Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Odluka sa 21. sjednice Upravnog odbora SRS F BiH

ZAPISNIK sa 21. sjednice Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine održane dana 17.10.2009. godine u Sarajevu, sa početkom u 11.00 sati.

Sjednici prisutni članovi U.O.: Christian Oršolić, Fikret Kurtović, Zijo Terović, Milorad Ćurčić, Stipo Čuljak, Tihomir Popović, Ahmo Gogić, kao i Hikmet Arnautović iz Sarajeva, Josip praljak iz Mostara i Mirsad Filipović iz Tuzle, dok nisu prisutni Borko Grbavac i Hilmija Širbegović.

 

Predloženi je slijedeći DNEVNI RED :

1. Utvrđivanja prijedloga sastava komisija za polaganje ribičkih ispita.
2. Utvrđivanje i usvajanje testova za polaganje ribičkih ispita.
3. Izvješće o trenutnom financijskom stanju saveza.
4. Zauzimanje stava i donošenje odluke o postupanju prema članicama koje nisu izmirile obaveze prema savezu.
5. Izvješće komisije za prijem djelatnika u radni odnos.
6. Razmatranje pristiglih zahtjeva članica.
7. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, nakon čega se pristupilo raspravi točaka dnevnog reda te su donesene su slijedeće

ODLUKE I ZAKLJUČCI:

Točka 1.

Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostaviti kompletan spisak radi imenovanja komisija za polaganje ribičkih ispita.
Spisak će se sastojati od svih članova upravnog odbora SRS F BiH koji imaju mandat skupštine, svih predsjednika udruženja članica saveza i predstavnika Kantonalnih ministarstava poljoprivrede kako slijedi :

* za Unsko Sanski kanton …………………………. gospodin Davor Šimić,
* za Tuzlanski kanton………………………………….gospodin Medžid Ćehić,
* za Zapadnohercegovačku županiju ……………..gospodin Borislav Čolak,
* za Posavsku županiju ……………………………….gospodin Mato Oršolić,
* za Srednjebosanski kanton…………………………gospodin Zoran Karadžić,
* za Sarajevski kanton………………………………….gospodin Senad Omerović,
* za Hercegbosansku županiju……………………….gospodin Marko Barać,
* za Zeničko-Dobojski kanton ………………………..gospodin Sead Džaferović,
* za Bosansko-Podrinjski kanton…………………….gospodin Rasim Sijerčić,
* za Hercegovačko-Neretvanski kanton/županiju nadležno ministarstvo nije dostavilo podatke za člana komisije za područje ovog kantona/županije smatrajući isto preuranjenim obzirom da je na njihovom području u tijeku proces dodjele voda na korištenje , te da dodjelu voda kao prethodno pitanje treba riješiti prije nego se predloži član komisije za polaganje ribičkih ispita kao predstavnik organa uprave.

Obzirom na ovakav stav nadležnog ministarstva Hercegovačko-Neretvanskog kantona/županije, donesena je odluka da se od Ministra Federalnog ministrstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sukladno važećim propisima, zatraži da temeljem svojih ovlasti odredi i imenuje člana komisije za polaganje ribičkih ispita i za područje HNK, a radi što bržeg nastavka aktivnosti na polaganju ispita.

Točka 2.
Prihvata se prijedlog sadržaja testova za polaganje ribičkih ispita.
Testovi se sastoje od 10 različitih testova koji nose oznake «Test 1 .. pa do test 10». Svaki test u sebi sadrži po 20 pitanja koja nose ukupno 25 bodova.
Pitanja su bodovana na slijedeći način:

* pitanja od rednog broja 1 do broja 18 nose po jedan bod ,
* pitanje broj 19 nosi 4 X 0,5 bodova odnosno ukupno 2 boda,
* pitanje broj 20 nosi 10 X 0,5 bodova odnosno ukupno 5 bodova.

Supervizija predloženih testova povjerena je gospodi Miloradu Ćurčići, Hikmetu Arnautoviću i Ziji Teroviću koji su zaduženi da u roku 5 dana daju saglasnost ili primjedbe na prijedlog.

Pročitajte i:   Poziv na Prvenstvo F BiH u lovu ribe umjetnim mamcima sa obale - SPIN

Po obavljenoj superviziji i usvajanju konačne verzije testova isti će biti umnoženi i predati na korištenja predstavnicima UO SRS F BiH koji budu članovi komisije za polaganje u količini od 50 primjeraka radi dalje realizacije polaganja ispita.

Radne testove umnožiti po potrebi na licu mjesta polaganja ispita.

Nakon obavljenog polaganja ispita radne testove zajedno sa prijavama za polaganje ispita predsjednik komisije ( predsjednik matičnog društva) dužan je zajedno sa potvrdom o uplati troškova polaganja u iznosu od 5,00 KM po kandidatu, dostaviti u SRS F BiH , da bi se ribičima koji su položili ispit moglo u što kraćem roku izdati uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

Članovima komisije za polaganje za njihov angažman pripadaju dnevnice sukladno važećim propisima čiji iznos na dnevnoj bazi iznosi 48,00 KM.Istima također pripadaju i putni troškovi po propisanom načinu obračuna tih troškova.

Naknada za rad članova komisije se ne plaća.

Točka 3.

Prihvaća se informacija o trenutnom financijskom stanju na računu saveza te informacija o potraživanju saveza prema članicama saveza.

Točka 4.

