Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zaključci i odluke U.O. SRS BiH

35. sjednice Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, održana je  u  prostorijama Saveza u  Istočnom Sarajevu ulica Ive Andrića broj 4, dana 01.12.2012. godine /subota/ sa početkom u 10,30 sati.
Prisutni:  Popović Tihomir,  Klepić Đorđe, Uzunović Sidik, Ostojić Zdravko, Midžić Midhat, Čuljak Stipo, Kučinski Marcel, Hodžić Bajro, Pjevac Josip i Hadžihasanović Rifet. 
Izostanak najavili Gogić Ahmo i Živković Milovan.
Odsutan: Oršolić Christian
Sjednicom predsjedavao: Tihomir Popović predsjednik SRS BiH, koji je konstatovao  da postoji kvorum i da se može punovažno odlučivati i donositi odluke.
Zapisnik vodio: Hadžihasanović Rifet.

Usvojen je slijedeći

D N E V N I    R E D :

 1. Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice UO, održanog u Istočnom Sarajevu 14.07.2012.g.;
 2. Informacija o posjeti  toku priprema za organizaciju SP invalida i veterana Karaotok 2013.g. i usvajanje teksta i forme pozivnog pisma „Biltena br.1“ ;
 3. Razmatranje Izvještaja Komisije za obilazak aplikanata/kandidata za dobivanje organizacije SP u Fly fisingu 2015. godine;
 4. Presjeka  stanja finansijskog poslovanja Saveza za 9. mjeseci  tekuće godine;
 5. Utvrđivanje Nacrta Finansijskog plana za 2013. godinu;
 6. Izvještaj o održanim službenim takmičenjima u  2012.godini na domaćoj i međunarodnoj sceni i verifikacija postignutih rezultata;
 7. Donošenje Kalendara takmičenja za 2013. godinu;
 8. Izmjene i dopune pravilnika o SRT na prijedlog TK;
 9. Informacija sa nastupa Fly reprezentacije na  SP u Sloveniji, te pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti zbog neodlaska U-18 na SP u Sloveniju;
 10. Imenovanje komisije za dodjelu priznanja;
 11. Izmjene i dopune Statuta, uslovljene suspenzijom SRS “Brčko-Distrikta“.
 12. Razmatranje zahtjeva;
 13. Razno.

Na sjednici Upravnog odbora usvojeni su Zaključci i donesene Odluke:

TAČKA  1.

1. Na  Zapisnik sa 34. sjednice Upravnog odbora, održanog u I.Sarajevu 14.07.2012.  godine, nije bilo primjedbi, pa je isti usvojen u cjelosti.

2. Uputiti pismo prema Ministarstvu poljoprivrede B/D s namjerom da pomogne kako bi se slučaj SR Saveza  Brčko Distrikta uz njihovu konkretnu pomoć, što prije riješio.

3. Nakon povratne informacije o ishodu razgovora g. Siniše Kisića sa Gradonačelnikom Brčko Distrikta, u slučaju potrebe, da se prevaziđe nastali slučaj sa B/D,  delegacija koju će odrediti predsjednik  Saveza BiH,. će otputovati u B/D.

TAČKA  2.

1. Prihvaćena je  Informacija o inspekcijskom nadzoru takmičarske staze i uslova  smjaštajnih i organizacijskih uvjeta od zvaničnika   FIPS-ed federacije koju je  3. i 4. 11.2012. godine obavio izaslanik FIPS-ed federacije Imrich Michalovsky, uz
opštu konstataciju da Prezidijum FIPS-ed  federacije na sastanku u Rimu 10.11.2012. godine, konačno potvrdio povjerenu organizaciju i dostavio SRS BiH, svoju odluku.

2. Pristupa se imenovanju organa i tijela Svjetska prvenstva invalida i veterana 2013. godine na Karaotoku.

I. ORGANIZACIONI ODBOR PRVENSTVA
 Utvrđen je širi spisak članova OOsvjetskog prvenstva na kom su dužnosnici iz državnih, Federalnih, Županijskih organa, Saveza BiH, Saveza RS i Federacije BIH. Nakon obavljanja konsultacija sa nekim visokim dužnosnicima, biti će izvršeno konstituisanje Organizacionog odbora i objavljen na  spisak na web stranici Saveza.

