……….28.634,50

IZMIRENE OBAVEZE U 2012 GODINI Iznose………………,,,,,,,,,,,,,,,,..20.864,20 KM
a uglavnom odnose se na stampanje obrazaca za dozvole, markice i članske knjižice; obaveze prema SRS BiH, rezijski troškovi u 2012, organizacija Skupštine SRS F BiH u Maglaju.
NEIZMIRENE A STVORENE OBVEZE IZ 2011. i   U 2012 . GODINI
=================================================================
– Plaćanje panoa sa prepariranim …………………1.400,00 KM
– Računi za štampu obrazaca –dozvola i markica za 2012 u B.Luku ………..3.611,21 KM
– Odlazak na sjednicu u Ministarstvo vodoprivrede putni troškovi……..…56,00 KM
– Troškovi izrade završnog računa …………………………………………………865,78 KM
-Obaveze prema SRS BiH za 2011………………………………………………..1.600,00 KM
UKUPNO………………………………………………………………………………7.532,99 KM

STANJE ŽR NA DAN 24.03.2012……………………………………………… 1.613,84 KM
STANJE BLAGAJNE……………………… ……………………………………….. 229,60 KM

Upravni odbor SRS Federacije apeluje na sve članice Saveza da sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, po prodaji dozvola za i KVARTAL 2012 godine akontativno uplate članarinu za prodate dozvole do 1.4.2012 godine,kako bi Savez F BiH mogao izvršiti obaveze , posebno prema SRS BiH i ostalim dobavljačima prije svega troškovi štampe dozvola za 2012. godinu koji su najveća stavka i prema  dosadašnjim fakturama iznose 6.350,80 + 3.611,21 = 9.962,01 KM od čega je plačeno 6.250,80 KM. a pristigle fakture u iznosu od 3.611,21 KM nisu plaćene.
Posebno apelujemo uplatu sredstava radi pripreme i organizacije Federalnih takmičenja u 2012 omogućavanje normalnog rada Federalnog saveza.

Zaključeno je da Igor Gromilić hitno u Ministrstvu poljoprivrede F BiH prikupi informacije vezane za pomoć Ministarstva i donaciju za kupovinu ribolovnog panoa sa prepariranim ribama koji je obećan i navodno je donesena odluka, kako bi se mogli izmiriti i ti troškovi.
Zaključeno je da se u Kantonalnoj poreznoj upravi uputi Zahtjev za dostavu informacije , vezane za otpis kamate u iznosu od 12.000 KM , koja bi po nezvaničnim informacijama trebala biti otpisana, te da se o tome na narednoj sjednici podnese  informacija.

ZAKLJUČAK PO TAČKI 5.
Prihvačena je Informacija o provedenim aktivnostima o javnoj raspravi vezanoj za Nacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu F BiH i izraženo žaljenje zbog činjenice da u toku izrade teksta nitko od predstavnika u SRS F BiH nije bio direktnije uključen u izradu samog teksta, a rasprava koja je vodjena u Ministarstvu kao stručna rasprava vodjena je u trenutku dok je Savez provodio raspravu u udruženjima, tako da mnoge primjedbe su zakasnile jer je Ministarstvo ne znamo iz kojih razloga skratilo raspravu i tražilo da im se dostave primjedbe do 15.03.2012 godine što je i učinjeno na način da su sve pristigle primjedbe objedinjene i kao takve poslane Ministarstvu.

Zaključeno je da formirana radna grupa: Oršolić Christian, Gromilić Igor i Ružić Darko se uključe u aktivnosti oko izrade Pravilnika i u ime Saveza ostvare kontakt sa Ministarstvom .

Pročitajte i:   EKOLOŠKA KATASTROFA ILI CVJETANJE JEZERA: Šta kažu stručnjaci o ružnim slikama sa Jablaničkog i drugih jezera?

Zaključeno je da se o ovakvom stavu informiše Ministarstvo poljoprivrede F BiH i još jednom izrazi nezadovoljstvo samim postupkom provodjenja rasprave i skračenja iste, jer našim korisnicima ribolovnog prava nije data prilika da svi blagovremeno daju primjedbe na tekst Nacrta Zakona, a većina Zakona se odbnosi na članice Saveza.

