Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Održana sjednica U.O. SRS BiH

32. Sjednica Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, održana je u prostorijama Saveza u Istočnom Sarajevu ulica Ive Andrića broj 4, dana 03.03.2012. godine /subota/ sa početkom u 12,00 sati.

PRISUTNI ČLANOVI U.O.: Gogić Ahmo, Popović Tihomir, Klepić Đorđe, Uzunović Sidik, Ostojić Zdravko, Oršilić Christian, Midžić Midhat, Čuljak Stipo i Živković Milovan.
PRISUTNI ČLANOVI TK: Hodžić Bajro, Kučinski Marcel, Tuzlančić Nebojša i Selimović Denijal.
OSTALI PRISUTNI: Ljubuškić Alija član Komisije za otvaranje aplikacija za organizaciju međunarodnih takmičenja.
IZOSTANAK NAJAVIO: Simić Bogumir, član UO iz B/D.
Sjednicom je predsjedavao Gogić Ahmo, predsjednik SRS BiH
Donešeni su sljedeće Odluke i Zaključci:
1. Zapisnik sa predhodne 31. sjednice Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine usvojen je u cjelosti i bez primjedbi.
2. Upravni odbor Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine verifikovao je rezultate saopštene u Biltenu 2/11, ostvarene u ligama i na kup takmičenjima u 2011. godini. Također su verifikiovani postignuti rezultati svih reprezentativnih selekcija ostvareni na Olimpijadi u Italiji, i plasmani klubova koji su nastupili na međunarodnim takmičenjima a bili su klupski predstavnici Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine.
3. Izvještaj o radu Upravnog odbora SRS BiH za 2011. godinu usvojen je bez primjedbi, pa će u izvornom tekstu biti dostavljen delegatima za Skupštinu.
4. Izvještaj o finansijskom poslovanju SRS BiH za 2011. godinu, usvojen je sa sljedećim primjedbama:
a/ da se ponovo Savez obrati Vladi Brčko-Distrikta, sa upozorenjem i mogućim sankcijama pa čak i suspenzijom SRS Brko-Distrikta, u koliko Vlada ne prihvati obaveze duga SRS Brčko-Distrikta.
b/ Da se u Finansijskom izvještaju o poslovanju za 2011. godinu otvori nova tačka pod brojem 20, i prikažu neizmirene obaveze Saveza u 2011. godini. Ove neizmirene obaveze potom unijeti kao preuzete obaveze u finansijskom planu za 2012. godinu.
5. Nakon što je izvjestilac Kučinski Marcel obavjestio da je Takmičarska komisija na sastanku usaglasila sva sporna pitanja u vezi pravilnika o SRT i iste uskladila sa izmjenama pravila FIPS-ed i MOUCH federacije, između ostalog i dugo odlagano i sporno pitanje naziva Sudijske komisije koje će, kako se dogovorilo na Takmičarskoj komisiji, ubuduće raditi kao koordinaciono tijelo od 3 člana u sastavu Takmičarske komisije, Upravni odbor je u paketu usvojio set pravilnika o SRT u Bosni i Hercegovini, usklađene sa pravilima FIPSed i MOUCH federacije.
Pravilnici će biti postavljeni i dostupni na Web portalu Saveza.
6. Usvojen je Kalendar takmičenja za 2012. godinu sa terminima i stazama. Delegati i glavne sudije takmičenja biće imenovani za 10 dana, dok entitetski savezi dostave svoje prijedloge.
Obzirom da je Savez BiH usvojio pravilnike o SRT kojim su u pojedinim ligama reducirana kola iz Kalendara se brišu:
a/ V i VI kolo Premijer lige za seniore;
b/ V i VI kolo Premijer lige u mušičarenju;
c/ IV kolo Premijer lige u lovu šarana i amura;
d/ IV i V kolo SPIN lige.

Na traženje komesara Premjer lige za lov šarana i amura, UO je dao mogućnost provođenja IV kola lige šaranaša, čije bi troškove sami snosili. Nakon ove odluke potrebno je korigovati troškovnik navedenih liga.
Kalendar će biti objavljen na Web portalu saveza.