II. IZVRŠNI KOMITET PRVENSTVA
Radi operativnosti rada i pravovremenog izvršavanja zadataka imenuje se Izvršni komitet SP kao-operativni organ i njegove Komisije koji odmah moraju početi sa radom, odnosno pripremama prvenstva.:
1. Tihomir Popović, predsjednik, predsjednik SRS BiH
2. Klepić Đorđe, dopredsjednik, dopredsjednik SRS BiH
3. Gogić Ahmo, dopredsjednik, dopredsjednik SRS BiH
4. Ostojić Zdravko, član, predsjednik SRS RS
5. Marcel Kučinski, član, predsjednik SRS Federacije BiH
6. Josip Pjevac, član, član UO SRS Federacije BIH
7.Ćuljak Stipo, član, član UO SRS BiH
8. Smiljan Vidić, član, načelnik općine Čapljina
9. Rifet Hadžihasanović, član, sekretar SRS BiH

III. KOMISIJA ZA FINANSIJE
1. Zdravko Ostojić, predsjednik, predsjednik SRS RS
2.Gogić Ahmo, član, dopredsjednik SRS BiH
3. Kučinski Marcel, član, predsjednik SRS  BiH
4.  Živković Milovan, član, predsjednik TK SRS BIH

IV.  KOMISIJA ZA INFORMISANJE
1. Kučinski Marcel, predsjednik, predsjednik SRS F BiH
2.  Mario Vrankić, član, urednik TV ”Oskar”
3. Paćo Nedim, član, dopisnik ”Avaz” Sarajevo

IV.  KOMISIJA ZA OSIGURANJE I ANTIDOPING KONTROLU
1. Nikola Puce, predsjednik, član SRD “Neretva 1933” Mostar
2. Ćorić Vinko, član, PU Čapljina
3.___________, član, predstavnik Federalnog MUP-a
4. dr.Branka Vidić, član, direktor doma zdravlja Čapljina

V. KOMISIJA ZA PRIPREMU SUDIJA   
1. Ašić Muhamed, predsjednik, Sudijska komisija SRS F BiH
2. Katalina Miroslav, član, Sudijska komisija  SRS RS
3. Jagar Milan, član, Sudijska komisija SRS BiH

V. TEHNIČKA KOMISIJA I MEĐUNARODNI ORGANIZATOR(vrh.sud)
1.  Josip Pjevac, član, Međunarodni organizator prvenstva
2. Tibor Mioč, član, državni sudija – Čapljina
3. Fuad Vrgovčević, član, državni sudija – Maglaj ZK SRS F BiH
4. Branislav Šainović, član, državni sudija – Čapljina

Pročitajte i:   USR 'Štuka' Velika Kladuša: Održano Općinsko takmičenje u lovu ribe udicom na plovak

3. Zadužuje se Popović Tihomir da u roku od 10 dana, ostvari kontakt sa gospodinom Vjekoslavom Bevandom  radi potvrde o preuzimanju funkcije predsjednika Organizacionog odbora i upozna ga sa dosadašnjim tokom priprema.

4. Da predsjednici Komisija i Izvršnog komiteta  odmah sačine svoje Planove rada i  finansijki plan potrebnih sredstava, a najdalje za 10 dana i iste dostave u Savez BiH.

5.  Zadužuju se Kučinski Marcel i Hadžihasanović Rifet i Josip Pjevac,  da urade pozivno pismo, ažuriraju  Bilten1 Svjetskih prvenstava, a potom ga upute FIPS – ed federaciji u Rim, na odobrenje.
Rok:  20.12.2012.godine

6. Zadužuje se Finansijska komisija da sačini Finansijski plan Svjetskog prvenstva invalida i veterana 2013.
Rok:  28.12.2012.godine

TAČKA  3.

1. Usvaja se Izvještaj Stručne komisije Upravnog odbora o pregledu staza i objekata aplikanata za 35. Svjetsko mušičarsko prvenstvo 2015. godine;
2. Odbacuje se zahtjev Midžić Midhata kao mogućnost revizije nezavisne i strane Komisije;
3. Donosi se zaključak da Odluku o izboru domaćina i organizatora SP u mušičarenju 2015. godine donese novi saziv Upravnog odbora koji će biti izabran na narednoj Skupštini saveza;
4. Donosi se zaključak da se sagleda i sačini Izvještaj o  finansijskom efektu koji bi imao Savez od organizacije prvenstva, prema ponuđenim uvjetima aplikanata.

Za predsjednika Komisije imenuje se Ostojić Zdravko, koji će druga dva člana komisije sam odabrati.

TAČKA  4.

1. Predsjednik saveza BiH je zamolio predsjednike entitetskih saveza za razumjevanje teške finansijske situacije u Savezu i zamolio predsjednike da ulože potreban napor kako bi se utjerala dugovanja i  pribavila sredstava od prodatih dozvola radi izmirenja članarine Savezu BIH.

