Najnovije vijestiTehnike i pribor

Smiješi nam se proljeće, i početak nove sezone ribolova

Potpuni prekid ribolova odnosno lovostaj u suštini i ne postoji, izuzev u nekim vanrednim okolnostima. Ne postoji mjesec u kalendarskoj godini kada je na snazi potpuni lovostaj. Pa tako i u mjesecima januar i februar, kada se nesmetano može ići u ribolov na ciprinide, tzv. „bijelu ribu“. Ali nekako većina ribara ova dva mjeseca doživljava kao „mrtvu sezonu“, sezonu kada se „miruje“, i čeka da prođe zima. Ipak otvor ribolova na potočnu pastrmku većini ribara sa rijeke Une i šire predstavlja onaj pravi otvor, odnosno zvanični početak ribolovne sezone…(kompletan tekst pod “Opširnije”) To naravno nije povezano samo sa režimom ribolova, nego i sa činjenicom da u tom periodu ulazimo u proljeće, period kada odlazi snijeg, rastu temperature, nagli porasti vodostaja čiste korita, i kada je dan sve duži . Period koji osjeti i podvodna flora i fauna, i koja se takođe budi. Hrane je sve više, i riba je sve aktivnija. Pogotovo potočna pastrmka, koja, iako već po odavno izašla iz mrijesta, ipak je još uvijek
prilično iscrpljena i gladna. I ona osjeti te promjene i raduje im se, i ona je spremna da se nadmudruje sa nama ribolovcima. S toga je subota koja je pred nama jedan pravi praznik ribolovaca. Ne sumnjam da će se i ove subote obale Une i drugih rijeka zašareniti od ribolovaca. Druženja, roštilji, ribarski kotlići, piće i dobro raspoloženje su nešto čega sigurno neće nedostajati. Naravno, biće i ribolova, treba se „upisati“ u novoj sezoni. Tako i treba biti. Naše obale i treba da se zašarene u subotu. Ali samo u subotu. U nedelju ne bi trebale biti šarene od smeća koje ćemo ostaviti. Ne možemo se sa jedne strane deklarativno izjašnjavati kako voliimo našu rijeku i kako nema ništa ljepše od nje, a sa druge strane činiti sve da tu ljepotu unakazimo. Pogotovo ne mi, sportski ribolovci. Kao što ne smijemo zaboraviti kodeks ponašanja sportskih ribolovaca. Ja ne volim reći da se trebamo pridržavati režima ribolova. Režim ribolova je nešto poput zakona. Kao i svaki drugi zakon, i on je često nedorečen, nelogičan pa ponekad u nekim dijelovima i nepravedan. Više volim reći da se trebamo pridržavati naše savjesti, i tu ljubav prema našoj rijeci i prema ribolovu konkretno i dokazivati, ne samo drugima, nego i sebi samima. Ako u subotu ne budemo imali „akcija“, nemojmo samo kriviti uslove ribolova kao što su vrijeme, vodostaj i slično. Zapitajmo se u kakvo smo stanju ostavili riblji fond prošle godine, i da li je izlovljavanje ostavilo dovoljno da se riblja populacija oporavi u svom broju i zastupljenosti. Ne trebamo se pokušavati sjetiti koliko smo riba prošle godine izvadili iz vode, nego koliko smo ih vratili nazad, pogotovo onih malih, koje su zbog naše nesavjesti i pohlepe okončale svoj kratki život i prije nego što su dobile priliku da stvore novi, odnosno da se izmrijeste, i daju svoj doprinos u produženju i opstanku svoje vrste. Na žalost, ove godine je kasno da bilo šta učinimo da bi popravili stanje koje trenutno imamo. Ali nije kasno da svojim odnosom i ponašanjem danas popravimo stanje koje će nas dočekati sutra, odnosno iduće ribolovne sezone. U svakom slučaju pred nama je nova sezona, i prilika da budemo uspješniji u svakom pogledu, kako u ribolovu tako i u našem odnosu prema rijeci i njenoj flori i fauni. U to ime i u svoje lično, svim sportskim ribolovcima čestitam početak nove ribolovne sezone 2010, i u subotu im od srca želim barem jednu trofejnu ljepoticu na štapu. U prilogu je i jedan lijep tekst o ribolovu naše pjegave ljepotice koji može biti koristan i mlađim ribarima, ali i starijim.
BISTRO!
Adnan Mujakić Mečo – www.unskiribari.com

RIBOLOV PASTRMKE

-Štap za varaličarenje potočne pastrmke treba da je dugačak 1,8 do 2,7 m, što zavisi od veličine rijeke, gustine obalskograstinja, ali i od veličine očekivanog ulova, težine bacanja 5 do 25 g, i savitljiv gornjom trećinom radnog dela.
 
