12:48 am - Srijeda Mart 20, 2019

Nije prvoaprilska – od danas lovostaj na šarana i soma

stop-ribokradjiSamo da upozorimo ribolovce na zabrane ribolova koje su od danas na snazi. Tako od danas počinje lovostaj na šarana i soma, a još uvijek je na snazi lovostaj na neretvansku mekousnu pastrmku, mladicu, lipljena, smuđa i kečigu.

Također, od danas je dozvoljen ribolov na glavaticu i štuku.

Kako su određene zabrane lova za pojedine vrste vrste, pogledajte u članu 13. Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov.

Član 13.

Zabranjuje se obavljanje ribolova na pojedine vrste riba u određenom periodu godine, za vrijeme
kojeg se one ne smiju loviti, prerađivati i stavljati u promet.
Određuje se lovostaj za:

 1. neretvansku mekousnu pastrmku od 1. oktobra do 30. aprila;
 2. potočnu pastrmku (Salmo trutta m. fario L.) od 1. oktobra do 28. februara;
 3. jezersku pastrmku (Salmo trutta m. lacustris L.) od 1. oktobra do 28. februara;
 4. mladicu (Hucho hucho L.) od 1. januara do 31. maja;
 5. glavaticu (Salmo marmoratus Cuvier ) od 1. oktobra do 31. marta;
 6. lipljena (Thymallus thymallus L.) od 1. januara do 30. aprila;
 7. šarana (Cyprinus carpio L.) od 1. aprila do 31. maja;
 8. štuku (Esox lucius L.) od 1. februara do 31. marta;
 9. smuđa (Stizostedion lucioperca L.) od 1. marta do 31. maja;
 10. soma (Silurus glanis L.) od 1. aprila do 15. juna;
 11. kečigu (Acipenser ruthenus L.) od 01. marta do 31. maja;

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Filed in: Krivolov

4 Responses to “Nije prvoaprilska – od danas lovostaj na šarana i soma”