ZAKLJUČAK PO TAČKI 6.
Formirana je takmičarska komisija u sastavu:
1. Vrgovčević Fuad ( ZE-DO KANTON) ………….. predsjednik komisije
2. Filipović Mirsad ( TZ Kanton)……………………. član komisije
3. Pjevac Josip ( HNŽ)……………………………………. član komisije

Zadatak komisije je da u skladu sa Pravilnikom donesenim 21.12.2011 godine  provede takmičenja u SRS Federacije BiH, i zajedno sa sudijskom komisijom sačini prijedlog sudija i delegata koji ce suditi na Federalnim takmičenjima i državnim ligama koje se sprovode na teritoriji Federacije BiH. Sekretar komisije  je Adnan Doglod Zenica

ZAKLJUČAK PO TAČKI   7.
Formirana je sudijska komisija u sastavu:
1. Ašić Muhamed (USK) ……………………… Predsjednik komisije
2. Ivica Tomičić ( SBK)………………………… član komisije
3. Doglod Adnan (ZE-DO)……………………..član komisije i sektretar sudijske i takmičarske komisije

Svim sudijama izdavat ce se licence za kategoriju „društvene sudije“ i kategoriju „državni sudija“: Članarina sudijska taksa iznosi 10 KM i svi sudci je moraju uplatiti do 01.05.2012 . godine kako bi im se ovjerila licenca Sudci koji su imali raniji rang “kantonalni sudija” a sada ukinuti rang „kantonalni sudija“ mogu podnijeti zahtijev sudijskoj komisiji za priznanje statusa „državni sudija“ uz uplatu takse od 10 KM do 1.05.2012. godine na ime izdavanja licence i sudijske iskaznice.

Do izrade novih iskaznica vrijede stare iskaznice za sve sudije.Sredstva prikupljena od taksi koristit ce se isključivo za rad sudijske komisije, sjednice i edukaciju sudija.

Zaključeno je da predsjednici sudijske i takmičarske komisije u sto kracem roku sazovu sjednicu u Zenici i izvrše delegirane delegata, sudija za takmičenja na nivou SRS Federacije BiH, te za državna takmičenja, gdje to naš savez ima obavezu za 2012. godinu.

ZAKLJUČAK PO TAČKI   8.
Zaključeno je da se hitno uputi zahtijev TK SRS BiH da neke termine koji su nelogični ispravi u Kalendaru SRS BiH, te da se nakon toga izvrše manje korekcije u Kalendaru Federalnih takmičenja i KALENDAR objavi u konačnom obliku na WEB stranici SRS BiH i FB profilu SRS F BiH i dostavi svim udruzenjima članicama Saveza. Za obavijest TK SRS BiH i dostavu zahtjeva za ispravku kalendara zadužuje se Predsjednik TK SRS F BiH Fuad  Vrgovčević koji to mora da uradi do sastanka u Bihaću i pismeno o tome traži očitovanje  TK SRS BiH i Upravnog odbora SRS BiH,a nakon toga da se urade korekcije u Kalendaru SRS F BiH.
Kalendar takmičenja kada se uradi mora se poslati svim udruženjima. Kotizacija za  Federalna takmičenja se ukida u 2012 godini. Troškove takmičenja snosi SRS Federacije BiH iz izvornih prihoda za plačanje troškova sudija, delegata, medalja , pehara, diploma, a sa svim domaćinima odredjeni Komesari moraju najmanje 30 dana prija takmičenja sačiniti protokol o medjusobnim obavezama SRS F BiH i domaćina takmičenja.