2. U varjanti da se ne realizuju potraživanja i očekivana sredstva po osnovu javnog poziva, Upravni odbor  će poduzeti potrebite mjere.

3. Prva pristigla sredstva u Savez, biće usmjerena na plaćanje duga za domenu Web portala Saveza u iznosu 500 KM koje će uplatiti SRS F BiH;.

TAČKA  5.

Upravni odbor Saveza usvojio je Nacrt Finansijskog plana Saveza za 2013. godinu.

TAČKA  6 i 7.

Zaključak:

1.  Upravni odbor verifikuje rezultata ostvarene i 2012. Godini, objevljene u Biltenu Takmičarske komisije  broj 2.

2. Upravni odbor pohvaljuje takmičare, trenera i selektora koji su nastupili na SP u Poljskoj i osvojili izvanredno 8. Mjesto u konkurrenciji 37 zemalja svijeta.

3. Odobrava se seminar i testiranje sudija za suđenja u 2013. godini, koji će se održati do kraja marta mjeseca. Tom prilikom biće, prema prijedlogu entitetskih UO  promoviraće se  sudci u zvanje internacionalnog sudca i uručene iskaznice.

4. Usvojen je prioritet nastupa reprezentacija na SP i EP u 2013,
a) Selekcija Invalida i veterana  nastup na SP u Čapljini,
b) selekcija seniora na plovak nastup u Poljskoj,
c) selekcija U-23  nastup na SP u Francuskoj,
d) Selekcija mušičara za nastup na Evropskom prvenstvu,

5. Prilikom pravljenja Finansijskog plana za SP invalida i veterana 2013. godine, Finansijska komisija će uzeti u obzir predloženi troškovnik za pripremu reprezentativnih selekcija invalida i veterana.

6. Usvaja se Kalendar takmičenja za 2013. godinu.

TAČKA 8.

UO je razmatrao po prijedlog TK Izmjene i dopune takmičarskih pravila za sljedeće discipline:

♦Pravilnik za SPIN takmičenja –  uvođenje disciplinske mjere  „opomene takmičaru“
♦Pravilnik za mušičarenje –  uvođenje čuvarica za ulovljenu ribu kao obavezne oprema na takmičenju, način mjerenja ulova u toku takmičenja, eliminisanje  mjerača ulova ribe i utvrđivanje broja sektorskih sudija.
♦Pravilnik o plovku, da unos navlažene i suhe hrane nemože prelaziti propisanu mjeru u ukupnoj težini tj. da se u potpunosti primjenjuje član 28., Pravilnika koji je dobro regulisao ovu materiju.
♦Da se i za vrijeme takmičenja, kada se priprema primama sa ljepilom, kamenčićima i crvićima to dozvoljava raditi sa dvije ruke.

Zaključak:

1. Usvojene su predložene izmjene i dopune pravilnika, prema prijedlogu Takmičarske komisije Saveza.

2. Zadužuje se urednik Web portala da do do kraja kalendarske godine ažurira promjene u pravilnicima i tako  ažurirane Pravilnike objavit na Web portalu Saveza, a izbriše ranije objavljene pravilnike koji su van upotrebe da ne stvaraju zabunu kod preuzimanja.

TAČKA 9.

U vezi slučaja koji je imala  reprezentativna selekcija BiH u Fly fisingu koji je došao od posmatrača  na SP u Sloveniji koji je državljanina BiH,  što je bio razlog višesatnom zasjedanju Žirija takmičenja SP i što je negativno uticalo na plasman reprezentacije koja je do tog trenutka bila dobro plasirana, prema zaključku Upravnog odbor pribavljena je
informacija predsjednika MOUCHe-federacije gosp. Vekermansa. Informacija  je članovima UO pročitana.

Pročitajte i:   Završena Premijer Feeder liga BiH za 2024. godinu

Upravni odbor je u okviru ove tačke raspravljao se  u vezi zahtjeva predsjednika Saveza Federacije BiH, koji zahtjevom traži da se utvrde tačni razlozi ne odlaska reprezentacije juniora U-18 na SP u Sloveniju. U raspravi su učestvovali Ostojić Zdravko i Marcel Kućinski, koji su imali najviše saznanja , podataka i informacija , pa je  donešen sljedeći,

Zaključak:

1. Prihvata se informacija predsjednika Svjetske MOUCHe federacije gosp. Vekermansa u izvornom tekstu.
2. Upravni odbor konstatuje da  nema elemenata za pokretanje disciplinske odgovornosti, provođenja postupka i izricanja mjere uz konstataciju da je sudijski aparat odgovoran za sve što se dogodi na takmičarskoj stazi i dužan je na licu mjesta da sve eventualne prijetnje i opasnosti  preduprijedi, a prekršaje  sankcioniše.