7. Usvojen je Pravilnik o priznanjima i nagradama u izvornom tekstu. Pravilnik objaviti na Web sajtu Saveza.
8. Utvrđen je prijedlog Program rada Upravnog odbora za 2012. godinu, bez primjedbi.
9. Obzirom da je na Nacrt finansijskog plana za 2012. godinu  bilo primjedbi, i zahtjeva za smanjenjem troškova po pojedinim stavkama, da su usvojena nova Pravila o SRT koja reduciraju broj kola skoro u svim ligama, da nisu planirana
finansijska sredstva za nastup reprezentativnih selekcija u 2012. godini na međunarodnim takmičenjima, niti je Upravni
odbor odredio iznos za izlazak po prioritetu, zaključeno je slijedeće:
10. Da Komisija u sastavu Kučinski Marcel, Ostojić Zdravko i Rifet Hadžihasnović u roku od 10 dana sačini korigovani
Finansijski plan za 2012. godinu;
11. Neizmirene obaveze iz 2011. iskazati u finasijskom izvještaju za 2011. godinu, i iste unijeti u finansijski plan za 2012.
godinu.
12. Upravni odbor je donio odluku da će se za uređenje staze isplaćivati 50 KM.
3. Za isplatu troškova lige od strane komesara/sekretara, sudija i drugih zvaničnika saveza mora se dostaviti validna dokumentacija.
Računi za noćenje, kancelarijski materijal, telefon, i dr. moraju biti izdati u skladu sa pozitivnim zakonski propisima.
U suprotnom isplata neće biti moguća.
14. Klepić Đorđe, predsjednik Komisije za otvaranje aplikacija pročitao je Zapisnik komisije i aplikante koji su se prijavili na javni konkurs, te dokumente koji su se tražili od pojedinih udruženja radi upotpunjavanja aplikacije:
a/ za suorganizatora i domaćina Kupa JPZ u mušičarenju 2012. godine, prijavili su se:
OSR Konjic i SRD“ Krušnica“ Bos. Krupa.
Oba udruženja ispunjavaju uslove.
Upravni odbor je zauzeo stav da će Skupštini predložiti SRD “Krušnicu“ iz Bos. Krupe.
b./ Za suorganizatora i domaćina SP invalida i veterana 2013. godine, apliciralo je SRD „Bjelave“ iz Čapljine. Za SRD iz Čapljine nije bilo nikakvih rezervi, međutim ponuđena staza u Hutovu, izazavala je dosta polemike i različitih mišljenja, nakon pročitanog pisma selektora invalida Andrije Žunića, u kojem se kaže da je dobronamjerno, uvažavajući domaćina i njegovu kandidaturu, selektor podastire svoje argumente zašto ta staza nije za ovu kategoriju ističući težak ribolov, koji invalidima objektivno nikako ne odgovara.
Zaključeno je da se sa donošenjem odluke, sačeka do održavanja kola lige invalida veterana 25. i 26.06.2012. godine.
c/ Za suorganizatora i domaćina 35. SP u mušičarenju 2015. godine, prijavili su se:
SRD„ Zlatovčica“ Jajce,
SRD“Una“ Bihać i
SRD „Neretva 1933“ Mostar.
Oko kandidature navedenih udruženja vodila se veoma široka rasprava. Upravni odbor bio je u dilemi, zbog različitog tumačenja, ko odlučuje o izboru suorganizatora SP prvenstva?
Naime, u konkursu koji je raspisan po odluci UO o izboru odlučuje Skupština, što je pak suprotno odredbi Statuta Saveza BiH u kojem stoji da o izboru suorganizatora međunarodnih takmičenja odlučuje Upravni odbor.
Kako nije bilo usaglašenog stava, predsjednik Saveza Gogić  Ahmo dao je na glasanje i konstatovao da je od 9 prisutnih članova UO, za odluku da se izbor domaćina međunarodnih takmičenja izvrši po Statutu glasalo 6 članova, dok su 3 člana bila protiv. Odluka nije donešena jer nije bilo nadpolovične većine delegacije iz Saveza F BiH.
S tim u vezi donešeni su slijedeći zaključci:

Pročitajte i:   Neukrotiva Drina raj za ribolovce

1./ Upravni odbor formira Komisija u sastavu Živković Milovan, Kučinski Marcel i Selimović Denijal, od koje će se pribaviti stručna ocjena i mišljenje u pogledu izbora najboljeg ponuđača tj. suorganizatora 35. SP.
2./ Predstavnici udruženja koja su aplicirala za izbor suorganizatora SP 2015. godine, biće pozvana u Bihać na Skupštinu radi prezentacije svojih aplikacije i dodatnih obrazloženja i eventualnih ponuda..
15. Donosi se odluka da Klepić Đorđe koordinator Asocijacije JPZ i još jedan član kojeg odredi, učestvuje u radu na sastanku saveza JPZ, kojemu je domaćin savez Makedonije.
16. Nisu imenovana organizaciona tijela međunarodnih takmičenja, iz razloga što nisu izabrani suorganizatori, ali je tročlanom predsjedniku UO dat mandat da o imenima na čelnim funkcijama u periodu do Skupštine razgovaraju i usaglašavaju stavove.
17. Donešena je odluka o raspisivanju javnog poziva za nabavku pehara i medalja za neuručena priznanja iz 2011. g. i za takmičarsku 2012.godinu.Javni poziv za dostavu aplikacija objaviti na portalu Saveza.
18. Upravni odbor je utvrdio redosljed nastupa reprezentativnih selekcija koje podržava , vođen zvaničnim stavom do kojeg je došao nakon analize rezultata iz predhodnih godina na SP, destinacija na kojim treba da nastupe u 2012. godini, politici Saveza spram kategorija, obećavajućih rezultata i dr.
Upravni odbor će podržati izlazak reprezentativnih selekcija ovim redom:
a/ SRD Banja Luka, Portugal na SP klubova;
b/ Reprezentaciju u lovu šarana i amura na SP u Rumuniju jer su 12 na zvaničnoj listi FIPS-ed od 24 zemlje, po izjavi selektora kao i blizine;
c/ Reprezentaciju U-23 na SP u Sloveniji, zbog opredjeljenja da se forsiraju nastupi mladih i zbog blizine održavanja prvenstva;
d/ Reprezentaciju u mušičarenje na SP u Sloveniju. Troškove nastupa reprezentacije Slovenci će sufinansirati recipročno sa 50% sredstava, po dogovoru o nastup Slovenije na EP u Banja Luci.
e/ Reprezentacija invalida na SP u Portugal, zbog činjenice da je BiH organizator SP 2013. godine.Upravni odbor nije određivao zaduženja članova UO i sportskim radnicima koji bi mogli pomoći u logističkom opremanju i obezbjeđenju sredstava za nastup reprezentativnih selekcija na međunarodnim takmičenjima u 2012. godini i koji bi ujedno bili zvanični predstavnici Saveza i vođe puta reprezentativnih selekcija na međunarodnim takmičenjima.
19. Upravni odbor je prihvatio ponudu člana UO gosp. Midžić Midhata, da se 9. Izvještajna skupština SRS BiH, održi u Bihaću. Za učesnike Skupštine, biće obezbjeđen ručak od strane domaćina.
Skupštinu će zakazati predsjednik, u aprilu mjesecu.
20. Zahtjevi:
a) Donosi se odluka o ustupanju čamaca Savezu Slovenije za SP u mušičarenju koje se juna mjeseca 2012. godine održava u Sloveniji, sporazumno na nivou predsjednika saveza s tim da savez Slovenije preuzme troškove jednog lica iz Jajca koje brine o ispravnosti, upotrebi i čuvanju čamaca.
b) Pismo SRD “Hazna“ iz Gradačca u vezi izrade ribarske osnove odnosi se na Savez Federacije BiH. Po istom nije vođena rasprava.
c) Zbog teške finansijske situacije u kojoj se našao, Savez BiH nije u mogućnosti udovolji zahtjevu SRD Banja Luka i za nastup ovog kluba na SP klubova u Portugalu izdvojiti traženih 5.000 KM. Savez će se prema ovom zahtjevu kao i prema ostalim reprezentacijama odrediti kroz Finansijski plan za 2012. godinu, koji će biti usvojen na Skupštini.
d) Zadužuje se Klepić Đorđe da napiše pismo prema Vladi Brčko-Distrikta u vezi članarine SRS Brčko-Distrikta, oštrije sadržine istakavši moguće reprekusije i moguće sankcije u situaciji da Vlada Brčko-Distrikta ništa ne poduzme i ne odgovori na naš treći zahtjev da se pitanje članarine riješi.
e) Upravni odbor je prihvatio ponuđenu ostavku selektora reprezentacije U-14, gosp. Panić Nenada iz Prijedora.

Pročitajte i:   Održano Prvenstvo USR Sarajevo 1906, Memorijal “Ermin Hadžić”

Kako je dnevni red isrpljen, sastanak je završen u 17,00 sati.
NAPOMENA:
7.03.2012. objavljujemo Kalendar takmičenja za 2012. te sve pravilnike za sportsko-ribolovna takmičenja koja je usvojio Upravni odbor 3.3.2012.
OBRADIO:Hadžihasanović Rifet

4 thoughts on “Održana sjednica U.O. SRS BiH

  • Očito se vidi da je skovan plan da se Bihać faforizira za suorganizatora SP mušičarenje.Ali ja se nadam da će skupština, ako krene u tom smjeru poduzeti sva moguća sretstva da se ovaj javašluk u savezu zaustavi.Ja kolko sam razumijo u konursu koji je ako se ne varam napravijo U.O saveza a u sastavu istih preko noći saznali da nije po statutu,jer je izgleda bilo đinđi-MIĐI? pa vjerujem da ručak u Bihaću koji grca u besparic i problemima neće morati platiti Savez odnosno mi svi sportski ribolovci.BISTRO

  • Zaboravih da pohvalim Distrikt što im ne plaća za njihove šetnje po Evropi, jer Savez kad treba da plati za takmičare na neka od međ.takm. Preporučuju ako ti se ide na takmičenje plati pa idi.

  • Bistro, Bato u pravu u savezu se izgleda događa nešto čudno…..smrdi na sve strane….spin rep. je bila na zadnjem SP 4 i sad nije ni među 4 reprez. koje će podržati savez….idu neki koji ama baš nikakav rezultat nisu ostvarili ali valjda su pogodni članovima UO i siugorno će oni sa njima ići i trošiti novce saveza, a vas tko jebe……a valjda je to tako u našoj državi…..

  • meni ovo izgleda kao da hoce ukinuti spin ligu(nadam se da nisam u pravu).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.