Z
AKLJUČAK PO TAČKI 9.
U sudijsku komisiju SRS BiH imenuje se Jagar Milan iz SRD Vogošča, državni sudija, koji ima zadatak da na nivou SRS BiH u sudijskoj komisiji usaglašava stavove oko delegiranja sudija, doobuku i licenciranju sudija za zvanje „medjunarodni sudija“ u svemu prema usvojenom Pravilniku o radu TAKMIČARSKE I SUDIJSKE komisije SRS BiH.O ovom treba Kancelarija saveza Federacije BIH da obavjesti Kancelariju SRS BiH pismenim putem.
ZAKLJUČAK PO TAČKI 10.
U komisiju za ekologiju i zaštitu ribljeg fonda imenuju se:
1. Ćuljak Stipo ( HNŽ) iz Prozora………..    ….predsjednik komisije
2. Indir Melić (SBK) Travnik……………….      ..član komisije
3. Tahirić Rifat (USK) RIZ“Krajina-Bihać…..   član komisije
4. Rifat Betović– (LK) Livno………………………član
Zadatak komisije je da kontaktira sa Ministarstvom poljoprivrede F BiH i Kantonalnim ministarstvima te drugin institucijama u cilju ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj ribarstva poribljavanje i zaštitu okoliša radi ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj ribarstva.te posebno ostvarivanje kontakta sa Elektroprivredama koje djeluju na području Federacije BiH i imaju obavezu za naknadu stete za unisten riblji fond.

ZAKLJUČAK PO TAČKI 11.
U komisiju za marketing delegiraju se članovi upravnog odbora i to savaki zadužen za svoj Kanton. Zadatak komisije i članova je da u ime Upravnog odbora kontaktiraju sa Kantonalnim inistarstvima prije svega za osiguranje dodatnih sredstava za takmičenja koja Federalni savez provodi na kantonu iz kog su članovi Upravnog odbora i tako se pomogne domačinima Federalnih takmičenja da osiguraju dodatna stredstva za provođenje Federalnih i kantonalnih takmičenja ako ih Kantonalni savezi organizuju .

ZAKLJUČAK PO TAČKI 12.
Formirana je komisija za nagrade i priznanja u sastavu:

1. Vrana Bahrudin (BPK) Goražde………………… predsjednik komisije
2. Lelić Vehid ( TK) …………………………………….. član
3. Kučinski Marcel ………………………………………član
Zadatak komisije je da u skladu sa sredstvima i Pravilnikom o dodjeli priznanja raspiše oglas za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada u SRS F BiH.

ZAKLJUČAK PO TAČKI 13.
Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatrani su materijali koji ce biti razmatrani na Skupštini SRS BiH u Bihaću 31.03.2012 godine i Upravnom odboru SRS BiH 30.03.2012 . također zakazanom u BiHaću.

Zaključeno je da se delegatima iz SRS Federacije preporučuje da ne prihvate ponuđeni Finansijski plan SRS BiH za 2012. godinu dok se ne utvrdi odgovornost članova Upravnog odbora zbog stvorenih ,a neizmirenih obaveza,jer su stvarani troškovi, a nije radjen rebalans troškova, analiza istih u toku godine. Nadzornom odboru se upucuje Zahtjev da utvrdi odgovornost za stvaranje obaveza , a nepokrivanje istih kvalitetnim prihodima i ovakvim nedomaćinskim poslovanjem dovođenja Saveza u situaciju da ne može kvalitetno izmirivati obaveze u 2012 godinijer vec na startu 2012 godine nedostaje 1/3 sredstava koji ce se osigurati iz realnih izvora prihoda.
Sukladno članu 18. Statuta SRS BiH Upravni odbor nakon uvrđivanjanja odgovornosti članova upravnog odbora će se očitovati da li će pokrenuti postupak opoziva članova iz SRS F BiH u Upravnom SRS BiH.

Posebno je apostrofirana odgovornost sekretara SRS BiH, koji je neposredni izvršilac izvršenja plana , a tek sada  u 2012 g.je utvrđeno da savez BiH ima 18.817,57 KM neizmirenih obaveza iz 2011 godine što dokazuje da je Savez BIH nije poslovao pozitivno nego sa gubitkom , te da nikog ne opravdava činjenica da iskazuju netačni podaci .