-Za izbacivanje varalica maksimalne težine 7 g i za relativno lake uslove ribolova, ne bi trebalo koristiti najlone većeg prečnika od 0,22 mm i nosivosti preko 3 kg.
-Manji stacionarni čekrk kapaciteta 100/0,30 u potpunosti odgovara potrebama lakog varaličarenja na manjim tekućim vodama.
Izbor varalice za lov potočne pastrmke zavisi od uslova ribolova i primjenjivosti varalice u određenim okolnostima.
     blinker.jpgleptir.jpgleptir_1.jpg
leptir_2.jpgvobler_1.jpgblinker_z.jpg

 

        Na našim vodama sportski ribolov potočne pastrmke je dozvoljen od početka marta, ali uspješan ribolov je moguć tek kada prođu velike i bujičave vode, rijeke se izbistre i vrate u korito. U zavisnosti od hidrometeoroloških uslova i nadmorske visine, topljenje snijega će usljediti prije ili kasnije. Imajući sve to u vidu, pastrmke se mogu uspješno loviti varalicom od sredine aprila mjeseca. Usljed još hladne vode, život u planinskim potocima i rječicama još nije u punom intenzitetu i veću aktivnost treba očekivati u najtoplijem dijelu dana. Izgladnjele i mrijestom iscrpljene pastrmke, zbog nešto jačeg toka proljećne vode i nedostatka hrane u njoj, nisu naročito pokretljive i drže se tiših dijelova potoka i dubljih virova. Njihov položaj u vodi uslovljen je racionalnim energetskim balansom, koji je instiktivna radnja, karakteristična za sve vrste riba, ali je kod salmonida najizraženija zbog uslova u kojima žive. U rano proljeće pastrmku ne treba tražiti u jakoj i brzoj vodi, već u tišoj i sporijoj, oko većih prepreka i stabala ili pored podlokanih obala gde pastrmka u blizini glavne matice iz korjenja i sjenke sačekuje da joj voda nanese hranu. Takvom ponašanju ribe treba prilagoditi i način ribolova. Mjestu na kojem je moguće prisustvo pastrmke prilazi se sa nizvodne strane i ako se radi o dubljem viru ili prosjeku između stjenja, varaličarenjem treba otpočeti sa težom varalicom, manjim cofom, pešom ili džigom. Pretraživanje takvih mijesta se vrši izbačajima varalice nekoliko metara uzvodno, na plića mesta, sa kojih se varalica, nizvodnom vučom pri dnu, navodi na dublje mjesto, odnosno ulaz u vir ili prosjeek. Izlaz iz vira ili prelaz iz dubine ka plićim mjestima toka, treba pretraživati DEEP i CD voblerima. Tonuće voblere treba izbacivati nešto uzvodnije ka suprotnoj obali, pustiti ih da potonu do dna i otpočeti sa vođenjem kada ih voda nanese nasuprot položaja ribolovca. Podizanjem štapa se kontroliše kretanje varalice po dubini i prati konfiguracija dna i vobler navodi na mjesto očekivanog napada. Kod CD voblera koristi se matica rijeke za navođenje, dok se kod zaranjajućih koristi snaga toka za zaranjanje i kontrolu dubljeg dijela izlaza iz vira. Zaranjajući vobler se, za razliku od tonućeg, izbacuje poprijeko na tok i sa vođenjem se počinje odmah, često bez namotavanja strune, jer je uzvodni položaj voblera u rečnom toku dovoljan za odgovarajuću vibraciju, brzinu kretanja i dovoljnu dubinu zaranjanja. Na manjim rekama se, uz sva tri načina vođenja, uz korišćenje tri tipa varalica, može pravilnim vođenjem pretražiti neki vir ili dublje mjesto, ne pomjerajući se sa mjesta i ne praveći suvišne pokrete. 