3. UO se zahvaljuje Predsjedniku Svjetske ribolovne MOUCHE federacije i obavezuje se da mu odgovori na njegovo pismo.

4. Upravni odbor ne prihvata zahtjev g. Kučinski Marcela da se pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti zbog ne odlaska reprezentacije juniora U-18 na SP u Sloveniju i na ovaj slučaj stavlja tačku.

5. Upravni odbor je došao do zaključka da  Stručni tim nije odgovorio zahtjevu, te se uz sve kritike, Stručnom timu izriče mjera “opomene”.

TAČKA 10.

Upravni odbor je podržao inicijativu TK Saveza  da se jedan broj takmičara, sportskih radnika i aktivista  udruženja,  nagrade za izuzetne rezultate ostvarene u svojoj oblasti, prema Pravilniku o dodjeli priznanja, pa donosi slijedeći,

Zaključak:

1. Prihvata se inicijativa TK o dodjeli priznanja zaslužnim osobama u ribolovnom sportu.
2. Priznanjua će se dodjeliti na Skupštini SRS BiH. Sredstva za priznanja treba planirati Finansijskim planom za 2013. godinu.
3. Predlagači su entitetski savezi s tim da se vodi računa o broju predloženih koji ne bi trebao da pređe broj 15 iz jednog entitetskog Saveza. Prijedlog je potrebno pojedinačno obrazložiti.
Prijedlog upućuje Upravni odbor entitetskog saveza.
4. Imenuje se  Komisija  za dodjelu priznanja u slijedećem sastavu: Popović Tihomir, Klepić Đorđe i Gogić Ahmo, koja će raditi u skladu sa ovlaštenjima iz Pravilnika.

TAČKA 11.

Izmjene i dopuna Statuta Saveza uslovljene suspenzijom Saveza B/D su odložene za neku vrijeme koje ćemo  provesti  sa optimizmom da će  slučaj novoizabrana vlast riješiti na obostrano zadovoljstvo.

TAČKA 12.

a) Zahtjev Vahida Feste člana UO  SRD„Jelah-Tešanj“, u kojem traži da se ne smanjuje broj takmičara u ekipama koje se takmiče u Prvoj ligi ekipno sa 5 +1 na 3+1, koji za to ima svoje obrazloženje. , zahtijev Feste Vahida nije prihvaćen uz
obrazloženje da je ovo proba za 2013. godinu ovakvog sistema-broja takmičara koji će omogućiti veće učešće ekipa i smanjiti troškove, jer je takav sistem primjenjen i JPK, a svaka ekipa koja osvoji prvo mjesto ima pravo pozvati 2 (dva) člana kao pojačanje  ekipe za učešće na SP.

Odluka o smanjenju broja takmičara odnosi se smo na 2013. godinu.

b) Upravni odbor je primio na znanje obavještenje SRU Jajce kojim se traži naknada u iznosu od 200 KM, koliko je ovo udruženje platilo za izradu podova za čamce Saveza uz saglasnost Kučinski Marcela. Upravni odbor je zaključio da će
Komisija Saveza nakon uvida na licu mjesta, odlučiti o ovom slučaju.

c) Upravni odbor je primio znanju Izvještaj selektora seniorske reprezentacije u plovku, još jednom pozdravio izuzetan rezultat i zaključio da će na jednoj od narednih sjednica razmatrati zahtjev za kompenzacijom troškova nastupa, što će zavisti od razvoja finansijke situacije, koja je veoma teška u Savezu

TAČKA 13.

c)  Kako postoji potreba da se odnosi u vezi čamaca Saveza koji su dati na čuvanje SRD Jajce urede, Upravni odbor imenuje Komisija u sastavu: Popović Tihomir, Ostojić Zdravko i Kučinski Marcel da sa predstavnicima SRD Jajce obligaciono urede odnose u vezi čamaca Saveza koji se nalaze na čuvanju pomenutog udruženja, te ugovorom koje bi obje strane  potpisale međusobno regulišu obaveze.

Kako je dnevni red iscrpljen, sastanak je završen u 16,00 sati.

Obradio:
Hadžihasanović Rifet

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.