Upravni odbor SRS F BiH predlaže se članovima u Upravnom odboru i Skupštini SRS BiH da donesu odluku da se u 2012 godini ne finansira ni jedan nastup bilo koje reprezentacije BIH , jer je očito da iskazane obaveze(dug) i nerealni izvori osiguranja sredstava dovesti će u u potpunu blokadu SRS BiH.SRS F BiH je u 2012 godinu svoju članarinu povečao za 25% , u cilju razrjesenje finansijske situacije u SRS BiH,iako i to nije potpuno realno zbog opadanja broja članova, a očito je da i pored ove dobre namjere neće se moći isfinansirati sve planirane aktivnosti u SRS BiH zbog nepostojanja realnih
izvora finansiranja, koji treba da pokriju planirane rashode sto je rekla i komisija UO SRS BiH koja je radila drugu varijantu FIN PLANA za 2012 .godinu.

Kod izdvajanja sredstava za međunarodna takmičenja predlaže se da se samo izmire obaveze plačanje članarina prema FIPSed i FIPS MOUCHE Federaciji, kako se ne bi došlo zbog neizmirenja obaveza po tom osnovu pod sankcije tih Federacija.

Ako se pak Upravni odbor odluči za odobrenje nastupa da to bude pod kriterijumima da svi mogu koji žele nastupiti ,ali samo putem ostvarivanja donatorskih sredstava, a nikako iz izvornih sredstava SRS BiH jer za ovo ne postoje realne osnove, jer nastupe i finansiranje treba staviti u realne osnove.

Pročitajte i:   Poziv na Kup SRS BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom

Što se tiče određivanje domaćina SP u 2013 i 2015 godinu zauzet je slijedeći stav:

Upravni odbor daje punu podršku SRU“Bjelave“ Čapljina za domaćina SP invalida i veteran 2013 i ograđuje se od neargumentovanih neprovjerenih i paušalnih ocjena , te odlaganja donošenja Odluke o domaćinu prvenstva svijeta 2013. do prvog kola invalidske lige na Karaotoku i traži od Delegata u Upravnom odboru i Skupštini SRS BiH iz redova SRS Federacije BIH za glasaju za odluku da se aplikantu dodjeli organizacija prvenstva, koja je u potpunosti sukladna raspisanom natječaju ,a bilo kakva odlganja dovest ce do kašnjenja u priprema i čak dovesti u pitanje samu organizaciju prvenstva 2013 godine jer vremena za pripremu i organizaciju ovog SP nema dovoljno.

Što se tiče SP u Fly Fishingu 2015 godine Upravni odbor podržava sva tri društva iz SRS F BiH koja su aplicirala za domacina SP u Fly Fishingu 2015 godine (SRD “Neretva 1933”, USR “Una” i USR “Zlatovčica”) i predlaže da članovi u Upravnom odboru SRS BiH i Skupštini SRS BiH, odlože odluku o izboru domaćina ovog prvenstva . Obrazloženje za ovakav stav Upravni odbor temelji na činjenicama i sljedećim ocjenama:

Upravni odbor SRS F BiH je ocjenio da ovaka odluka treba da se donese iz razloga što u Upravnom odboru SRS BIH došlo je do očite podjele članova UO SRS BiH , čak i na nacionalne , a što je pokazalo glasanje na zadnjoj sjednici UO SRS BiH, nedosljednosti u donošenju vlastitih odluka, a samo izjašnjavanje u ovakvim okolnostima kada su prisutni uticaji pojedinaca, nepostojanje koncenzusa među članovima UO SRS BiH ne uzimanje u obzir mišljenja ljudi koji godinama vode Fly Fishing kao što su: komesari, takmičari, reprezentativci, baš naprotiv dominantno mišljenje je ljudi koji o Fly Fishingu najmanje znaju ali bi htjeli da odlučuju . Sve ovo može negativno uticati na članice SRS F BiH, preglasavanje, stvaranje nezdrave klime , nedavanja podjednakih šansi svim aplikantima , da dokažu opravdanost i kvalitetu svoje aplikacije, tržišni faktor organizacije prvenstva na čemu insistira član 3.5 Statuta FIPS MOUCHE federacije i Pravila te Federacije sa kojima smo trebali uskladiti odredbe našeg Statuta SRS BiH, a nismo i nisu to uradili oni koji su to imali kao obavezu.
Upravni odbor SRS F BiH konstatuje da se odluka o izboru domaćina prvenstva u ovakvim tvrdim stavovima pojedinaca  koji ih baziraju na samo sebi znanim kriterijumima, obećanjima pojedinaca i stvaranje grupa za glasanje i preglasavanje, posebno iskazanu „nacionalnu brigu“ koju su pojedinci iskazali tokom „kampanje“ za dobivanje glasova i istomišljenika je najlošija stvar koja nam se desila.