Sa početkom ljeta i povećanjem temperature vode, pastrmke postaju pokretljivije i agresivnije, u rijeci zauzimaju položaje na plićim mjestima i bržim protokom vode. Manji primjerci tada love po cjeli dan u brzacima iznad slapova i u bukovima, dok velike i dalje borave na dubljim mjestima i u lov izlaze u svitanje ili u sumrak ili po oblačnom vremenu na veće brzake ili na preljeve oko većih prepreka, stjena ili oborenih stabala. Dnevno varaličarenje se može obavljati na dva načina, što zavisi od veličine rijeke, odnosno dubine i mogućnosti kretanja ribolovca duž obale i riječnog toka. Na manjim rijekama i potocima potočna pastrmka se može loviti u toku dana, uzvodnim kretanjem ribolovca po plićacima i sprudovima, pri čemu se sva izglednija mjesta pretražuju uzvodnim izbačajima i kosim nizvodnim povlačenjem. Povlačenje se vrši nešto većom brzinom od brzine riječnog toka da bi varalica imala pravilan rad i da bi se mogla voditi u željenom pravcu. Prava varalica za ovaj način ribolova je Mepps Aglia No 0 i No 1, kojom se postižu odgovarajući efekti na plićim vodama.
Na riječicama kod kojih je matični tok kanalisan i nešto dublji, na isti način se mogu primjeniti džigovi, manji peševi i cofovi. Uzvodnim izbačajima i skakutavim vođenjem džigova oko prepreka i navođenjem na dublja mesta, vrši se pretraživanje riječnog toka. Sunđerastim ili silikonskim pešom ili cofom se u virovima i dubljim podlokanim mijestima može i u toku dana isprovocirati krupnija pastrmka, ali pravo vrijeme za njih je smiraj dana, a prava varalica vobler. Drugi način varaličarenja pastrmke, podjednako uspJešan kao i prethodni, je pretraživanje izglednijih mjesta voblerima. U uslovima male i bistre vode, što je ljeti najčešća situacija, koriste se najmanji vobleri od 3 cm, tipa CD i DEEP. Ako oko riječnog toka ima drveća i rastinja moguće je kretanje uzvodno i nizvodno duž toka, uz uslov da se promjena položaja i šetnja obavlja na pristojnom odstojanju od rijeke. Ako su obale čiste i pojava ribolovca lako uočljiva, uspješan ribolov se i dalje može obavljati samo uzvodnim kretanjem. Za primjenu voblera veoma je bitno uzeti u obzir pravac i brzinu toka vode i odrediti tačno mesto na kojem bi mogla biti pastrmka. Prema tome se određuje položaj ribolovca na obali i tačno mjesto na koje treba zabaciti vobler, da bi se korištenjem vodenog toka doveo na odgovarajući način na mjesto očekivanog napada.
        Često će se desiti da je pastrmka vidljiva pored neke prepreke, kako stoji u mjestu i iščekuje šta će joj voda nanjeti. Povremeno napusti mjesto isplivavajući u stranu, kupeći nekog insekta i brzo se vraća u prvobitni položaj. U takvim slučajevima najbolje je ne početi odmah sa zabacivanjem, već se umiriti na obali i ne činiti nagle pokrete. Onog momenta kada ribolovac uoči pastrmku tada već može biti kasno da se bilo šta učini jer je pastrmka sa svog mesta mnogo prije uočila ribolovca. To što nije pobjegla, ne mora da znači da neće nestati nakon prvog zamaha štapom. Zato treba smireno sačekati nekoliko minuta i uživati u prizoru i za to vrijeme osmisliti najbolji način da joj se plasira varalica. Vrhunac vještine varaličarenja pastrmke je kada varalica bude uzeta nakon prvog zabačaja. Potočna pastrmka rijetko dozvoljava bilo kakve korekcije zabačaja ili vidljive promene položaja ribolovca na obali. U lovu viđene pastrmke, taktičan i mudar potez ribolovca je promena položaja nizvodno od položaja ribe, na mjesto sa kojeg ribolovac ne vidi ribu, ali zna gde je, a riba ne vidi ribolovca. Tada prema datim okolnostima treba izabrati varalicu kojom se može izvesti odgovarajuća prezentacija. Ako se sve izvede tiho i pravilno i pastrmka primi pravi nadražaj, slijedi napad.