Odlučeno je da se pismenim dopisom ponovno pozovu sve udruge članice saveza da izmire u cijelosti dugovanja koja imaju prema savezu temeljem dostavljenih im ribolovnih dozvola, članskih iskaznica i markica te drugih materijala koje su trebovali, kao i dospjele članarine za prva tri kvartala 2009 godine i to najkasnije do 31.10.2009 godine.

Ukoliko postojeće obaveze ne budu izmirene u ostavljenom roku, SRS F BiH će sukladno zakonu o slatkovodnom ribarstvu, dopisima reagirati prema Kantonalnim ministarstvima poljoprivrede i njihovim službama radi upoznavanja istih o ovim činjenicama i tražiti poduzimanje potrebnih radnji.

Donesena je odluka da se sva ribolovna društva razduže sa viškom zaduženih članskih markica do 15.12.2009 godine, radi sravnjenja i konačnog utvrđivanja visine doprinosa članarina za 2009 godinu.

Sve što ostane nerazduženo nakon 15.12.2009 godine smatrat će se kao postojeća obaveza, te će se izvršiti konačni obračun temeljem raspoloživih podataka.

Obavezuju se članice da svoje obaveze prema savezu u cijelosti izmire zaključno sa 31.12.2009 godine .

Nakon razduženja i uplate članarina SRS F BiH je dužan svakoj članici izdati potvrdu no izmirenoj članarini za 2009 godinu , bez koje potvrde neće biti moguće vršiti zaduženja za narednu 2010 godinu.

Točka 5.

Lidija Bogić prima se u stalni radni odnos na mjesto tehničkog tajnika u SRS F BiH na pola radnog vremena sukladno provedenom natječaju.

Točka 6.

U periodu između dvaju sjednica pristiglo je više dopisa članica saveza i to od strane

SSRD ZE- DO kantona o osnivanju novog društva na prostoru ZE_DO Kantona, od USR RVI « Stara Spreča» iz Duboštice sa izvješćem o nastaloj šteti i pomoru ribe, od SRD «VRBAS» iz G. Vakufa-Uskoplja o problemima sa izgradnjom mini HE i štetama koje iste prouzročuju, od USR «KISELJAK» iz Kiseljaka o nastaloj šteti na njihovim vodama i pomoći , od USR»OTOKA» iz B. Otoke radi dostave dokumentacije te USR «ŠTUKA» iz Velike Kladuše o teškoj materijalnoj situaciji i pomoru ribe.

Pročitajte i:   Emir Dedić na pecanje ne ide bez Senade: Ona je moj ribolovac, a ja sam majstor (VIDEO)

Nakon razmatranja pristiglih akata odlučeno je da se SRS F BiH obrati Federalnom ministarstvu poljoprivrede i kantonalnim ministarstvima onih kantona gdje se na bilo koji od izloženih načina ugrožava riblji fond i riječni tokovi, sa naglaskom na zaštitu prava korisnika voda i očuvanje prirodnog okoliša. Također ovim dopisom obuhvatiti ponovno problematiku previsokih cijena koje određuju pojedina kantonalna ministarstva za dodjelu voda na korištenje, kao i činjenicu da plaćeni iznosi korištenja voda ulaze u budžete kao opća sredstva, umjesto da ta sredstva budu namjenska sredstva koja iz budžeta treba izdvajati za unapređenje ribolova, očuvanje okoliša i slično.

Na brojne upite o naknadi štete na ribljem fondu dužni smo upoznati korisnike ribolovnih voda da oštetne zahtjeve mogu ostvariti jedino putem nadležnih sudova.

Što se tiče oslobađanja plaćanja članarine pojedinih društava zbog raznih razloga, UO SRS F BiH je još tijekom 2008 godine donio odluku da nema oslobađanja bilo koga od obaveza plaćanja članarine, te da nema niti pribijanja bilo kakvih navodnih međusobnih obaveza a preko SRS F BiH.

Sva društva-članice su dužni izmiriti svoje obaveze u cijelosti, a komisija za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda i UO SRS F BiH će po okončanju fiskalne godine i u zavisnosti od sredstava koja budu raspoloživa za poribljavanje, cijeniti sve razloge prilikom raspodjele riblje mlađi ili sredstava za poribljavanje.

O predmetnim dopisima neće se slati pojedinačni odgovori obzirom da su svi obuhvaćeni zapisnikom, osim što će se za USR»OTOKA» iz B. Otoke pripremiti traženi materijal i isti dostaviti.

Točka 7.

1. Odobrava se plaćanje troškova smještaja za 4 sudije na Federalnom prvenstvu u V. Kladuši 13 i 14 .06.2009 godine u iznosu od 120,00 KM.
2. Odobrava se plaćanje naknade za rad komisiji za polaganje sudijskih ispita koji ispiti su održani u Donjem Vakufu dana 27 i 28 06.2009 godine, i to tri suca po 50,00 KM.
3. Odobrava se plaćanje troškova za 11 mjerača na Federalnom prvenstvu u Fly Fishingu održano dana 27 i 28 .06.2009 godine u Donjem Vakufu u iznosu od ukupno 340,00 KM.
4. Pismenim putem odgovoriti na dopis broj 01/6-194/09 od 03.09.2009 godine koji je uputilo «RIBOGOJILIŠTE» Bugojno i dostaviti tražene podatke.

Nakon ove točke završena je 21 . sjednica Upravnog odbora SRS F BiH.

 

Autor: Senad 19 October, 2009

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.