Posto još ima dosta vremena, a ne želeći da ikog od svojih članica favorizuje ili potcjenjuje, Upravni odbor zaključuje da je neophodno donijeti odluku o odgađanju izbora domacima 35. Svjetskog prvenstva u mušičarenju 2015. u BIH, te predlaže u cilju donošenja korektne odluke, da svi aplikanti 30.03.2012 izvrše predstavljanje svojih mogućnosti komisiji koju je formirao UO SRS BiH, da komisija sačini Izvještaj u kom bi bila konačna izjašnjenja aplikanata i koja bi nedvojbeno poslužila kao osnov za provjeru svih navoda iz aplikacije na terenu (stazama) i infrastrukturnim objektima, jer i takmičarima, selektoru i predstavnicima u ovom Upravnom odboru neke staze iz aplikacija su u tehničkom smislu potpuno nepoznate i nikad nisu bile korištene za Fly Fishing. Nakon uvida u staze i infrastrukturne objekte izradio bi se stručni izvještaj , baziran na činjenicama utvrdjenim na terenu, sagledavanju stvarnih troškova za svaku varijantu i svako opredjeljenje , prije svega staze kakve se traže Natječajem i FIPS MOUCHE dodatnim pravilima za
međunarodna takmičenjima, a ne paušalnim ocjenama pojedinaca, obećanjima koja pojedinci uzimaju za pravo da ih daju kao da su oni organi upravljanja društvima, Upravnim odborima i Savezima, nadmudrivanjima i preglasavanjima i odbacivanje bilo kod aplikanta u fazi priprema i dokazivanja opravdanosti aplikacije.

Zaključeno je da se sa ovim stavom upoznaju članovi Upravnog SRS B iH koji su iz SRS F BiH, a da se na konsultativnom sastanku 31.04.2012. sa ovim stavom upoznaju iz SRS F BiH u Skupštini SRS BiH i zatraži od njih da se izbore za ovakvo donošenje odluke i bilo kakvo nekorektno, mimo kriterija donošenje odluke i stvaranje razdora u SRS Federacije BiH.

ZAKLJUČAK PO TAČKI 14.
Razmotreno je više dopisa i prijedloga i zaključeno slijedeće

a) Prihvata se dopis USR“Bistro“ Zenica a u vezi kormorana i šteta koju isti stvaraju na vodama i donosi Odluka da se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputi pismo sa zahtjevom za zakonsko rjesenje ovog problema.

b) Prhvacen je stav Kantonalnog saveza vezan ZE-DO Kantona za njihov prigovor za izbor delegata ispred Kantona i nastavak suradnje i poštivanja odluka. U konstelaciji stanja nepostojanja kriterija za izbor delegata, Upravni odbor ce sačiniti kriterije za Izbor delegata ovog Saveza za Upravni odbor i organe SRS F BiH i organe SRS BiH i iste blagovremeno dostaviti na javnu raspravu, što ce u budučnosti biti kriterij biranja bilo kog clana u neki organ ili tjelo SRS F BIH. Saradnja sa Kantonalnim savezom je nedvojnena i nikad nije bila dovedena u pitanje,a posebno novo izabranog Upravnog odbora koji daje punu podršku  radu Kantobalnog saveza ZE-DO kantona i svim članicama iz tog kantona.