         Na plićim vodama udarac pastrmke je energičan i najčešće praćen iskakanjem iz vode i pokušajem da se oslobodi pljuskajući po površini. Nakon toga slijede pokušaji da se zavuče iza nekog kamena ili u grane u priobalju. Pastrmka je izuzetan borac i dok je odmorna teško joj je kontrolisati kretanje, pa je zategnutost strune i elastričnost štapa od velikog značaja u prvim trenucima borbe. Prije dovođenja je treba dobro zamoriti, a prihvatanje izvršiti meredovom ili rukom, tako da ne dođe do oštećenja škrga, vilica ili do nekog drugog dijela tela. Pažljivo prihvatanje je naročito važno kod primeraka kraćih od 25 cm koje treba vratiti u vodu, a takvi se najčešće zaleću na varalicu, agresivno napadaju i često vrlo nezgodno ubadaju na osetljiva mesta. Zato se u varaličarenju potočne pastrmke većina sportskih ribolovaca opredeljuje za selektivan ribolov krupnih riba, što zahtjeva izbjegavanje revira rijeke na kojima se love pretežno manji primjerci. Pravi uslovi za varaličarenje kapitalnih pastrmki, osim poznavanja mjesta na kojima borave, su blago zamućena voda, svitanje i sumrak, kao i oblačno vrijeme i period poslije kiše. Tada je najuspešnija varalica vobler, tonućeg i zaranjajućeg tipa dužine do 7 cm. Pravilo je da najveće pastrmke zauzimaju najbolja mjesta u rijeci, pa ih u skladu sa tim i teba tražiti. Krajem ljeta i početkom jeseni, kada temperatura vode počinje da opada, pastrmka se najintenzivnije hrani. Česta jesenja naoblačenja i kratkotrajne kiše, stvaraju idealne uslove za varaličarenje krupnijih pastrmki, koje su u toku ljeta izlazile iz skloništa samo kada ih glad na to natjera. Tada za lov pastrmke treba koristiti nešto jaču opremu, naročito na većim i dubljim vodama, kao i veće voblere od 7-9 cm. Po blago zamućenoj vodi, ili u sumrak, pastrmku treba potražiti na plićim djelovima rijeke, u bržoj vodi oko većih prepreka. U tim uslovima krupna pastrmka će napasti voblera manje agresivno i nakon kontre i ubadanja neće odmah iskočiti na površinu kao što to čine manji primerci. Nakon pokušaja da se oslobodi varalice u mjestu, jurnuće nizvodno ka kakvoj prepreci, a iskakanje po površini će iskoristiti kao poslednji adut kada bude dovedena blizu obale. Krupna potočna pastrmka je uporan borac, koji veoma vešto koristi prepreke i jaku maticu rijeke, pa joj često treba prilaziti nizvodno zbog nemogućnosti da se uzvodno dovede do obale. Sezona sportskog ribolova potočne pastrmke prestaje početkom lovostaja koji traje od 01.oktobra do 01.marta. 
Pročitajte i:   Izvještaj sa održanih 3. i 4. kola Premijer lige BiH u mušičarenju

5 thoughts on “Smiješi nam se proljeće, i početak nove sezone ribolova

 • StariAlas

  Bistro, jedan mali komentar, nema mrtve sezone za strasnog ribolovca, uvijek ima neka riba na koju je otvorena sezona, snijeg , kisa, led, nema veze bitno je da se izadze iz kuce!!!

 • Tako je druze “stari”…….. Pa jesi li live man !?
  Pozdrav preko bare 🙂

 • StariAlas

  Bistro moj dobri seha, evo znas mene jos je zima kod mene ovde, jos se izlazi na ice fishing i svaki izlazak nadam se jednom grgecu(pearch, Bandaru), ali da bude onakav kakve ti tamo imas, osim toga znas mene malo soba malo garage,hehe.BISTRO

 • slasžem se,i nisam bas mislio doslovno, ali cinjenica je da se u tim mjesecima izlazi na vodu kudikamo manje nego inače.

 • StariAlas

  Bistro, No sikiriki meco, dobro si ti ovo sve napiso.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.