c) Prihvaćen je zahtjev SRD Hutovo da se Elektroprivredi HZ HB i Ministarstvi poljoprivrede HNŽ uputi zahtijev da postuju izdato ribolovno pravo SRD Hutovo i ukinu zabranu ribolova na jezeru „Vrutak“ i neovlašteno postavljanje tabli upozorenja, jer Elektroprivreda HZ HB nema ribolovno pravo na tim vodama i ne može postavljati takva ograničenja i upozorenja.

d) Podržan je prijedlog iz USK da Federalni savez uputi pismo Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u USK i instira na smamnjenju naknada za ribolovno pravo koje na ovom kantonu placaju clanice našeg saveza koje imaju ribolovno pravo, a ti iznosi su veći i do 10 puta nego na drugim kantonima i ugrožavaju rad društava jer ne mogu ispuniti sve obaveze.

e) SRD“Hazna“ Gradačac da mora da izmiri svioje obaveze po pitanju članarine SRS F BiH,a Upravni odbor ce na narednoj sjednici sukladno odluci Skupštine iz Maglaja donijeti odluku o pomoći ovom udruzenju-članici za sanaciju štete nastale pražnjenjem jezera“Hazna“ i uništenju ribljeg fonda.

f) Donesena je Odluka da se izvrši osiguranje imovine SRS F BiH (prostorija i ostalog) prema ponudi od osiguravatelja “Sarajevo osiguranje“ i sa istim sačini godišnji ugovor .Za sprovđenje odluke zadužuje se Darko Ružić član UO i sekretar saveza.

g) Donesena je odluka da od sredstava koja ce se dobiti od Ministarstva poljoprivrede F BiH nabavi jedan plakar- na koji bi se postavila vitrina sa prepariranim ribama.

h) Donesena je Odluka da članovi Upravnog Odbora Pjevac Josip i Stanko Bošnjak pomognu novoformiranoj udruzi u Širokom Brijegu da urade sva potrebna dokumnta, nakon registracije i dobivanja voda na upravljanje da podnesu zahtjev za učlanjenje u SRS Federacije BiH.

i) prihvacen je Izvjestaj Bahrudina Vrane sa takmicenja u lovu mladice koju je organizirao SRD “Halil Sofradžija” Ustikolina gdje je imenovani prisustvovao u svojstvu predstavnika SRS F BiH

k) donesena je odluka da se na zahtijev udruge iz Ljubuškog izvrši izmjena delegate u Skupštini SRS BiH tako da je umjesto Grbavac Borka izabran Mišetić Ljuban tako d ace se o ovom hitno izvjestiti kancelarija  SRS BIH. Razlog zamjeni je sto Grbavac Borko nije clan udruge Ljubuski.

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA ZAVRŠENA JE U 15,25 sati posto je iscrpljen dnevni red,

ZAPISNICAR
Lidija Bogic , sekretar saveza F BiH
PREDSJEDNIK SRS F BiH
Marcel Kučinski

3 thoughts on “Održana sjednica Upravnog odbora SRS FBiH

 • izveštaj sa U.O.može dobiti prelaznu ocjenu,sem tačka 13. gde je sve dobro obrazloženo,ali kolko sam upoznat sa konkursom gde se traži od aplikanata za S.P u mušičarenju da su izmirene obaveze prema Savezu F.BiH.a kolko vidim tu ima dužnika među aplikantima. Pa bih predložijo i taj dijo da se ubaci kao jedan od razloga za odlaganje odluke o SUORGANIZATORU. BISTRO

 • Aneks na zakljucak pod brojem 5.
  Niko da se sjeti i kaze bar hvala Udruženju Bistro! na angažmanu u prečišćavanju i dorađivanju Nacrta za Zakon.

 • Ma jok jarane , to ce oni kasnije ako se usvoji pripisati sebi, a angazvanje clanova UG “BISTRO” je njima nebitno. Vazno je da smo im dokazali kako smo, iako medju namladjim clanicama ipak najangazovanije i najorganizovanije udruzenje!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.